Szkolenia

| 2021

Szkolenia

 

DIGITAL BANKING ACADEMY 2021

Każdy z warsztatów jest dostępny jako autonomiczny moduł, jednak rekomendowaną formą jest realizacja kursu w całości.

 • Customer experience w nowej normalności – pierwsze szkolenie już 4 lutego

  Tematyka: Rok 2020 dla banków jako instytucji zaufania publicznego był wyjątkowo wymagający. Nie tylko musiały zapewnić klientom bezpieczną obsługę w nowym reżimie sanitarnym i w ciągle zmieniających się restrykcjach, ale także wsparcie w bankowości zdalnej, która z dnia na dzień stała się pierwszym źródłem dostępu do banku. Digital customer experience, czyli pozytywne doświadczenia klienta w kanałach online jest teraz kluczowe dla budowania długotrwałej relacji z bankiem. 
 • Transformacja banku do chmury – 25 lutego (online)

 • Data center, big data, analityka danych – 13 kwietnia (online)

 • Nowoczesne usługi płatnicze – 29 kwietnia (online)

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów – 27 maja (online)

 • Sztuczna inteligencja – 24 czerwca (online)

 • Chatboty i wirtualni asystenci – wrzesień

 • Bankowość omnichannel – wrzesień

 • Technologie wspierające kanały sprzedażowe – październik

 • Identyfikacja i uwierzytelnianie w usługach elektronicznych – listopad

 • Cyfrowa transformacja banku – grudzień

Inne szkolenia*

 • Warsztaty z arbitrem bankowym

 • Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

 • Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dotychczasowa praktyka i założenia reformy

 • Dostęp do informacji o kliencie. Źródła, zasady i warunki korzystania z rejestrów, ewidencji i baz danych

 • Ochrona danych osobowych

 • Uprawnienia organów i instytucji do żądania informacji objętych tajemnicą bankową

*Możliwość zorganizowania szkolenia na zlecenie.

Nowe szkolenia już wkrótce – Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dział Konferencji i Szkoleń – rejestracja i sprawy organizacyjne

Katarzyna Cechowska – Jastrzębska
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. (22) 623 84 53
tel. kom. 885 885 923

Administrator strony www
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

Miejsce wydarzenia