Forum Strategii Bankowych 2016

Hotel DoubleTree ul. Skalnicowa 21, Warszawa | 20 czerwca 2016 r.

Forum Strategii Bankowych to spotkanie członków zarządów banków, niezależnych ekspertów bankowych, przedstawicieli ZBP oraz instytucji międzybankowych. Organizowane już po raz trzeci było ważnym elementem całodniowej konferencji Horyzonty Bankowości 2016, która odbyła się 20 czerwca 2016 r. w warszawskim hotelu Hilton DoubleTree.

Forum Strategii Bankowych, podzielone na trzy bloki tematyczne, było miejscem do otwartego wyrażenia stanowisk przez naukowców i bankowych ekspertów. Ich opinie dotyczyły najważniejszych problemów polskiego sektora finansowego. Podczas otwartej dla publiczności dyskusji zaprezentowano różne modele biznesowe i strategie banków planowane w perspektywie kolejnych 5-10 lat. Omawiane strategie zawierały odpowiedzi na pytania odnoszące się do sposobu realizacji celów banku w obliczu nowych wyzwań technologicznych, presji regulacyjnych i rosnących wymagań ich klientów. Dyskusje zawodowych praktyków dotyczyły także oczekiwań inwestorów krajowych i zagranicznych. A ci odnotują w tym 2016 r. po raz pierwszy spadek zysków z powodu niskich stóp procentowych, podatku bankowego, rosnącej składki na BFG i kosztownych projektów przewalutowania kredytów mieszkaniowych. Te zjawiska mogą prowadzić do wychodzenia z rynku polskiego kolejnych banków zagranicznych, co w sytuacji niedoboru krajowego kapitału może mieć negatywne następstwa dla możliwości finansowania całej gospodarki. A co gorsze, zmniejszy konkurencyjność w sektorze usług finansowych i doprowadzi do stopniowego ograniczenia możliwości kredytowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. To tylko niektóre tematy, które zostały poruszone podczas tegorocznego Forum Strategii Bankowych.

Wiodącymi tematami tegorocznej edycji były:

  • Strategie i modele biznesowe banków wobec wyzwań przyszłości wynikających z nowych technologii.
  • Wpływ wyzwań systemowych i regulacyjnych na strategie i modele biznesowe banków w Polsce.
  • Strategiczne wyzwania sprzedażowe – ewolucja modeli biznesowych banków w perspektywie najbliższych 5-10-15 lat.

 

Konferencja Forum Strategii Bankowych 2016

była organizowana w ramach projektu:

hb.logo.300x100

www.aleBank.pl/HoryzontyBankowosci

 

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:
Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

 

Galeria zdjęć