Webinaria „Klimat dla pracowników”

 

 


Organizowane przez dr. Włodzimierza Cimoszewicza, posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji – Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.


TAKSONOMIA ESG w trzech odsłonach: kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny. 

Prosimy o wybranie webinariów na które chcecie Państwo otrzymać zaproszenie:


6-12-2022 – Co dla pracowników? Ład korporacyjny – oczekiwania inwestorów i pracowników jako czynniki kształtujące zrównoważony rozwój firmy

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od firmy InterService z siedzibą w Komorowie 05-806, ul Sportowa 24, na podany numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez InterService telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.). Zgoda jest potrzebna, abyśmy mogli realizować połączenie na rzecz realizacji webinariów oraz komunikowali się z Państwem z poszanowaniem przetwarzania danych osobowych. Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać.


TAK
NIE

Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres instytucji, adres e-mail, telefon) partnerowi webinariów „Klimat dla pracowników”, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „CPBiI”) ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz na przetwarzanie moich danych przez w/w podmiot i otrzymywanie od niego informacji handlowej drogą elektroniczną na podany numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez CPBiI telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania ww. danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania, a także o prawie odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przekazywanie w każdym czasie oraz o tym, że odbiorcami danych mogą być również spółki zależne od partnerów webinariów „Klimat dla pracowników”, z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.


W związku z powyższym, wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie w przyszłości od CPBiI informacji wybranych poniżej:


Zaproszenia na konferencje (wysyłane nieregularnie)
Zaproszenia na szkolenia (wysyłane nieregularnie)
Newsletter 'aleBank.pl - bieżący' (wysyłany 3 x w tygodniu)
Newsletter 'aleBank.pl - cotygodniowy' (wysyłany 1 x w tygodniu)
Newsletter 'Miesięcznik Finansowy BANK' (wysyłany 1 x w miesiącu)
Chcę otrzymać specjalną promocyjną ofertę prenumeraty' Miesięcznika Finansowego BANK' dla uczestników webinariów „Klimat dla pracowników”

Zobacz: Szczegóły przetwarzania danych osobowych.

Zobacz: Klauzula informacyjna CPBiI.