IT@BANK 2015

Hotel Hilton w Warszawie | 19 listopada 2015 r.

IT@BANK to największa doroczna inicjatywa konferencyjna w Polsce poświęcona kwestiom informatyki bankowej i gromadząca elitarne grono decydentów IT z banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ów oraz firm technologicznych.

Konferencję po raz kolejny przygotowała redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”– magazynu kadry menedżerskiej banków we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

IT@BANK uważana jest za jedną z najważniejszych ogólnopolskich imprez, prezentowane są na niej bowiem najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT. O jej randze świadczy obecność kilkuset wybitnych ekspertów IT, naukowców oraz finansistów – głównie członków zarządów banków i innych instytucji finansowych.

W poprzednich latach w trakcie konferencji IT@BANK omawiano m.in. zagadnienia związane z cloud computingiem, mobilną bankowością, prezentowano metody kontaktu z klientami za pomocą mediów społecznościowych etc.

Finałem IT@BANK było wręczenie nagród rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Dodatkowo przyznane tytuły: „Wizjonera Rynku IT@BANK 2015” oraz „Produktu Roku IT@BANK 2015”.

Konferencja będzie na żywo relacjonowana na portalu Twitter:

Główne zagadnienia konferencji IT@BANK 2015:

Customer experience

Customer experience poszerza tematykę konwergencji usług oraz omnichannel z poprzednich edycji IT@BANK. Jaki będzie wpływ nowinek technologicznych na customer value, a finalnie na wartość dla bankowego biznesu? Biznesowa wartość nowych technologii będzie decydować o ich zastosowaniu. Gdzie znajduje się balans pomiędzy customer experience a bezpieczeństwem? Jak wykorzystać analityczny CRM, aby lepiej przygotować ofertę dla klientów i zwiększyć poziom customer experience?

Cyber security

Czy w dzisiejszym świecie obawa klientów o bezpieczeństwo nie jest barierą w rozwoju nowoczesnej bankowości? Jak polskie banki przygotowane są do przyszłych zagrożeń? Jakie działania będą podejmowane przez nie w celu zabezpieczenia urządzeń końcowych użytkowników? Czy są możliwe działania wspólne instytucji finansowych oraz z innymi sektorami gospodarki, aby skutecznie eliminować zagrożenia w tym zakresie?

W jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą zmienić polski sektor bankowy?

Oferta dla sektora MŚP źródłem innowacji sektora bankowego – jaki zakres usług może przejąć instytucja finansowa od firmy?

Instytucje finansowe, walcząc o klienta MŚP, proponują przejęcie zarządzania części przedsiębiorstwa, np. zarządzanie cash flow, faktoring, integracja z FK, zarządzanie płynnością. Firmy otrzymują dobre narzędzia, a instytucje finansowe gromadzą dużą wiedzę na temat klienta. Dla MŚP banki będą oferowały komplet usług finansowych łącznie z dostawą systemów finansowo-księgowych. Dużym firmom banki oferują integrację z systemem FK klienta. Jak zmieni się model banku w tym obszarze? Jak ograniczenia regulacyjne mogą wpływać na oferty usług oczekiwanych przez sektor MŚP?

 

Uczestnictwo w IT@BANK jest bezpłatne dla przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ów oraz środowiska naukowego.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:
Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:
Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Galeria zdjęć