Wyzwania Bankowości 2019

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59 | 13 listopada 2019 r.

Wyzwania Bankowości 2019

Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM
Wydarzenie odbyło się 13 listopada 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (przy ul. Jagiellońskiej 57/59).

Konferencja była próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym, dlatego były na niej poruszone tak ważkie i aktualne tematy jak:

 • Czy Polska zmierza w dobrym kierunku? Jakie ryzyka i zagrożenia stoją przed polską gospodarką? Nierównowagi demograficzne i instytucjonalne;
 • Polityka gospodarcza Polski i Europy;
 • Rola bankowości w polityce gospodarczej w Polsce i Europie.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadał fakt, iż jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Rejestracja

Udział w konferencji był bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOK-ów i środowiska naukowego.

 

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Katarzyna Cechowska
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. (22) 623 84 53

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

8.30

   

Rejestracja uczestników

9.00

   

Powitanie i wystąpienia otwierające konferencję

     
 • Prof. dr hab. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

9.30

 

Wystąpienie gościa specjalnego

 • Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

10.00

 

PANEL I: Czy Polska zmierza w dobrym kierunku? Jakie ryzyka i zagrożenia stoją przed polską gospodarką? Nierównowagi demograficzne i instytucjonalne

   

Moderator

 • Prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler – Drews, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i RyzykaAkademii Leona Koźmińskiego
   

Prezentacja wprowadzająca

 • Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   

Uczestnicy

 • Prof. dr hab. Radosław Markowski, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Prof. dr hab. Jacek Raciborski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

11.30

   

Przerwa kawowa

12.00

 

PANEL II: Polityka gospodarcza Polski i Europy

 

   

Moderator

 • Prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński, Dyrektor ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego 

 

 

Prezentacja wprowadzająca

 • dr Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa

 

 

Uczestnicy

 • Prof. UW dr hab. Grzegorz Jędrzejczak, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Prof. SGH dr hab. Jerzy Pietrewicz, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów

13.30

   

Przerwa obiadowa

14.30

   

PANEL III: Rola bankowości w polityce gospodarczej w Polsce i Europie

 

   

Moderator

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
   

Prezentacja wprowadzająca

 • dr Mieczysław Groszek, Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
   

Uczestnicy

 • Michał Bolesławski, Wiceprezes ING Banku Śląskiego SA
 • Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
 • Tomasz Kowalski, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA
 • Roman Rewald, Ekspert Konfederacji Lewiatan

16.00

 

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

 

#WyzwaniaBankowosci