XI Kongres Prawa Bankowego 2024

Hotel Sound Garden w Warszawie | 6 czerwca 2024 r.

 

Kongres Prawa Bankowego organizowany jest wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Procesów Bankowych i Informacji. Tegoroczna, jedenasta edycja odbędzie się 6 czerwca 2024 r.

Tematyka XI Kongresu Prawa Bankowego to prawo unijne i konsumenckie w bankowości

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną wystąpienia eksperckie oraz odbędą się panele dyskusyjne.

Blok I: Granice ochrony konsumentów

Pierwszy blok poświęcony będzie zagadnieniom ochrony konsumenta i poszukiwaniu granic tej ochrony. W ramach Kongresu będziemy dyskutować nad przyszłością kontraktowania z konsumentami, mając na względzie zmieniające się przepisy oraz dotychczasowe orzecznictwo. Nie zabraknie takich tematów jak zmiany w dochodzeniu roszczeń konsumenckich (ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich), aktywność kancelarii odszkodowawczych, kwestionowanie WIBOR oraz podnoszenie sankcji kredytu darmowego.

Wystąpienie wprowadzające wygłosi Keynote Speaker – Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Referaty wygłoszą również m.in. dr Tomasz Czech, mec. Marta Stanisławska, mec. Wojciech Iwański oraz mec. Przemysław Wierzbicki.

W debacie, którą poprowadzi Wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka, udział wezmą prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Artur Zwaliński – Dyrektor w UOKIK, mec. Dorota Karczewska, mec. Aleksandra Horbatowska.

Blok II: Europeizacja prawa i rola orzecznictwa TSUE w regulacji prawnej bankowości

W części poświęconej europeizacji prawa chcemy omówić wpływ regulacji unijnych i orzecznictwa TSUE na prawo krajowe. Na działalność polskiego sektora bankowego ogromny wpływ na zarówno narastające liczba nowych regulacji, jak i sposób ich wprowadzania – w tym zakresie odnotowywany jest trend wydawania coraz częściej bezpośrednio stosowanych rozporządzeń w miejsce harmonizujących dyrektyw. Zachodzące zmiany w unijnym procesie legislacyjnym zostaną skomentowane z pespektywy przestrzegania zasady skuteczności i proporcjonalności. W tej części planujemy również przyjrzeć zasadom wykładni prawa unijnego.

W tej części w roli Keynote Speakera wystąpi dr Aneta Domagalska-Wiewiórowska, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Ochrony Praw Konsumenta, a referaty wygłoszą: mec. Szymon Ciach, mec. Wojciech Kapica, mec. Tomasz Spyra.

W debacie w ramach II bloku dyskutować będą: mec. Anna Cudna-Wagner, mec. Konrad Stolarski, prof. Krzysztof Koźmiński, prof. Marcin Dziurda, dr Jacek Dybiński. Moderatorem Debaty będzie Paweł Zagaj, Dyrektor w ZBP.

 

 

 

Prelegenci

 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Tomasz Chróstny
  Prezes
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • r.pr. Anna Cudna-Wagner

  Kancelaria CMS
 • dr Tomasz Czech

  Monitor Prawa Bankowego
 • dr Jacek Dybiński

  Centre for European Law przy Uniwersytecie w Luksemburgu, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. prof. UW Marcin Dziurda

  Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Iwański

  Kancelaria SKS
 • r.pr. Wojciech Kapica

  Kancelaria Lawarton
 • Dorota Karczewska
  Partner, Radca Prawny
  Kancelaria WKB
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
  Radca Prawny / Partner Zarządzający
  Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy, Uniwersytet Warszawski
 • r.pr. Agnieszka Marzec

  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • dr Konrad Stolarski

  Kancelaria FTL
 • Katarzyna Urbańska
  Katarzyna Urbańska
  Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego
  Związek Banków Polskich
 • Przemysław Wierzbicki
  mec. Przemysław Wierzbicki
  Managing Partner, Adwokat
  KKLW
 • Paweł Zagaj
  Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej
  Związek Banków Polskich

Rejestracja

Dla banków będących członkami ZBP udział w Kongresie był bezpłatny.
Opłata rejestracyjna:

 • dla banków niebędących członkami ZBP – 500 zł (plus VAT)
 • dla firm (kancelarii) – do 19 maja 500 zł (plus VAT), po 19 maja – 1000 zł (plus VAT)
 • dla pracowników uczelni – 250 zł (plus VAT)

Przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#KPB