Wyzwania Bankowości 2022

Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57, Warszawa - stacjonarnie oraz ONLINE | 15 listopada 2022 r. - konferencja HYBRYDOWA

Wyzwania Bankowości 2022  – konferencja hybrydowa

W dniu 15 listopada 2022 roku odbyła się kolejna edycja konferencji „Wyzwania Bankowości” zorganizowana wspólnie przez Związek Banków Polskich, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadaje fakt, iż było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Transmisja

Konferencja miała charakter hybrydowy.
I   Stacjonarnie: Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57, Warszawa
I   TRANSMISJA ONLINE: dostępna na kanale aleBank.pl: link

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji był bezpłatny – rejestracja zamknięta.
Dodaj profil Miesięcznika Finansowego BANK do obserwowanych i śledź relacje online:      

Dziękujemy za udział w konferencji 

Tematyka

Podczas konferencji podejmiemy próbę zdefiniowania najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora bankowego, jakie będą miały miejsce w najbliższych latach. Naszą intencją jest poruszenie, w poszczególnych panelach dyskusyjnych, tak ważkich i aktualnych tematów makroekonomicznych i dotyczących rynku finansowego jak:

Panel I: Uwarunkowania polityki makroekonomicznej i sposób jej prowadzenia w Polsce na tle innych krajów europejskich. Skutki tej polityki dla inwestorów, oszczędzających i rynków finansowych oraz szans rozwojowych polskiej gospodarki.

Panel II: Priorytetyzacja inwestycji. Ekosystem dla inwestycji prywatnych. Jakie inwestycje powinny być priorytetem dla polskiej gospodarki i co należałoby uczynić, aby pobudzić ich wzrost? Źródła pasywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców.

Panel III: Ekonomiczne, prawne i społeczne konsekwencje ustanowionych ram regulacyjnych działania polskiego systemu bankowego. Podatek bankowy, wakacje kredytowe i inne specyficzne regulacje dla polskiego rynku bankowego (racja stanu versus populszewizm).

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Moderator: Prof. dr hab. Adam Noga, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego

Uczestnicy:

 • Piotr Bujak, Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski
 • dr Bogusław Grabowski, b. Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Prof. UEK dr. hab. Katarzyna Kochaniak, Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UŁ dr hab. Czesław Lipiński, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • dr Jerzy Pruski, b. członek Rady Polityki Pieniężnej i Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

Moderator: Ignacy Morawski, Dyrektor działu raportów i analiz, SpotData

Uczestnicy:

 • Joanna Erdman, Prezes, Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Sebastian Rynkiewicz, Prezes, Klaster Obróbki Metali, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
 • Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Janusz Steinhoff, Minister Gospodarki, Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni, Business Centre Club
 • Stefan Życzkowski, Przewodniczący Rady Strategicznej, ASTOR Sp. z o.o.

Moderator: Prof. ALK Krzysztof Kalicki, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego

Uczestnicy:

 • Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński, Partner, Jabłoński, Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k-a
 • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank
 • Zbigniew Minda, Prezes Zarządu, GPW Benchmark

Prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler – Drews, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka Akademii Leona Koźmińskiego