Wyzwania Bankowości 2016

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59 | 22 listopada 2016 r.

 

Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM organizowali konferencję pt.: Wyzwania Bankowości.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadał fakt, iż było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami. Konferencja ta stanowiła próbę oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora bankowego, jakie miały miejsce w roku 2016, dlatego były na niej poruszone tak ważkie i aktualne tematy jak:

 

Bankowość wobec programów rozwojowych państwa

Wpływ obciążeń fiskalnych i regulacyjnych na sytuację banków

Cyberbezpieczeństwo i compliance

W dyskusji udział wzieli przedstawiciele władz państwowych, wybitni naukowcy i kadra zarządzająca banków.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOK-ów i środowiska naukowego. Pozostałe osoby proszone są o kontakt z działem handlowym pod adresem e-mail: reklama@wydawnictwocpb.pl

Kontakt

Rejestracja i sprawy organizacyjne:
Katarzyna Cechowska
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. (22) 623 84 53

***

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa