XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2016

Hotel Holiday Inn w Józefowie | 24 - 25 listopada 2016 r.

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbędzie się kolejny XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem „Narodowy Program Mieszkaniowy – szansa i wyzwanie dla rynku”.

Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie Plus” to propozycja rządu, która ma być pierwszym kompleksowym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych Polaków. Od lat był to jeden z głównych postulatów Związku Banków Polskich omawianych na forum Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Popularność dotychczasowych inicjatyw rządu, w szczególności programu “Rodzina na Swoim” i “Mieszkanie dla Młodych” potwierdza, że pomoc Państwa jest kluczowa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych jest jedną z kluczowych imprez środowiska bankowego w Polsce. Kongres jako interaktywne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości jest ważnym wydarzeniem dla polskiej gospodarki. W ostatnim XII Kongresie udział wzięło ponad 180 osób, wśród których znaleźli się: bankowcy, przedstawiciele firm deweloperskich i ubezpieczeniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców finansowych, rządu i regulatorów, rzeczoznawców majątkowych i jednostek samorządu terytorialnego.

XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

W trakcie Kongresu skupimy się m.in. na następujących zagadnieniach:

 • Aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym z perspektywy banków: czeka nas dobra koniunktura czy chude lata?
 • Wpływie ustawy o kredycie hipotecznym na rynek finansowania nieruchomości
 • Skutkach ustawy o obrocie ziemią rolną dla budownictwa mieszkaniowego
 • Czy i jak Państwo jest w stanie skłonić Polaków do długoterminowego oszczędzania?
 • Omówieniu założeń nowego kompleksowego programu wsparcia polskich rodzin „Mieszkanie Plus”
 • Najem czy zakup – zasadność decyzji w kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego.
 • Zakup mieszkania – to inwestycja czy konsumpcja? Spojrzenie nabywcy i inwestora.
 • Roli wartości krajobrazu w kształtowaniu rynku nieruchomości.

 

Wśród potwierdzonych Gości Honorowych znaleźli się:

 • Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego
 • dr Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski

 

Promocyjne warunki uczestnictwa:

Opłata z tytułu uczestnictwa w XIII Kongresie wynosi 699,00 PLN netto za osobę.

Opłata z tytułu uczestnictwa dla zgłoszeń grupowych:

dla zgłoszeń 4 uczestników lub więcej z jednej instytucji koszt jednej osoby wynosi 599,00 PLN netto.

Kontakt

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Galeria zdjęć