Wykluczenie finansowe 2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Stara Aula – Budynek Główny | 27 listopada 2018 r.

Wykluczenie finansowe 2018

Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

oraz

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji pt.:

WYKLUCZENIE FINANSOWE – WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ZJAWISKA

 

Konferencja miała charakter naukowo-ekspercki. Jej celem było podjęcie dyskusji na temat przyczyn oraz społecznych i ekonomicznych skutków wykluczenia finansowego.

Szczególny charakter nadał wydarzeniu fakt, iż jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, dając doskonałą okazję do wymiany poglądów i informacji.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wybitni naukowcy oraz praktycy sektora finansowego.

Rejestracje zakończone –  udział i zgłaszania referatów.

 

Zgłoszenia referatów na sesje naukowe – kf.artykuly@uek.krakow.pl

 

Preferowana tematyka referatów naukowych:

  • wykluczenie finansowe,
  • świadomość i edukacja finansowa konsumentów,
  • instytucje finansowe i ich działalność na rzecz klientów indywidualnych,
  • detaliczne produkty finansowe,
  • inne, związane z finansami osobistymi.

 

Możliwości publikacyjne:

Artykuły naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych, zostaną opublikowane w:

  • „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (13 punktów, część B wykazu czasopism naukowych MNiSW) – artykuły w języku angielskim

Wymagania dla Autorów: informacje

 

  • „Bezpieczny Bank” Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (13 punktów, część B wykazu czasopism naukowych MNiSW).

Wymagania dla Autorów: informacje

  • „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” Rzecznika Finansowego oraz Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej (7 punktów, część B wykazu czasopism naukowych MNiSW).

Wymagania dla Autorów: informacje


Ważne terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń referatów na sesje naukowe: 10 listopada 2018 r.

Termin składania artykułów do publikacji: 31 grudnia 2018 r.

Prezentacja referatu na sesji naukowej nie obliguje do złożenia artykułu do publikacji.

 

Opłaty:

Udział w konferencji był bezpłatny dla przedstawicieli środowiska naukowego i sektora finansowego.
Pozostałe osoby proszone są o kontakt z działem handlowym CPBiI pod adresem e-mail: reklama@wydawnictwocpb.pl

 

J.K. Solarz, J. Klepacki, K. Waliszewski, A. Trzaskowska-Dmoch, S. Wojciechowska-Filipek: Całościowa edukacja finansowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2018

Do pobrania monografia: PDF

 

*Zgłoszenie referatu na sesje naukowe powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, afiliacja, tytuł referatu, streszczenie referatu. Referaty wygłaszane będą w języku polskim.

 

Kontakt

Kontakt

Dr Katarzyna Kochaniak
Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
e-mail: kf@uek.krakow.pl
tel. 696 411 767

Mateusz Zając
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
e-mail: mateusz.zajac@nzb.pl
tel. 723 723 765

Administrator strony www:
Olga Kripiec
e-mail: olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5 00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Galeria zdjęć