Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019

Sangate Hotel Airport (dawniej Hotel Gromada) w Warszawie | 17 - 18 września 2019 r.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019 – WNIOSKI

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych były wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych.

Omówione zostały między innymi:

 • Raporty IPS o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej
 • Wnioski z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie
 • Stan prac nad przygotowaniem nowej platformy IT jako bazy dla cyfrowego banku spółdzielczego
 • Szanse banków spółdzielczych z tytułu udziału w programie PPK
 • Wyniki inspekcji przeprowadzonej przez UKNF w bankach spółdzielczych oraz wniosków wypływających z BION
 • Informacje o zmianach legislacyjnych w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i zmian w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Związek Banków Polskich, banki zrzeszające: BPS S.A. i SGB-Bank S.A. oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych to od lat największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce.

Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

I dzień, 17 września 2019 r.

9.30

Rejestracja

10.30

Wystąpienia otwierające

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA

Wystąpienie gościa specjalnego

 • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

11.30

Raporty IPS o sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w zrzeszeniach oraz rekomendacje dla banków spółdzielczych w zakresie zarządzania ryzykiem

 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS SA
 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB-Banku SA

12.15

Wystąpienie gościa specjalnego

 • Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12.30

Przerwa kawowa

12.50

Przedstawienie wniosków z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie i stanu ich wdrożenia – postęp w zakresie zmian instytucjonalnych i biznesowych, prace zespołu międzyzrzeszeniowego

Moderator

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Prezentacja wprowadzająca

 • prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński, Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego

Ocena efektów realizacji wdrożenia wniosków

 • Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Maciej Palej, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój
 • Przemysław Pilarski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mosinie
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA
 • Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

14.00

Lunch

14.45

Efektywność banków spółdzielczych na polskim rynku w dobie rosnącej konkurencji z bankami komercyjnymi i widma dalszej konsolidacji sektora bankowego

Moderator

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Prezentacje wprowadzające

 • „Bankowość spółdzielcza w ujęciu makroekonomicznym, perspektywa europejska” – dr Andrzej Banasiak, Pełnomocnik Zarządu Związku Banków Polskich
 • „Bankowość spółdzielcza na rynku usług bankowych w Polsce” – dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA
 • „Jak we Francji udaje się rozwijać bankowość spółdzielczą? Dlaczego Francuzi chcą być udziałowcami banku spółdzielczego?” – Jean-Bernard Mas, Prezes Zarządu Crédit Agricole Polska SA oraz dr Mariusz Wyżycki, konsultant, niezależny członek rad nadzorczych polskich spółek grupy Crédit Agricole SA

Panel dyskusyjny

 • Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
 • Bożena Głogowska, Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku
 • dr Michał Król, Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego
 • Grzegorz Poniatowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej
 • Aleksander Borzymowski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego

16.00

Konsolidacja rynku ubezpieczeniowego i jej wpływ na bankowość spółdzielczą

 • Laurent Convain, Prezes Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Robert Łoś, Prezes Zarządu SALTUS Ubezpieczenia

16.15

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – szanse i zagrożenia bankowości spółdzielczej w dobie digitalizacji, open bankingu i mobilności klientów, cyberzagrożeń

Moderator

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Panel dyskusyjny

 • Grzegorz Flanz, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu
 • Paweł Gula, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • dr Paweł Widawski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Piotr Witczak, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu
 • Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich
 • Piotr Mazur, Dyrektor IT SGB-Banku SA
 • Tomasz Owczarek, Dyrektor Sprzedaży Mastercard Europe

17.05

Przerwa kawowa

17.20

Nowoczesna bankowość spółdzielcza – stan prac nad przygotowaniem nowej platformy IT jako bazy dla cyfrowego banku spółdzielczego działającego lokalnie

Wystąpienie Partnera

 • „CRM jako element nowoczesnej platformy IT dla cyfrowego banku spółdzielczego” – Jolanta Orełko, Business Development Manager, Pivotal Polska SA
 • „Koncepcja BS API” Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA

Moderator

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Panel dyskusyjny

 • Paweł Gula, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA
 • Andrzej Data, Prezes Zarządu SoftNet Sp. z o.o.
 • Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA
 • Adam Borkowski, Prokurent, Dyrektor Pionu Współpracy z Bankami, NOVUM Sp. z o.o.

18.50

Szanse banków spółdzielczych z tytułu udziału w programie PPK

Prezentacja wprowadzająca

 • „Kluczowe terminy wdrożenia PPK dla podmiotów zatrudniających – obecny stan wdrożenia przez podmioty z I fazy” – Dariusz Selak, DyrektorPFR Portal PPK Sp. z o.o.

Moderator

 • Robert Lidke, Redaktor Naczelny portalu aleBank.pl

Panel dyskusyjny

 • Piotr Antonowicz, Prezes Zarządu BPS TFI SA
 • Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA
 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu PFR Portal PPK Sp. z o.o.

20.00

Uroczysta kolacja, wystąpienie gościa specjalnego

 • Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

II dzień, 18 września 2019 r.

9.00

Banki Spółdzielcze w oczach UKNF – wyniki inspekcji przeprowadzonych przez UKNF w bankach spółdzielczych oraz wnioski wypływające z BION

 • Mariusz Hajduk, Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bogdan Furtak, p.o. Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

9.45

Nowe trendy rynkowe w sprzedaży ubezpieczeń przez banki

 • Tomasz Kromolicki, Dyrektor Biura Bancassurance, Concordia Ubezpieczenia

10.00

Banki spółdzielcze w społecznościach lokalnych – lokalne instytucje finansowe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Moderator

 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich

Prezentacje wprowadzające

 •  „Rola BGK we wsparciu banków spółdzielczych jako stymulatorów lok alnego rozwoju” – Magdalena Typa, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego
 • „Strategia zrównoważonego rozwoju dla polskiej wsi i rolnictwa”, Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Panel dyskusyjny

 • Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie
 • Krzysztof Podhajski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 • Piotr Woźny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Małgorzata Sztoldman, Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

 

 • Instrumenty finansowe UE dla banków spółdzielczych – Michał Gorzelak, Koordynator obszaru
  finansowania dłużnego , Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii
  Europejskiej

11.25

Przerwa kawowa

11.40

Agile w banku spółdzielczym: kiedy i jak wdrażać metodyki zwinne

 • Wojciech Kosiorek, Dyrektor, Korn Ferry Hay Group Poland
 • Informacja o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

12.40

Banki spółdzielcze a regulacje – informacja o zmianach legislacyjnych w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i zmian w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń

Moderator

 • Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Prezentacja wprowadzająca

 • Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno‐Legislacyjnego Związku Banków Polskich

Panel dyskusyjny

 • Alicja Huczyńska, Prezes Banku Spółdzielczego w Koronowie
 • Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • Robert Typa, Radca Ministra Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości

13.25

Podsumowanie i zakończenie obrad

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

13.40

Lunch

 

Galeria zdjęć

#ForumLiderówBS