Wyzwania Bankowości 2021

| 4 listopada 2021 r.

 

Wyzwania Bankowości 2021 – TRANSMISJA ONLINE

Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zorganizowały kolejną już edycję konferencji Wyzwania Bankowości.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadał fakt, iż jest to co roku wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami.

Konferencja była próbą zastanowienia się nad zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, ich perspektywami, a także w konsekwencji zmianami następującymi w Polsce, ich wpływem na działalność banków, w tym w warunkach nadmiernego wzrostu inflacji przy niskich stopach procentowych.

Nowa formuła

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 tegoroczna konferencja odbyła się w trybie online.

Tematyka

Intencją organizatora było poruszenie tak ważkich i aktualnych tematów jak:

  • Inflacja, stopy procentowe – makroekonomia w soczewce
    (I panel dyskusyjny).

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie obniżyła główne stopy procentowe. Zaowocowało to rekordowo niskimi cenami kredytów hipotecznych oraz brakiem oprocentowania ofert lokat terminowych. To w bezpośredni sposób wpłynęło na sektor budowlany. O sytuacji makroekonomicznej w kraju, wysokiej inflacji oraz o oddziaływaniu narzędzi makroekonomicznych na koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym dyskutować będą eksperci rynku finansowego, a także branży budowlanej.

  • Granice ochrony konsumenta. Jak daleko przepisy unijne powinny chronić konsumenta? Czy opłaca się być chronionym?
    (II panel dyskusyjny).

Ochrona konsumenta jest jedną z czołowych polityk Unii Europejskiej i filarem jednolitego rynku wewnętrznego. Uregulowania w tym zakresie mają zapewniać obywatelom bezpieczeństwo i zdrowie. Są także wyrazem troski o ich interes ekonomiczny. Niepokój ekspertów budzą jednak pośrednie skutki tej ochrony w postaci malejącego poziomu wiedzy finansowo-ekonomicznej konsumentów. Poszerzanie granic ochrony poniekąd zwalnia z wysiłku pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji i ocenę związanego z tym ryzyka. Odpowiedzi na pytania o granice ochrony poszukiwać będą zaproszeni goście.

  • Banki w finansowaniu rozwoju
    (III panel dyskusyjny).

Obecny dynamiczny rozwój polskiej gospodarki ekonomiści oceniają wstrzemięźliwie. Wskazują, że przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom kryzysu związanego z pandemią jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia nie tylko uwarunkowań wewnętrznych, lecz także tendencji europejskich i światowych. Niepoślednią rolę w tym procesie odgrywają banki. Ich udział w finansowaniu rozwoju gospodarczego oraz stojące przed nimi wyzwania, związane między innymi z postępującą cyfryzacją sektora, organizacją pracy czy aspektami kadrowymi, będą przedmiotem dyskusji ekspertów w tym panelu.

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#WyzwaniaBankowosci