BankTech 2020

ONLINE | 2 lipca 2020 r.

 

„New normal 2020, czyli witajcie w erze przyspieszonej digitalizacji!”
– to motto drugiej edycji
kongresu BankTech 2020.

Agenda kongresu była niezwykle interesująca w szczególności z uwagi na trzy główne bloki tematyczne, które w bezpośredni sposób odnoszą się do teraźniejszości i najbliższej „po covidowej” przyszłości, w jakiej funkcjonuje sektor bankowy. Zaproszeni wybitni eksperci i praktycy rynku finansowego skoncentrowali swoje wypowiedzi wokół spraw związanych z istotnym przyspieszeniem procesów transformacji cyfrowej, zmian w świecie płatności oraz trendów i technologii, które zdominowały ostatnie miesiące funkcjonowania sektora.

Bartłomiej Nocoń, Ekspert Sektora Finansowego; Sekretarz Rady Programowej Konferencji IT@BANK 2019; Doradca Prezydium Forum Technologii Bankowych ZBP „Pierwsza połowa bieżącego roku to bezprecedensowe wydarzenia społeczne, a w ich następstwie gospodarcze, które swoimi następstwami dotknęły również świat bankowości. Mamy tu na myśli głównie istotne zmiany w obsłudze klientów banków, znaczne przyspieszenie technologiczne, które musiało zostać dokonane wewnątrz i na zewnątrz złożonych organizacji jakimi są instytucje finansowe i w końcu nagła konieczność pracy i komunikacji zdalnej wykonywanej miesiącami. Pojawienie się nowych, kluczowych w czasie pandemii wyzwań dla sektora finansowego kreuje szanse i możliwości, które z powodzeniem zostały dostrzeżone przez polskie banki. O tych aspektach będziemy dyskutowali w trakcie tegorocznej Konferencji BankTech 2020. Serdecznie zapraszamy!”

Bartłomiej Nocoń
Ekspert i strateg rynku bankowego
Przewodniczący Rady Kongresu BankTech 2020

 

Dla przedstawicieli środowiska bankowego, naukowego oraz administracji publicznej udział w konferencji był bezpłatny.

Prelegenci

 • Alberto Guidotti
  CEO
  Euronovate Group
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Adrian Kurowski
  Dyrektor
  Visa Europe w Polsce
 • Maciej Maciejewski
  Dyrektor Studia Innowacji Visa w Warszawie
  VISA
 • Jowita Michalska
  Prezes
  Digital University Foundation
 • Aleksander Naganowski
  Vice President, Digital Business Development,
  Mastercard
 • dr Michał Nowakowski
  Counsel
  Citi Bank Handlowy
 • Wojciech Pantkowski
  Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej
  Związek Banków Polskich
 • Jaromir Pelczarski
  Wiceprezes Zarządu
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Dorota Poniatowska-Mańczak
  CIO
  Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Harriet Scheiner
  Managing Principal
  Capco UK
 • Andrea Lo Solfo
  Managing Partner
  Capco Poland
 • Sławomir Soszyński
  Wiceprezes Zarządu
  ING Bank Śląski SA.
 • Grzegorz Paskudzki
  Lider Zespołu Doradztwa Biznesowego
  Asseco Poland SA
 • Szymon Wałach
  Dyrektor pionu strategii i transformacji cyfrowej
  PKO Bank Polski SA
 • Paweł Widawski
  Paweł Widawski
  Wiceprezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Zbigniew Wiśniewski
  Wiceprezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

Program

9.30

   

Otwarcie konferencji

9.40

 

Sesja I. Najważniejsze trendy w zachowaniu klientów i zmiany technologiczne w kontekście wydarzeń pierwszej połowy 2020r.

 

    Zakres merytoryczny:

 • Czas spowolnienia i kryzysu- reakcja sektora finansowego i najważniejsze zmiany w jego otoczeniu perspektywa technologiczna
 • Jak zaplanować i kontynuować cyfrową transformację w erze pandemii?
 • Wyzwania i inspiracje dla sektora finansowego
    Prezentacja otwierająca:

 • Szymon Wałach, Dyrektor Zarządzający Pionem Strategii i Transformacji Cyfrowej,
  PKO Bank Polski SA
 • “COVID-19: Accelerating the move to Digital Banking”: COVID-19 has accelerated the transition to digital and remote channels and the ongoing shift in customers’ needs and expectations, creating challenges for banks both in the immediate and longer-term, Andrea Lo Solfo, Partner, CAPCO
    Dyskusja w gronie ekspertów:

 • Moderator: Wojciech Pantkowski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości
  Elektronicznej, Związek Banków Polskich
    Zaproszeni eksperci:

 • Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce
 • Jowita Michalska, Digital University Foundation
 • Michał Nowakowski, Counsel, Citi Handlowy
 • Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA

11.05

   

Sesja II. Witajcie w świecie płatności ery post Covid-19

    Zakres merytoryczny:

 • User/customer experience w świecie płatności – perspektywa technologiczna
 • Kluczowe wyzwania dla świata płatności w czasach pandemii
 • Quo vadis gotówko?
 • Najlepsze przykłady i praktyki wspierające długoterminowe relacje z klientami sektora płatniczego
 • CyberBezpieczeństwo w okresie pandemii?
 • Zmiany nawyków konsumentów
    Prezentacja otwierająca:

 • Czy maski i rękawiczki to koniec biometrii? Aleksander Naganowski, Vice President, Digital Business Development, Mastercard
    Panel ekspertów:

 • Moderator: Piotr Puczyński, ekspert niezależny
    Uczestnicy panelu:

 • Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Centrum Bankowości Codziennej, ING Bank Śląski SA
 • Maciej Maciejewski, Dyrektor Studia Innowacji Visa w Warszawie
 • Aleksander Naganowski, Vice President, Digital Business Development, Mastercard
 • Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa 

12.10

 

Sesja III. Debata liderów zmian technologicznych

    Prezentacje otwierające:

 • KYC, Digital Onboarding and Remote Digital Signature. Considering the Gap: Priorities, Approaches & Developments, Alberto Guidotti, CEO of Euronovate Group
 • COVID-19 jako katalizator ewolucji kulturowej wpływającej na procesy transformacji cyfrowej, Grzegorz Paskudzki, Lider Zespołu Doradztwa Biznesowego, Asseco Poland SA
    Debata liderów:

 • Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
    Uczestnicy:

 • Grzegorz Olszewski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
 • Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska SA
 • Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO, Credit Agricole Bank Polska SA
 • Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
    Podstawowa problematyka w debacie:

 • Digitalizacja – przyspieszenie projektów transformacyjnych czy ….ich zatrzymanie?
 • Istotne technologie wspierające przyspieszenie tempa wprowadzanych zmian/innowacji
 • Kluczowe projekty/innowacje w I połowie 2020r. w bankowości
 • Najważniejsze wnioski z prowadzonych projektów w dobie pandemii-szanse/zagrożenia/wyzwania/wnioski?

13.30

 

Zakończenie, podsumowanie

 

#BankTech