Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2023/24 – 2. edycja

Pałac Żelechów
Marszałka J. Piłsudskiego 36, Żelechów | II sesja: 20-21 lutego 2024 r.

MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY

Biorąc pod uwagę wysokie oceny absolwentów I edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – unikatowego programu rozwoju menedżerów i oczekiwania do organizacji kolejnych edycji – Związek Banków Polskich aprasza do udziału w II edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Cel Szkoły

 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych Członków Zarządów i Kadry Menedżerskiej Banków Spółdzielczych.
 • Zachęcanie Banków Spółdzielczych do rozwoju kompetencji kadry zarządzającej i rezerwowej kadry kierowniczej.
 • Pokazanie wizji bankowości spółdzielczej w oparciu o rozwój i poprawę konkurencyjności, zaprezentować możliwe modele biznesowe i sposoby osiągania celów w oparciu o najlepsze rynkowe rozwiązania.
 • Integracja liderów zmian wspierających dialog między udziałowcami, kadrą kierowniczą i pracownikami Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających oraz innymi interesariuszami.
 • Hasło przewodnie: Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój. MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY.

Założenia programu szkoleniowego

 • Realizowany w oparciu o metodykę myślenia projektowego w tworzeniu innowacji w bankowości spółdzielczej oraz kształtujący bankowość spółdzielczą jako elastyczną sieć powiązanych, ale autonomicznych podmiotów połączonych na zasadach partnerstwa i osiągania synergicznych efektów wspólnego działania,
 • Uwzględnia wnioski z badań dotyczących funkcjonowania bankowości spółdzielczej,
 • Obejmuje bieżące efekty prac na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej wypracowywane przez ZBP, Banki Zrzeszające, IPSy, KZBS.

Harmonogram i forma zajęć

 • Dwie sesje 1,5-dniowe w formie wystąpień ekspertów/praktyków bankowych z elementami praktycznych warsztatów (praca uczestników w zespołach, wspólne podsumowanie).
 • Termin:
  I sesja 05-06.12.2023 r. (wtorek-środa), II sesja 20-21.02.2024 r. (wtorek-środa).

Uczestnicy, koszt udziału i zgłoszenia

 • Liczba miejsc: 50 uczestników – o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 • Uczestnicy: przedstawiciele kadry zarządzającej: Banku Spółdzielczego, Banku Zrzeszającego, IPSu, Spółki produktowej.
 • Ukończenie programu szkoleniowego (tj. I i II sesji) potwierdzone jest uzyskaniem Dyplomu Ukończenia Szkoły.
 • Każdy uczestnik przed rozpoczęciem sesji szkoleniowej otrzyma zestaw materiałów do przygotowania się.
 • Koszt udziału w II edycji (I i II sesja) to:
  5.500,00 zł + VAT /osoba (w tym koszt zakwaterowania i wyżywienia). Koszt udziału pokrywany jest przez uczestnika jednorazowo.
 • Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej do udziału w tym strategicznym projekcie szkoleniowym! Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj. Skan wypełnionego formularza prosimy przesłać mailowo na: StrategicznaSzkolaBS@zbp.pl 
  Z uwagi na limit 50 miejsc o zakwalifikowaniu się kandydatów, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wśród wybitnych prelegentów przewidujemy udział m.in.:

Prelegenci to praktycy z bogatym doświadczeniem, a wśród nich:
prof. Piotr Płoszajski, prof. Lech Kurkliński, dr h. c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, dr Sergiusz Trzeciak, dr Anna Brzosko, Renata Gut, Wiktor Doktór, Anna Maj oraz inni.

 

 

Opinie uczestników o Strategicznej Szkole Bankowości Spółdzielczej 2019/2020

 

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o regulacjach, regulatorach i stanowieniu prawa

Współczesny rynek finansowy jest w ogromnej mierze determinowany przez otoczenie prawno-regulacyjne, to zaś obejmuje wiele poziomów, poczynając od prawa europejskiego aż po rekomendacje nadzorcze i orzecznictwo sądów – wskazywała Katarzyna Urbańska, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, podczas drugiej już sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

 

Tradycyjne wartości spółdzielcze i transformacja cyfrowa

Digitalizacja gospodarki postępuje, a jedną z konsekwencji tego procesu jest zmiana oczekiwań i nawyków po stroni konsumentów. Wszystkie te czynniki warunkują przyszłe funkcjonowanie sektora bankowego – przypomniała Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji drugiej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

 

Bank spółdzielczy musi szukać także dochodów pozaodsetkowych

Podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej rozmawialiśmy z Małgorzatą Matejkowską p.o. Prezesa Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą we Włocławku. Małgorzata Matejkowska zdecydowała się na udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zainspirowana przez poprzedniego prezesa banku.

 

Najważniejsze tematy II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Druga sesja drugiej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej odbędzie się 20-21.02.2024 r. O przybliżenie tematyki drugiej sesji poprosiliśmy Bartosza Kublika wiceprezesa Związku Banków Polskich.

 

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie bankiem pierwszego wyboru dla społeczności lokalnej?

„Szukam obszarów, w których mogłabym razem ze swoim Bankiem się wyróżnić. Chciałabym być Bankiem pierwszego wyboru dla naszego klienta przynajmniej w rejonie, w którym działam” – mówiła Magdalena Bolimowska, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

 

Prezes Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim o problemach mniejszych banków lokalnych

Podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2024 – z Mariuszem Jabłońskim, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim – rozmawialiśmy o wyzwaniach stojącymi przed mniejszymi bankami lokalnymi.

 

Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie o zarządzaniu bankiem lokalnym

Jedną z wartości Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej była możliwość wysłuchania różnorodnych prelekcji naukowców, także tych którzy na co dzień nie mają styczności z sektorem bankowym – wynika z wypowiedzi Edyty Syrewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Banku Spółdzielczego w Koronowie – udzielonej portalowi BANK.pl

 

Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Zgierzu o konkurencji spoza branży bankowej

Jolanta Sochaczewska, Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zwróciła uwagę na wystąpienie profesora Piotra Płoszajskiego.

 

Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP o wyzwaniach dla banków lokalnych

Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich uczestniczył zarówno w obecnej jak i poprzedniej Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Poprosiliśmy go o porównanie sytuacji sektora spółdzielczego w okresie przed pandemią, kiedy odbyło się pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli bankowości lokalnej, a chwilą obecną.

 

Prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

„Już w tej chwili powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasze modele biznesowe po to, aby dogonić, albo nawet przegonić naszą konkurencję” – powiedziała Katarzyna Siemaszko, Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego w wywiadzie dla BANK.pl udzielonym podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

 

Jak są groźne dla banków spółdzielczych niekorzystne trendy demograficzne w naszym kraju?

O wpływie zmian demograficznych na sytuację banków spółdzielczych rozmawialiśmy z prof. SGH Lechem Kurklińskim, przewodniczącym Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości.

 

Banki spółdzielcze wobec wyzwań ekologicznych, technologicznych, regulacyjnych i demograficznych

Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich. Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

 

Banki spółdzielcze wobec wyzwań ekologicznych, technologicznych, regulacyjnych i demograficznych

W kuluarach konferencji „Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej” rozmawialiśmy z Bartoszem Kublikiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich o wyzwaniach stojących przed bankami spółdzielczymi.

 

Prezes ZBP o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Strategiczna szkoła polskiego sektora bankowości spółdzielczej to unikalny projekt Związku Banków Polskich, mówi dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

 

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o zarządzaniu ryzykiem

Kluczowym aspektem funkcjonowania banków jest zarządzanie ryzykiem. O tym, jak się zmieniło podejście do tego obszaru w ostatnich latach, a także o kluczowych wyzwaniach towarzyszących zarządzaniu ryzykiem, mówili prelegenci podczas kolejnej już sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sek

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
strategicznaszkolabs@zbp.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt w sprawach merytorycznych do koordynatorów projektu:

Wojciech Golicz
tel.kom. +48 609 180 119
wojciech.golicz@zbp.pl

Łukasz Bogusz
tel. kom. +48 697 223 533
lukasz.bogusz@zbp.pl

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – I sesja: I dzień – 5 grudnia 2023 r. (wtorek)

10.00-10.30 - Rejestracja

10.30-11.15 - Wystąpienie wprowadzające oraz przedstawienie prelegentów i organizatorów

 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich
 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

11.15-12.30 WYKŁAD I

Tematy:

 • Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu, Spółdzielczy System Ochrony SGB

12.30-13.15 WYKŁAD II

Tematy:

 • Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: prof. SGH Lech Kurkliński, Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej


13.15-14.15 - Obiad

14.15-15.30 WYKŁAD III

Tematy:

 • Strategiczne spojrzenie na rzeczywistość – klienci/ technologie/ trendy/ zmiany
 • Cyfrowy bank działający lokalnie (efektywność społeczna, dostępność usług, rozwój nowych technologii, etc.)
 • ChatGPT: Neuronowy pokój luster
 • Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: prof. dr hab. Piotr Płoszajski, wykładowca SGH w Warszawie i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Pomaga firmom w analizowaniu zjawisk głównie w zakresie najnowszych technologii, które mają wpływ na kształtowanie ich strategii i projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych

15.30-15.55 WYKŁAD IV

Tematy:

 • Trendy technologiczne w bankach – jak nadążyć i zapewnić równowagę IT?
 • Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, ZBP

15.55-16.15 - Dyskusja uczestników Szkoły z prof. dr hab. Piotrem Płoszajskim oraz Dyrektorem Bartłomiejem Noconiem

16.15-18.30 WYKŁAD V / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Jak efektywnie zainwestować nadwyżki finansowe Banku Spółdzielczego?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Jolanta Nowak, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

16.40-17.00 WYKŁAD VI / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Jak efektywnie utrzymać relacje z klientem bankowym i na tej bazie długoterminowo budować dochody pozaodsetkowe w obszarze ubezpieczeń?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Zarządzający Bancassurance & Affinity, Generali T.U. S.A.

17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15-19.15 WYKŁAD VII / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Wykorzystaj swoje talenty i mocne strony w zarządzaniu sobą i innymi
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

20.15 I tura Warsztaty browarnicze pod hasłem:

Jak radzić sobie w sytuacjach krytycznych z "nawarzonym piwem"?

21.00 II tura Warsztaty browarnicze pod hasłem:

Jak radzić sobie w sytuacjach krytycznych z "nawarzonym piwem"?

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – I sesja: II dzień – 6 grudnia 2023 r. (środa)

8.45-10.45 - WYKŁAD VIII / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Marka osobista menedżera, a marka Banku – perspektywy rozwoju i kreowanie nowoczesnego modelu oraz wizerunku Banku Spółdzielczego w oczach klientów
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw wizerunku publicznego, marketingu politycznego i public relations, wykładowca personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN


10.45-11.15 - Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

11.15-12.00 - WYKŁAD IX

Tematy:

 • Monitoring ryzyka w sektorze bankowości spółdzielczej
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Marian Gola, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS


12.00-12.45 - WYKŁAD X

Tematy:

 • Wnioski wynikające z zarządzania Compliance w Bankach Spółdzielczych o zróżnicowanej wielkości
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Rafał Makuszewski, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS


12.45-13.00 - Przerwa kawowa

13.00-13.45 WYKŁAD XI

Tematy:

 • Wykorzystanie metod outsourcingowych w zarządzaniu Bankiem Spółdzielczym – racjonalizacja kosztów działania
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio

13.45-14.45 WYKŁAD XII

Tematy:

 • Zintegrowany system zarządzania informacją – wyzwania stojące przed sektorem bankowości spółdzielczej oczami dostawcy technologii
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland SA

14.45-15.00 - Zakończenie i podsumowanie I sesji

15.00 - Obiad

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – II sesja: I dzień – 20 luty 2024 r. (wtorek)

10:00-10:30 Rejestracja

10:30-11:15 Wystąpienia wprowadzające

 • Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

11:15-12:00 - WYKŁAD I

Tematy:

 • Aspekty prawne mające wpływ na działalność Banków Spółdzielczych
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno- Legislacyjnego, Związek Banków Polskich

12:00-12:45 - WYKŁAD II

Tematy:

 • Aspekty regulacyjne mające wpływ na działalność Banków Spółdzielczych
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych, Związek Banków Polskich

12:45-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:30 - WYKŁAD III / Warsztat praktyczny cz. 1

Tematy:

 • Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w Banku Spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

14:30-15:15 - Obiad

15:15-16:30 - WYKŁAD IV / Warsztat praktyczny cz. 2

Tematy:

 • Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w Banku Spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

16:30-17:15 - WYKŁAD V

Tematy:

 • Zastosowanie nowych technologii w bankowości – szanse i zagrożenia
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Anna Maj, ekspertka FinTech, specjalizująca się w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań płatniczych i wykładowczyni Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku MBA Finance & Technology, Członek Europejskiej Rady Innowacji przy Komisji Europejskiej

17:15-17:30 - Przerwa Kawowa

17:30-18:30 - WYKŁAD VI

Tematy:

 • Czy to pora by już się przejmować - bankowość spółdzielcza a cyberbezpieczeństwo. Krajobraz zagrożeń dzisiaj i jutro - co o bezpieczeństwie warto wiedzieć?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

18:30-19:30 - Czas na rozmowy indywidualne, integracja

19:30-19:45 - WYKŁAD VII

Wystąpienie wprowadzające

Prelegent: Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

19:45-20:45 - Debata

Temat:

 • Kształt bankowości spółdzielczej oraz kształtowanie gospodarczej i społecznej lokalności, jako przewagi konkurencyjnej Banków Spółdzielczych

Uczestnicy:

 • dr h. c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, Wieloletni Prezes i Współzałożyciel Związku Banków Polskich
 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu, SGB-Bank S.A.
 • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Rekomendacje: Uczestnicy szkoły

20:45 - Kolacja

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – II sesja: II dzień – 21 luty 2023 r. (środa)

9:10-10:40 - WYKŁAD VIII / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Kompetencje lidera przyszłości. Adaptacje do zmian i kryzysów w zmiennym środowisku, czyli jak przewidzieć nieprzewidziane?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

10:40-11:00 - Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

11:00-12:00 - WYKŁAD IX – case study

Tematy:

 • Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Artur Gałek, Dyrektor Departamentu Bancassurance, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wraz z gościem specjalnym

12:00-12:15 - WYKŁAD X

Tematy:

 • Aktualna mapa programów i instytucji pomocowych do współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Perspektywa bankowości lokalnej – jak realizować programy regionalne i fundusze celowe?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

12:50-13:20 - WYKŁAD XI

Tematy:

 • Zarządzanie zmianą. Transformacje, które kształtują przyszłość sektora finansowego
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Adam Borkowski, Dyrektor Pionu Współpracy z Bankami, Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.

13:20-14:05 Lunch

14:05-14:35 - Wprowadzenie – WYKŁAD XII

Temat: Najnowsze regulacje i zmiany w systemie finansowania agrobiznesu

Prelegent: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

14:35-15:25 - WYKŁAD XIII

Tematy:

 • Przyszłość finansowania polskiego agrobiznesu
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Bartosz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Agro BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Szef AgroHub CEE & Africa BNP Paribas Group

#StrategicznaSzkołaBS