Sektor Bankowy 2022 odpowiedzialni za jutro

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 | 14 czerwca 2022 r.

 

Sektor Bankowy 2022

To nowa konferencja w ramach Horyzontów Bankowości 2022 organizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Konferencja składała się z dwóch sesji dopasowanych tematycznie do współczesnych problemów gospodarczych. W zakresie każdej z nich odbyły się debaty i spotkania z udziałem przedstawicieli bankowości i finansów.

Debata

Wspólnym punktem dla wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznej edycji Horyzontów Bankowości 2022 była dyskusja na temat przyszłości polskiego sektora bankowego. Do debaty pt.: ,,Rola bankowości w gospodarce – odpowiedzialni za jutro”, zostali zaproszenie czołowi przedstawiciele banków. Rozmowę poprowadził Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Rejestracja

Dla pracowników banków, SKOK-ów oraz kadry naukowej – uczestnictwo był bezpłatne.
Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum – kontakt: reklama@wydawnictwocpb.pl

Plan wydarzenia

Horyzonty Bankowości rozpoczeliśmy

  • 9.00 – debatą 30-lecia “Miesięcznika Finansowego BANK” pod tytułem “Rola bankowości w gospodarce – odpowiedzialni za jutro”
  • 10.10 nastąpiło wręczenie nagród Rankingu BANKów “Miesięcznika Finansowego BANK” 2022

Część konferencyjną rozpoczeła się o godzinie 11.00

Dwie konferencje równoległe BankTech oraz Sektor Bankowy – odpowiedzialni za jutro.

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji. Zapraszamy za rok

Sytuacja na polskim rynku kredytowym zmienia się dynamicznie, a wyzwania, pojawiające się w niespotykanej dotąd skali, skłaniają do dyskusji nad przyszłością tego segmentu branży finansowej. Gwałtowny wzrost inflacji do poziomów nienotowanych od kilkunastu lat skłonił RPP do kolejnych decyzji, podnoszących stopy procentowe, co wpływa zarówno na zdolność Polaków i firm do zaciągania nowych zobowiązań oraz oznacza zwiększone ryzyko obsługi aktywnych kredytów. Podejmowane próby rozwiązania problemu na niwie regulacyjnej również budzą ożywione dyskusje, a niektóre z prezentowanych koncepcji stanowić mogą kolejne, poważne wyzwanie dla sektora, jak i całego systemu finansowania gospodarki w Polsce.


Perspektywy dla finansowania gospodarki będą tematem pierwszej debaty eksperckiej, podczas której poruszymy między innymi kwestie:
  • Skąd znaleźć środki na akcję kredytową w czasach, kiedy stopy procentowe idą w górę?
  • Jak udrożnić emisję listów zastawnych? Jaka jest rola banków hipotecznych i regulatora w tym procesie?
  • Czy i jakiego rodzaju działania regulacyjne należałoby podjąć, by skutecznie wspierać zarówno kredytobiorców, jak i banki przed niekorzystnymi konsekwencjami aktualnej sytuacji makroekonomicznej?
  • Kasy oszczędnościowo-budowlane. Czy to dobry moment, by powrócić do tej koncepcji?
  • Rynek kredytowy a nowe trendy i produkty, oferowane przez sektor fintech. Czy banki powinny angażować się w alternatywne formy finansowania?
  • Regulacje prokonsumenckie nie mogą być antyrozwojowe. Jak znaleźć złoty środek, by przepisy zaspokajały potrzebę ochrony konsumenta, a jednocześnie nie były hamulcem rozwoju instytucji finansowych?
Polskie firmy odnoszą sukcesy na międzynarodowych rynkach, co udowodniają nie tylko w sprzyjającym otoczeniu, ale również w sytuacjach kryzysowych (także w pandemii), systematycznie zwiększając udział naszego kraju w światowym eksporcie. Jednak kolejne turbulencje w globalnej gospodarce pojawiają się z coraz większą częstotliwością, a wręcz rysuje się perspektywa nowego ładu światowego z silnymi podziałami i jeszcze większą rywalizacją. To będzie wymagało osiągania nowych przewag przez polskich eksporterów.

Jednym ze sposobów poprawienia ich pozycji konkurencyjnej jest zapewnienie im finansowania – nie tyle poszczególnych transakcji, co środków na rozwój potencjału eksportowego w kraju oraz kredytów na przejęcia i inwestycje zagraniczne. Dzięki temu wykorzystają zyskujące na intensywności procesy regionalizacji czy nearshoringu.

Czy banki są gotowe włączyć się na szerszą skalę we wsparcie eksportowych i akwizycyjnych ambicji polskich przedsiębiorstw? Czy dostrzegają szanse na tym polu we współpracy z państwowymi instytucjami rozwoju z KUKE na czele?

Nad tymi i wieloma innymi kwestiami chcemy zastanowić się w gronie ekonomistów, prawników oraz bankowych i ubezpieczeniowych specjalistów od finansowania handlu i inwestycji zagranicznych.

Wydaje się, że nie ma tematu, który tak kompleksowo wpłynąłby na gospodarkę krajów rozwiniętych jak problematyka zrównoważonego rozwoju – stanowi ona również zagadnienie strategiczne w kontekście kierunku rozwoju bankowości. Chociaż problematyka ekologii, zmian zachodzących w gospodarce i implikacji ekonomicznych jest poruszana już od dziesięcioleci, jednak nigdy wcześniej na taką skalę i tak kompleksowo nie odnosiła się do sektora finansowego i bankowości.

Banki od lat wdrażały i planowały strategie, które uwzględniały elementy dotyczące zrównoważonego rozwoju – obecnie strategie te i założenia będą musiały się zmierzyć z szerokim wachlarzem regulacji europejskich i krajowych. Trudności w tym zakresie wiążą się zarówno z koniecznością określenia ich charakteru oraz potrzebami kompleksowej analizy otoczenia gospodarczego.

Mając na względzie powyższe uznaliśmy temat ESG za szczególnie istotny w kontekście kształtowania programu konferencji Horyzonty Bankowości 2022. Podczas spotkania, w formie debaty eksperckiej, będziemy chcieli rozwinąć poszczególne aspekty zrównoważonego rozwoju w nowych uwarunkowaniach społeczno-politycznych.