Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023

Hotel Airport Okęcie | 19-20 września 2023 r.

Banki spółdzielcze w 2023 r. – całkiem słodki okres, ale nie bez łyżki dziegciu

Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowane przez Związek Banków Polskich jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej. Tegoroczna edycja odbyła się w specyficznych warunkach funkcjonowania lokalnych instytucji finansowych w Polsce. Po długim okresie realizowania niższych wyników, ostatnie lata przyniosły wyższe rynkowe stopy procentowe, a także spowodowały poprawę w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych. Miało to swoje przełożenie na zdecydowaną poprawę bieżących wyników finansowych w tych podmiotach. Jednakże należy mieć na uwadze, że sytuacja ta nie jest dana raz na zawsze.

Powyższe wyniki pozwoliły szeregu bankom na poniesienie wydatków, które musiały być bardzo restrykcyjnie limitowane w przeszłości. Ich celem powinno być przede wszystkim budowa solidnego potencjału do rozwoju bankowości spółdzielczej w najbliższych latach. Okres tak wysokich wyników nie będzie bowiem zapewne trwać długo i stopniowe obniżanie się rynkowych stóp procentowych będzie powodować realny spadek zyskowności banków lokalnych.

Dodatkowo, sektor bankowości spółdzielczej jest dziś także w lepszej sytuacji również z tego powodu, że nie jest on obciążony poważnymi problemami z przeszłości, jak ma to miejsce w przypadku niektórych banków komercyjnych. Dlatego mając tak duży potencjał, powstaje zasadnicze pytanie, w jaki sposób należy go wykorzystać i nie stracić tej unikatowej szansy stojącej przed lokalnymi instytucjami finansowymi.

 

Z drugiej jednak strony, analizując sytuację tego sektora, martwić może niska dynamika kredytowa w wielu bankach spółdzielczych oraz bardzo silne uzależnienie ich wyników od wyniku odsetkowego. Relacja kredytów do depozytów obniża się do niskich poziomów, nienotowanych w przeszłości (choć ten wskaźnik zawsze był niższy w bankowości spółdzielczej niż komercyjnej). Silna poprawa bieżących wyników finansowych nie zachęcała do intensywnych prac nad rozwojem usług generujących dochody pozaodsetkowe. Tym samym te usługi nie były rozwijane intensywnie.

Powyższe prowadzi do konkluzji, że sektor może pochwalić się dobrymi wynikami, dającymi potencjał do rozwoju, ale jednocześnie nie jest on wykorzystywany w optymalnym stopniu, a pogorszenie otoczenia gospodarczego działania banków może spowodować utratę istniejących możliwości.

Te i inne kwestie dotyczące różnych aspektów funkcjonowania lokalnych instytucji finansowych były przedmiotem obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023. Dziękujemy za udziału w tym wydarzeniu, w ramach którego nasi goście mieli okazję wysłuchać wystąpień i debat przedstawicieli instytucji regulacyjnych, członków zarządów banków spółdzielczych, a także firm blisko współpracujących z sektorem.

 

Prelegenci

 • Artur Adamczyk
  Prezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Robert Banach
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Rafał Bednarek
  Wiceprezes Zarządu
  Biuro Informacji Kredytowej
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • dr Kamil Burski
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
 • Andrzej Chmielecki
  Andrzej Chmielecki
  Wiceprezes Zarządu
  SGB Bank SA
 • dr Sławomir Czopur
  Prezes Zarządu
  Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Kazimierz Fedak
  Kazimierz Fedak
  Prezes Zarządu
  Generali Investments TFI
 • Grzegorz Flanz
  Prezes Zarządu
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Grzegorz Głowacki
  Członek Zarządu ds. Informatyki i Innowacji
  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Marian Gola
  Wiceprezes Zarządu
  System Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Krzysztof Góźdź
  Dyrektor Sprzedaży
  Secfense
 • Piotr Gurgul
  Piotr Gurgul
  Dyrektor sprzedaży
  Saltus Ubezpieczenia
 • Beata Hamkało
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Jaworze
 • Jacek Jańczuk
  Jacek Jańczuk
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Czyżewie
 • Karol Jaroszewski
  Karol Jaroszewski
  Dyrektor Studia Danych, Europa Środkowo-Wschodnia
  Visa
 • Piotr Kaczyński
  Piotr Kaczyński
  Prezes Zarządu
  Hexa Bank Spółdzielczy
 • Michał Król
  dr Michał Król
  Prezes Zarządu
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
 • Bartosz Kublik
  Bartosz Kublik
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Aleksander Mikołajczak
  Aleksander Mikołajczak
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Wojciech Pantkowski
  Wiceprezes Zarządu
  KIR
 • Szymon Stasczak
  Szymon Staśczak
  dyrektor działu konsultingu i analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
  Visa
 • Katarzyna Urbańska
  Katarzyna Urbańska
  Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego
  Związek Banków Polskich
 • Agnieszka Wachnicka
  Agnieszka Wachnicka
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Mateusz Walczak
  Mateusz Walczak
  Prezes Zarządu
  NWAI DM S.A.
 • Karol Wolniakowski
  Karol Wolniakowski
  Wiceprezes Zarządu
  SGB Bank SA

Rejestracja zamknięta

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział w konferencji był BEZPŁATNY.

Noclegi rezerwują Państwo we własnym zakresie.

Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: konferencje@bank.pl

Więcej

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi FLBS – polecamy lekturę artykułów na BANK.pl

Obserwuj profil Miesięcznika Finansowego BANK na Linkedin!

Wiceprezes ZBP o wpływie spadających stóp procentowych na wyniki banków spółdzielczych

Jak ostatnia wysoka i zaskakująca obniżka stóp procentowych NBP i prawdopodobny cykl kolejnych obniżek wpłyną na sytuację banków spółdzielczych – to jedno z pytań, które w kuluarach Forum Liderów Banków Spółdzielczych zadaliśmy Bartoszowi Kublikowi, wiceprezesowi Związku Banków Polskich..

 

Nagrody Dziennikarskie im. Mariana Krzaka wręczone

Zarząd Związku Banków Polskich, po zapoznaniu się z werdyktem Jury, postanowił przyznać w 2023 roku dwie równorzędne, pierwsze nagrody.

 

Prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego o rozumieniu potrzeb klienta banków lokalnych

Przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych rozmawiamy z Tomaszem Styczyńskim, prezesem zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

 

Ile kompetencji banku spółdzielczego powinno być przekazanych do Zrzeszenia?

O tym, na ile bank zrzeszający powinien być centrum kompetencyjnym i hubem technologicznym dla swych członków i o dysproporcjach między bankami spóldzielczymi – rozmawiamy przed FLBS 2023 z Grzegorzem Flanzem, prezesem zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

 

Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w transformacji bankowości spółdzielczej

Forum Liderów Banków Spółdzielczych (19-20 września 2023 r.), organizowane przez Związek Banków Polskich jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej. O najważniejszych kwestiach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania lokalnych instytucji finansowych rozmawiamy z Agnieszką Wachnicką, wiceprezes Związku Banków Polskich.

 

Rośnie pozycja kapitałowa banków spółdzielczych

Przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych z Bartoszem Kublikiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawia Karol Mórawski.

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023, jak wykorzystać dobrą sytuację sektora?

19 i 20 września w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbędzie się Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@BANK.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023

Banki spółdzielcze w 2023 r. – całkiem słodki okres, ale nie bez łyżki dziegciu

10:30 Otwarcie konferencji
 • dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich

10:50 Sesja I. Ocena aktualnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej
 • Marta Kightley, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
 • Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA
 
12:00 Sesja II. Wspólne działania w bankowości spółdzielczej
 • Moderator: dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich
Debata z udziałem:
 • Halina Wilk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze
 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB Bank SA
 • Grzegorz Flanz, Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku
 • Przemysław Pilarski, Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie
 • Edward Tybor, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA

13:00 Wręczenie nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka

13:05 Zmiany nawyków płatniczych - potencjał rozwoju dla banków spółdzielczych
 • Robert Szymański, Dyrektor Biura Marketingu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Karol Jaroszewski, Dyrektor Studia Danych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa

13:15 Lunch

14:00 Sesja III. Jak racjonalnie przeznaczać nadwyżki środków wypracowywane przez banki spółdzielcze w ostatnich latach?
 • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich
Wystąpienie wprowadzające:
 • Kazimierz Fedak, Prezes Zarządu Generali Investments TFI
Debata z udziałem:
 • dr Kamil Burski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie
 • Marcin Kozdroń, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
 • dr Michał Król, Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
 • Kazimierz Fedak, Prezes Zarządu Generali Investments TFI
 • Mateusz Walczak, Prezes Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A.

15:00 Obsługa gotówki w Poczcie Polskiej. Modele współpracy z bankami
 • Zuzanna Mrozowska, Zastępca Dyrektora Centrum Poczta Polska Ochrona ds. Sprzedaży

15:15 Sesja IV. Co zrobić, aby akcja kredytowa rosła? Czy są szanse na wzrost dochodów pozaodsetkowych?
 • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich
Debata z udziałem:
 • Beata Hamkało, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze
 • Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
 • Tomasz Styczyński, Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 • Piotr Gurgul, Dyrektor Sprzedaży Saltus Ubezpieczenia

16:00 Przerwa kawowa

16:20 Sesja V. Aktualne wyzwania prawne i regulacyjne dla bankowości spółdzielczej
 • Moderator: dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich
Wystąpienia wprowadzające:
 • Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich
 • dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych Związku Banków Polskich
Debata z udziałem:
 • Ewa Kamińska, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • Bogumiła Szklarska, Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu Hexa Bank Spółdzielczy

17:20 Autorskie rozwiązania zamkniętego obiegu gotówki w urządzeniach samoobsługowych – Diebold Nixdorf

 • Tomasz Rokita, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Banking - Polska, Ukraina, Węgry Diebold Nixdorf

17:35 Sesja VI. Wyzwania wynikające ze zmiany wskaźnika referencyjnego stóp procentowych
 • Moderator: dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich
Debata z udziałem:
 • Zbigniew Minda, Prezes Zarządu GPW Benchmark S.A.
 • Marian Gola, Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Karol Wolniakowski, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA

18:20 Zakończenie I dnia obrad Forum

20:15 Uroczysta kolacja

9:00 Sesja VII. Przyszłość finansowania polskiego agrobiznesu. Wyzwania i szanse dla bankowości lokalnej

 • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich

Wystąpienie wprowadzające:

 • Agnieszka Kłódkowska-Cieślakiewicz, Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Debata z udziałem:
  • Jacek Jańczuk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie
  • Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
  • Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA
  • dr Katarzyna Kotańska, Dyrektor w Agencji Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa

  10:00 Bezpieczeństwo i ponadprzeciętna dochodowość – obligacje w czasie obniżek stóp procentowych

  • Mateusz Walczak, Prezes Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A.

  10:10 Opracowanie innowacyjnego systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr. UDA-RPSL.01.02.00-24-0648/17-00

  • Ireneusz Kurczyna, Ekspert, Agencja Ratingowa BS Sp. z o.o.

  10:15 Sesja VIII. Wyzwania technologiczne bankowości spółdzielczej

  • Moderator: Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich

  Debata z udziałem:

  • Joanna Erdman, Prezes Zarządu Fundacja Polska Bezgotówkowa
  • Jolanta Nowakowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu
  • Marek Kuklewski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie
  • Robert Banach, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
  • Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA
  • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
  • Szymon Staśczak, Dyrektor Działu Konsultingu i Analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa

  11:15 "Optymalizacja zużycia energii cieplnej w budynkach bankowych"

  • Michał Bryndza, Dyrektor Działu Inwestycji TECH Sterowniki

  11:25 Silne uwierzytelnianie w całym banku - doświadczenia BS Brodnica z rozwiązaniem Secfense

  • Krzysztof Góźdź, Dyrektor Sprzedaży, Secfense
  • Grzegorz Głowacki, Członek Zarządu ds. Informatyki i Innowacji Banku Spółdzielczego w Brodnicy

  11:40 Sesja IX. Cyberbezpieczeństwo, wdrożenie DORA

  • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich

  Wystąpienie wprowadzające:

  • Paweł Minkina, Wiceprezes Zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji

  Wystąpienia:

  "Spojrzenie na wymagania aktu DORA z perspektywy polskiego regulatora”

  • Paweł Rzewuski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

  „DORA – projekt Zrzeszenia SGB”

  • Daniel Krzywiec, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa SGB-Bank S.A.

  12:25 Podsumowanie i zakończenie obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023

  • Bartosz Kublik, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich

  12:40 Lunch

#ForumLiderówBS