Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2024

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa | 17-18 września 2024 r.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę wyników finansowych sektora dzięki wyższym rynkowym stopom procentowym oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Te osiągnięcia umożliwiły bankom podejmowanie inwestycji, które wcześniej były surowo limitowane, teraz zaś stanowią solidny fundament dla rozwoju kapitałowego i organizacyjnego bankowości spółdzielczej w nadchodzących latach. Jednak zakończenie okresu wysokich stóp procentowych może prowadzić do realnego spadku rentowności działalności lokalnych banków w ich obecnym kształcie.

W obliczu znacznego potencjału oraz zmieniających się warunków makroekonomicznych pojawia się kluczowe pytanie: jak efektywnie wykorzystać tę wyjątkową sytuację dla dobra bankowości spółdzielczej, unikając strat?

Przede wszystkim warto stale prowadzić dyskusję na temat możliwości rozwoju akcji kredytowej i lepszego wykorzystania zasobów banku niż tylko zakup skarbowych papierów wartościowych. Gdzie tkwią główne wyzwania związane z rozwojem akcji kredytowej? Czy niski popyt na kredyty jest głównym problemem, czy też istnieje możliwość rozwoju alternatywnych form finansowania, takich jak leasing czy faktoring?

Obecnie relacja kredytów do depozytów obniżyła się do poziomów nienotowanych w przeszłości, podobnie niska jest relacja kredytów do PKB. Silna poprawa wyniku odsetkowego powodowała, że wiele banków nie prowadziło intensywnych prac nad rozwojem usług generujących dochody pozaodsetkowe, co w efekcie ograniczało ich rozwój.

Co zatem należy zrobić, aby bankowość spółdzielcza nie utraciła udziału w polskim rynku bankowym w następnych latach? Te zagadnienia będą głównym tematem najnowszej edycji konferencji, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej i ich partnerów biznesowych.

Tematyka:

I dzień – 17 września 2024

 • Debata strategiczna – Wspólne działania w zrzeszeniach – cele, osiągnięcia, wyzwania. Wspólne działania w bankowości spółdzielczej.
 • Ocena aktualnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej
  – ocena sytuacji, mapa potencjału, potencjalne zagrożenia.
 • Co zrobić, aby akcja kredytowa rosła?
 • Czy są szanse na wzrost dochodów pozaodsetkowych?
 • Aktualne wyzwania prawne i regulacyjne dla bankowości spółdzielczej.

II dzień – 18 września 2024

 • Przyszłość finansowania agrobiznesu przez bankowość spółdzielczą. ESG i zielona ekonomia. Jakie możliwości otwierają się dla bankowości lokalnej?
 • Bank Ochrony Środowiska SA dla sektora bankowości spółdzielczej.
 • Jak pozyskać młodych udziałowców w bankach spółdzielczych?
 • Nowe wyzwania technologiczne bankowości spółdzielczej.
 • Cyberbezpieczeństwo, wdrożenie DORA.

Warunki udziału

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z działem reklamy: konferencje@bank.pl.

Noclegi

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. W Airport Hotel Okęcie osobom, które dokonają rezerwacji w terminie do 30 sierpnia na hasło FLBS2024 przysługuje zniżka na nocleg.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@bank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia