XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2022

ONLINE | 30 listopada 2022 r.

 

Kongres Gospodarki Elektronicznej to spotkanie łączące biznes, administrację i środowisko akademickie.

Uczestnicy podczas poprzednich edycji zastanawiali się, jak budować nowoczesny biznes i sprawne państwo, radząc sobie równocześnie z wyzwaniami płynącymi z cyfryzacji i globalizacji. Wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia takie jak cyberbezpieczeństwo, nowe technologie przeciwko wykluczeniu, znaczenie seniorów w społeczeństwie, a także strategiczne programy cyfrowe państwa i biznesu.

Podczas Kongresu ogłoszone zostały wyniki Konkursu Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Wyróżnienia przyznawane są dla osób, firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w czterech kategoriach:

  • Ambasador Gospodarki Elektronicznej
  • Partner Roku
  • Projekt Roku
  • Dziennikarz Roku

Od 2017 roku przyznawana jest także nagroda Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca” za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kluczowe tematy XVII Kongresu:

  • Jak gospodarka elektroniczna sprzyja celom zrównoważonego rozwoju?
  • Nieoczywiste wyzwania w obliczu szczególnych potrzeb
  • Trendy społeczne i technologiczne – obszary konwergencji i dywergencji
  • Wyzwania dla świata nauki w obliczu potrzeby wzrostu kompetencji cyfrowych

Rejestracja oraz program Wydarzenia dostępne na stronie: kge.com.pl

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

 

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#KGE