Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2023 – 2 edycja

Pałac Żelechów, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, Żelechów |
I sesja 5-6 grudnia 2023 r.
II sesja: 20-21 lutego 2024 r.

MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY

Biorąc pod uwagę wysokie oceny absolwentów I edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – unikatowego programu rozwoju menedżerów i oczekiwania do organizacji kolejnych edycji – Związek Banków Polskich aprasza do udziału w II edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Cel Szkoły

 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych Członków Zarządów i Kadry Menedżerskiej Banków Spółdzielczych.
 • Zachęcanie Banków Spółdzielczych do rozwoju kompetencji kadry zarządzającej i rezerwowej kadry kierowniczej.
 • Pokazanie wizji bankowości spółdzielczej w oparciu o rozwój i poprawę konkurencyjności, zaprezentować możliwe modele biznesowe i sposoby osiągania celów w oparciu o najlepsze rynkowe rozwiązania.
 • Integracja liderów zmian wspierających dialog między udziałowcami, kadrą kierowniczą i pracownikami Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających oraz innymi interesariuszami.
 • Hasło przewodnie: Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój. MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY.

Założenia programu szkoleniowego

 • Realizowany w oparciu o metodykę myślenia projektowego w tworzeniu innowacji w bankowości spółdzielczej oraz kształtujący bankowość spółdzielczą jako elastyczną sieć powiązanych, ale autonomicznych podmiotów połączonych na zasadach partnerstwa i osiągania synergicznych efektów wspólnego działania,
 • Uwzględnia wnioski z badań dotyczących funkcjonowania bankowości spółdzielczej,
 • Obejmuje bieżące efekty prac na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej wypracowywane przez ZBP, Banki Zrzeszające, IPSy, KZBS.

Harmonogram i forma zajęć

 • Dwie sesje 1,5-dniowe w formie wystąpień ekspertów/praktyków bankowych z elementami praktycznych warsztatów (praca uczestników w zespołach, wspólne podsumowanie).
 • Termin:
  I sesja 05-06.12.2023 r. (wtorek-środa), II sesja 20-21.02.2024 r. (wtorek-środa).

Uczestnicy, koszt udziału i zgłoszenia

 • Liczba miejsc: 50 uczestników – o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 • Uczestnicy: przedstawiciele kadry zarządzającej: Banku Spółdzielczego, Banku Zrzeszającego, IPSu, Spółki produktowej.
 • Ukończenie programu szkoleniowego (tj. I i II sesji) potwierdzone jest uzyskaniem Dyplomu Ukończenia Szkoły.
 • Każdy uczestnik przed rozpoczęciem sesji szkoleniowej otrzyma zestaw materiałów do przygotowania się.
 • Koszt udziału w II edycji (I i II sesja) to:
  5.500,00 zł + VAT /osoba (w tym koszt zakwaterowania i wyżywienia). Koszt udziału pokrywany jest przez uczestnika jednorazowo.
 • Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej do udziału w tym strategicznym projekcie szkoleniowym! Formularz zgłoszeń do pobrania tutaj. Skan wypełnionego formularza prosimy przesłać mailowo na: StrategicznaSzkolaBS@zbp.pl 
  Z uwagi na limit 50 miejsc o zakwalifikowaniu się kandydatów, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wśród wybitnych prelegentów przewidujemy udział m.in.:

Prelegenci to praktycy z bogatym doświadczeniem, a wśród nich:
prof. Piotr Płoszajski, prof. Lech Kurkliński, dr h. c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, dr Sergiusz Trzeciak, dr Anna Brzosko, Renata Gut, Wiktor Doktór, Anna Maj oraz inni.

 

 

Opinie uczestników o Strategicznej Szkole Bankowości Spółdzielczej 2019/2020

 

 

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
strategicznaszkolabs@zbp.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt w sprawach merytorycznych do koordynatorów projektu:

Wojciech Golicz
tel.kom. +48 609 180 119
wojciech.golicz@zbp.pl

Łukasz Bogusz
tel. kom. +48 697 223 533
lukasz.bogusz@zbp.pl

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – I sesja: I dzień – 5 grudnia 2023 r. (wtorek)

10.00-10.30 - Rejestracja

10.30-11.15 - Wystąpienie wprowadzające oraz przedstawienie prelegentów i organizatorów

 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich
 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

11.15-12.30 WYKŁAD I

Tematy:

 • Wyzwania bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu, Spółdzielczy System Ochrony SGB

12.30-13.15 WYKŁAD II

Tematy:

 • Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: prof. SGH Lech Kurkliński, Przewodniczący Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej


13.15-14.15 - Obiad

14.15-15.30 WYKŁAD III

Tematy:

 • Strategiczne spojrzenie na rzeczywistość – klienci/ technologie/ trendy/ zmiany
 • Cyfrowy bank działający lokalnie (efektywność społeczna, dostępność usług, rozwój nowych technologii, etc.)
 • ChatGPT: Neuronowy pokój luster
 • Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: prof. dr hab. Piotr Płoszajski, wykładowca SGH w Warszawie i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Pomaga firmom w analizowaniu zjawisk głównie w zakresie najnowszych technologii, które mają wpływ na kształtowanie ich strategii i projektowanie innowacyjnych modeli biznesowych

15.30-15.55 WYKŁAD IV

Tematy:

 • Trendy technologiczne w bankach – jak nadążyć i zapewnić równowagę IT?
 • Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, ZBP

15.55-16.15 - Dyskusja uczestników Szkoły z prof. dr hab. Piotrem Płoszajskim oraz Dyrektorem Bartłomiejem Noconiem

16.15-18.30 WYKŁAD V / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Jak efektywnie zainwestować nadwyżki finansowe Banku Spółdzielczego?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Jolanta Nowak, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

16.40-17.00 WYKŁAD VI / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Jak efektywnie utrzymać relacje z klientem bankowym i na tej bazie długoterminowo budować dochody pozaodsetkowe w obszarze ubezpieczeń?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Zarządzający Bancassurance & Affinity, Generali T.U. S.A.

17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15-19.15 WYKŁAD VII / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Wykorzystaj swoje talenty i mocne strony w zarządzaniu sobą i innymi
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

20.15 I tura Warsztaty browarnicze pod hasłem:

Jak radzić sobie w sytuacjach krytycznych z "nawarzonym piwem"?

21.00 II tura Warsztaty browarnicze pod hasłem:

Jak radzić sobie w sytuacjach krytycznych z "nawarzonym piwem"?

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – I sesja: II dzień – 6 grudnia 2023 r. (środa)

8.45-10.45 - WYKŁAD VIII / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Marka osobista menedżera, a marka Banku – perspektywy rozwoju i kreowanie nowoczesnego modelu oraz wizerunku Banku Spółdzielczego w oczach klientów
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw wizerunku publicznego, marketingu politycznego i public relations, wykładowca personal branding w ramach programu Executive MBA i DBA PAN


10.45-11.15 - Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

11.15-12.00 - WYKŁAD IX

Tematy:

 • Monitoring ryzyka w sektorze bankowości spółdzielczej
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Marian Gola, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS


12.00-12.45 - WYKŁAD X

Tematy:

 • Wnioski wynikające z zarządzania Compliance w Bankach Spółdzielczych o zróżnicowanej wielkości
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Rafał Makuszewski, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS


12.45-13.00 - Przerwa kawowa

13.00-13.45 WYKŁAD XI

Tematy:

 • Wykorzystanie metod outsourcingowych w zarządzaniu Bankiem Spółdzielczym – racjonalizacja kosztów działania
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio

13.45-14.45 WYKŁAD XII

Tematy:

 • Zintegrowany system zarządzania informacją – wyzwania stojące przed sektorem bankowości spółdzielczej oczami dostawcy technologii
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland SA

14.45-15.00 - Zakończenie i podsumowanie I sesji

15.00 - Obiad

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – II sesja: I dzień – 20 luty 2024 r. (wtorek)

10:00-10:30 Rejestracja

10:30-11:15 Wystąpienia wprowadzające

 • Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

11:15-12:00 - WYKŁAD I

Tematy:

 • Aspekty prawne mające wpływ na działalność Banków Spółdzielczych
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno- Legislacyjnego, Związek Banków Polskich

12:00-13:00 - WYKŁAD II

Tematy:

 • Aspekty regulacyjne mające wpływ na działalność Banków Spółdzielczych
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych, Związek Banków Polskich

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:45 - WYKŁAD III / Warsztat praktyczny cz. 1

Tematy:

 • Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w Banku Spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

14:45-15:30 - Obiad

15:30-16:45 - WYKŁAD IV / Warsztat praktyczny cz. 2

Tematy:

 • Funkcjonowanie nowoczesnego zespołu w Banku Spółdzielczym, w tym m.in: budowanie efektywnych zespołów według koncepcji Instytutu Gallupa.
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

16:45-17:45 - WYKŁAD V

Tematy:

 • Czy to pora by już się przejmować - bankowość spółdzielcza a cyberbezpieczeństwo. Krajobraz zagrożeń dzisiaj i jutro - co o bezpieczeństwie warto wiedzieć?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

17:45-18:00 - Przerwa Kawowa

18:00-18:45 - WYKŁAD VI

Tematy:

 • Zastosowanie nowych technologii w bankowości – szanse i zagrożenia
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Anna Maj, ekspertka FinTech, specjalizująca się w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań płatniczych i wykładowczyni Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku MBA Finance & Technology, Członek Europejskiej Rady Innowacji przy Komisji Europejskiej

18:45-19:45 - Czas na rozmowy indywidualne, integracja

19:45-20:00 - WYKŁAD VII

Wystąpienie wprowadzające

Prelegent: Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

20:00-21:00 - Debata

Temat:

 • Kształt bankowości spółdzielczej oraz kształtowanie gospodarczej i społecznej lokalności, jako przewagi konkurencyjnej Banków Spółdzielczych

Uczestnicy:

 • dr h. c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, Wieloletni Prezes i Współzałożyciel Związku Banków Polskich
 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu, SGB-Bank S.A.
 • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Rekomendacje: Uczestnicy szkoły

21:00 - Kolacja

Projekt programu Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – II sesja: II dzień – 21 luty 2023 r. (środa)

9:10-10:40 - WYKŁAD VIII / Warsztat praktyczny

Tematy:

 • Kompetencje lidera przyszłości. Adaptacje do zmian i kryzysów w zmiennym środowisku, czyli jak przewidzieć nieprzewidziane?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: dr Anna Brzosko, Renata Gut, Instytut Talentów Flashpoint

10:40-11:00 - Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się

11:00-12:00 - WYKŁAD IX – case study

Tematy:

 • Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Artur Gałek, Dyrektor Departamentu Bancassurance, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wraz z gościem specjalnym

12:00-12:15 - Wprowadzenie

Temat: Aktualna mapa programów i instytucji pomocowych do współpracy z Bankami Spółdzielczymi

Prelegent: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

12:15-13:10 WYKŁAD X

Tematy:

 • Perspektywa bankowości lokalnej – jak realizować programy regionalne i fundusze celowe?
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: W trakcie ustalania (tbc)

13:10-13:55 Lunch

14:00-14:45 - WYKŁAD XI

Tematy:

 • Do ustalenia z Prelegentem
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Do ustalenia (tbc)

14:45-15:30 - WYKŁAD XII

Tematy:

 • Do ustalenia z Prelegentem
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Do ustalenia (tbc)

15:30-15:45 - Wprowadzenie

Temat: Najnowsze regulacje i zmiany w systemie finansowania agrobiznesu

Prelegent: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

15:45-16:35 - WYKŁAD XIII

Tematy:

 • Przyszłość finansowania polskiego agrobiznesu
 • Dyskusja: Uwagi i komentarze do materiałów przesłanych przed przyjazdem

Prelegent: Bartosz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Agro BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Szef AgroHub CEE & Africa BNP Paribas Group

#StrategicznaSzkołaBS