Testowa kolory

|

 

Forum Finansowania Agrobiznesu

Coroczna konferencja, okrągły stół bankowo-agrobiznesowy skoncentrowany na zarządzaniu finansami obu środowisk, poświęcony priorytetom współpracy obu sektorów oraz sektorów wspierających. Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Wartość tego rynku wynosi ok. 400 mld zł rocznie. Wartość rynku samej produkcji rolnej w Polsce to ponad 120 mld zł rocznie. Branża ta odpowiada za ponad 9% całkowitej produkcji wytworzonej i 6% łącznej wartości dodanej brutto. Polska branża spożywcza również wyróżnia się w porównaniu z innymi państwami UE, będąc także jednym z największych beneficjentów środków UE w Europie. Wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych corocznie przekracza 200 mld zł. Silny wpływ branży rolno-spożywczej obecny jest także na rynku pracy, zapewniając zatrudnienie dla prawie 3 mln osób, czyli co szóstego pracującego w Polsce. Polskie rolnictwo to także obszar ogromnego potencjału inwestycyjnego dla branży technologicznej. Rośnie popularność robotów, dronów, GPS i technologii, także zdalnego przesyłu danych oraz rozliczeń. Prognozuje się, że wartość samego rynku usieciowienia rolnictwa wyniesie prawie miliard złotych rocznie. Sektor bankowy jest podstawowym partnerem biznesowym sektora agro. Rolniczy rynek kredytowy w Polsce to obecnie ponad 30 mld zł. Banki finansują też cały przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jego cyfryzację.

Forum Finansowania Agrobiznesu 2025 skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i banków w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji i przyszłych wyzwań. Forum 2025 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem będzie stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Udział w forum:

Forum skierowane jest do liderów rynku agrobiznesowego – przede wszystkim produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sektorów powiązanych, w tym także liderów rynku agrofinansowego, regulatorów oraz przedstawicieli instytucji okołoagrobiznesowych.

Forum obejmie następujące tematy:

 • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy
  – czy potrafią się dogadać?
 • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
 • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
 • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
 • Przyszłość unijnego rolnictwa i dostępu do kapitału dla agrobiznesu
 • Partnerzy rolnika w programach publicznych
 • Inne

Warunki udziału:

  • Konferencja skierowana jest do liderów i menedżerów rynku agrobiznesu
  • Konferencja jest bezpłatna
  • Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc
  • Udział możliwy jest wyłączenie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora

 

Prelegenci

 • Aaron Kalvani
  Aaron Kalvani
  Global Director of Product Enablement
  Iron Mountain

Rada programowa

 • Ada Florentyna Pawlak
  Wiceprezeska Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki / Właścicielka EverMind
  Uniwersytet Łódzki