Safebank 2023

Sound Garden Hotel
Żwirki i Wigury 18 | 12 grudnia 2023 r.

 

Ochrona tożsamości – czy umiemy i możemy chronić tożsamość naszych klientów.

Bezpieczeństwo systemu finansowego stanowi kwestię priorytetową dla całego sektora bankowego. To jeden z tych obszarów, w którym sektor bankowy nie konkuruje, ale łączy swe siły w celu zbudowania architektury odpornej i stabilnej.
Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obecnych realiach, kiedy to można spodziewać się nie tylko ataków ze strony zorganizowanych grup przestępczych, ale również prób destabilizacji systemu jako elementu wojny cybernetycznej.

Banki, regulatorzy i zwykli konsumenci zgodni są co do jednego: zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych powinno być uwzględniane na każdym etapie budowy, funkcjonowania oraz rozwoju usług i produktów. Niestety, świadomość społeczna nierzadko nie nadąża za rozwojem zagrożeń w cyberświecie.

Niespełna co trzeci Polak odczuwa współodpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowych usług elektronicznych, tymczasem prawie ¾ naszych rodaków scedowałoby całą odpowiedzialność za skutki ewentualnych fraudów na banki, twierdząc, iż są najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa.

Wzorem lat ubiegłych aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego były tematem tegorocznej edycji.

 

Koszt udziału:

 • Pracownicy banków oraz środowisko akademickie
  300 zł (+ 23% VAT) / osoba
 • Firmy komercyjne – 2000 zł (+ 23% VAT) / osoba

Warunki uczestnictwa

Program

Sesja I – Problemy banków w zakresie ochrony tożsamości klientów:

 • Problemy związane z identyfikacją i uwierzytelnieniem klienta;
 • Procesy KYC w tym z wykorzystaniem aplikacji mObywatel;
 • Rażące niedbalstwo – przykłady, gdy klient samoujawnia informacje o swojej tożsamości i danych uwierzytelniających;
 • Przykłady spraw, gdzie mamy do czynienia z ujawnieniem informacji dot. tożsamości.

Sesja II – Rozwiązania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i ochrony tożsamości:

 • Rozwiązania chmurowe wpływające na bezpieczeństwo tożsamości;
 • Analiza behawioralna i jej znaczenie dla ochrony tożsamości.

Sesja III – Czy możemy właściwie oddziaływać w zakresie prawidłowej ochrony klientów:

 • Zastrzeganie PESEL – skuteczna ochrona tożsamości i relacji biznesowych?;
 • Metody zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej
  – współpraca międzysektorowa;
 • Działania ex-post sektora bankowego i organów ścigania i ich wpływ na prewencję w obszarze bezpieczeństwa tożsamości;
 • Czy prawo wystarczająco wspiera banki w zakresie ochrony ich tożsamości (tajemnice prawnie chronione, zmiany legislacyjne, stworzenie modelu współpracy bankowo-policyjnej);
 • Działania FinCERT.pl – BCC ZBP;
 • Rola Sektorowego Centrum Usług AML.

Prelegenci

 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Krzysztof Góźdź
  Dyrektor Sprzedaży
  Secfense
 • Przemysław Kulesza
  Przemysław Kulesza
  Head of Global Security Practice
  GFT Poland Sp. z o.o.
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Paweł Raczyński
  Paweł Raczyński
  Dyrektor Zarządzający
  Kyndryl Polska i Kraje Bałtyckie
 • Bartłomiej Skowronek
  Bartłomiej Skowronek
  Architect, Cybersec Offering Lead
  GFT Poland Sp. z o.o.
 • Krzysztof Szczepański
  Krzysztof Szczepański
  Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka
  KIR
 • Bartosz Wójcicki
  Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych
  Biuro Informacji Kredytowej SA
 • Marcin Bizoń
  Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
  EY Polska

SafeBank 2023: kto oprócz banków odpowiada za bezpieczeństwo świadczenia usług cyfrowych?

O tym jak działa FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich i jak oceniają jego działalność przedstawiciele sektora bankowego w innych krajach Unii Europejskiej mówił w wywiadzie dla BANK.pl Piotr Balcerzak, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, szef FinCERT.pl – BCC ZBP podczas konferencji SafeBank 2023.

 

SafeBANK 2023 o cyberochronie tożsamości klientów banków

Dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając konferencję SafeBANK 2023 podkreślił znaczenie bezpieczeństwa dla sektora bankowego. Jest to jeden z pięciu obszarów, na którym szczególnie skupia się ZBP.

 

SafeBANK 2023 o fundamentach bezpieczeństwa banków

Znaczenie poziomu wiedzy klientów sektora bankowego w obszarze cyberbezpieczeństwa zgodnie podkreślali otwierając konferencję Safebank dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, Paweł Minkina, wiceprezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji oraz Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP.

 

Już 12 grudnia Safebank 2023: ochrona tożsamości – czy umiemy i możemy chronić tożsamość naszych klientów

Wzorem lat ubiegłych – aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego będą tematem tegorocznej edycji konferencji Safebank 2023, 12 grudnia 2023 roku w Warszawie, w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18. Organizatorami konferencji są: Związek Banków Polskich i Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#SAFEBANK