Wyzwania Bankowości 2023

Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, Warszawa / ONLINE | 22 listopada 2023 r.

 

Wyzwania Bankowości 2023

Kolejna edycja konferencji „Wyzwania Bankowości” była organizowana wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz  Akademię Leona Koźmińskiego w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie oraz online.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadało fakt, iż było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji był bezpłatny.
Dziękujemy za udział, zapraszamy za rok na kolejną edycję.
Dodaj profil Miesięcznika Finansowego BANK do obserwowanych i śledź relacje online:      

Tematyka

Podczas konferencji podjeliśmy próbę zdefiniowania najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora bankowego, jakie będą miały miejsce w najbliższych latach. Naszą intencją było poruszenie, w poszczególnych panelach dyskusyjnych, tak ważkich i aktualnych tematów makroekonomicznych i dotyczących rynku finansowego jak:

Panel I: Popyt na kredyt bankowy w spodziewanej sytuacji makroekonomicznej oraz w kontekście konieczności transformacji energetycznej i ekologicznej

Panel II: Zdolność finansowa polskich banków do finansowania gospodarki

Panel III: Logika ekonomiczna wyroków sądowych dotyczących kredytów bankowych

Transmisja online

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Koordynatorzy konferencji:
Mariusz Zygierewicz
mariusz.zygierewicz@zbp.pl
tel. 693 459 494

Marianna Rydzewska
marianna.rydzewska@zbp.pl
tel. 693 335 405

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich

Moderator

 • Prof. dr hab. Adam Noga, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego

Uczestnicy

 • Piotr Bujak, Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski SA
 • Szymon Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank SA
 • Łukasz Tarnawa, Główny Ekonomista, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, Bank Ochrony Środowiska
 • Mateusz Walewski, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz oraz Główny Ekonomista, Bank Gospodarstwa Krajowego
Moderator
 • Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych, Akademia Leona Koźmińskiego
Uczestnicy
 • Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 • Prof. UŁ dr hab. Czesław Lipiński, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • dr Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista, Dyrektor Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej, Bank Pekao SA
Moderator
 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich
Uczestnicy
 • Prof. ALK Krzysztof Kalicki, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński, Partner, Jabłoński, Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k-a
 • dr Michał Jabłoński, Partner, Jabłoński, Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k-a
 • Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank
 • Prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego