Nowe obowiązki i regulacje na rynku obsługi gotówki w praktyce banku spółdzielczego

Hotel Novotel Warszawa Lotnisko | 19 kwietnia 2018 r.

Nowe obowiązki i regulacje na rynku obsługi gotówki w praktyce banku spółdzielczego

 

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 

Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 

Narodowy Bank Polski wprowadza szereg nowych regulacji dotyczących przetwarzania gotówki, które będą miały ogromny wpływ również na cały sektor banków spółdzielczych. Jak wyglądają perspektywy rozwoju rynku gotówkowego z punktu widzenia Narodowego Banku Polskiego? Jakie nowe regulacje zostają wprowadzone? Jak wygląda obecnie przetwarzanie gotówki w bankach spółdzielczych i jakich zmian możemy się spodziewać w związku z wprowadzanymi zmianami?

19 kwietnia 2018 r. w Hotelu Novotel Warszawa Lotnisko, ul. 1 Sierpnia, odbyło się  Seminarium poświęcone Zarządzeniu nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Tematyka Seminarium:

  1. Regulacje Narodowego Banku Polskiego dotyczące rynku obsługi gotówki w kontekście zarządzenia prezesa NBP nr 19/2016.
  2. Praktyczne aspekty wdrażania nowych regulacji NBP w przetwarzaniu gotówki w oddziałach i sortowniach.
  3. Nowy sposób obsługi gotówki w bankomatach i wpłatomatach.  Rozwiązania informatyczne dostosowujące banki spółdzielcze do regulacji NBP.

 

Seminarium skierowane było do pracowników zarządzających gotówką w Bankach Spółdzielczych:

naczelników wydziału kasowo – skarbcowego, skarbników, osób odpowiedzialnych za obsługę gotówki w banku (w tym bankomatów).

 

 

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia