X Kongres Prawa Bankowego 2023

Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa | 14 czerwca 2023 r.

 

X Kongres Prawa Bankowego organizowany jest wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna, dziesiąta edycja odbędzie się 14 czerwca 2023 r.

Tematyka X Kongresu Prawa Bankowego:

  • Reforma wskaźników referencyjnych – aspekty prawne,
  • Problematyka nieautoryzowanych transakcji,
  • Nowe technologie – regulacje w sektorze bankowym.

Blok I: Reforma wskaźników referencyjnych – aspekty prawne

W ramach Kongresu zaproszeni prelegenci omówią aspekty prawne tranzycji wskaźników referencyjnych. W związku z planowaną reformą zakładającą wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, od miesięcy trwają prace Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Prace NGR mają na celu przeprowadzenie procesu skutecznego wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego (WIRON) oraz zastąpienie nim wskaźnika referencyjnego WIBOR. Proces ma zostać przeprowadzony w sposób uporządkowany, zgodny z przepisami oraz zapewniający bezpieczeństwo stabilności finansowej.

Najważniejszymi wyzwaniami natury prawnej związanymi z tym procesem są: bezpieczeństwo prawne nowych produktów finansowych tworzonych w oparciu o wskaźnik WIRON i opracowanie odpowiednich metod stosowania tego wskaźnika oraz zagadnienia prawne związane z konwersją tzw. legacy portfolio.

W tym bloku zostanie też omówiona kwestia nieuzasadnionego kontestowania i podważania wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, pomimo jednoznacznego stanowiska KNF i Komitetu Stabilności Finansowej, iż metoda opracowania WIBOR-u spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.

Blok II: Problematyka nieautoryzowanych transakcji

Od kilku lat w przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat zasadności nieograniczonej odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje, w tym także w przypadku winy lub rażącego niedbalstwa po stronie klienta. Pomimo braku wątpliwości co do nieprawidłowej implementacji dyrektywy PSD2, temat ten wciąż generuje dyskusję publiczną i rodzi istotne ryzyko prawne dla banków.

W tym bloku zostaną omówione najważniejsze aspekty prawne związane z nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi, kluczowe różnice w stanowiskach sektora bankowego i organów ochrony konsumentów, aktualne orzecznictwo sądów powszechnych, przykłady rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego wykrywania transakcji oszukańczych przez banki, w tym możliwość wykorzystania takich narzędzi jak biometria.

Blok III: Nowe technologie – regulacje w sektorze bankowym

W trzecim bloku zostaną omówione zmiany otoczenia regulacyjnego w obszarze nowych technologii finansowych, jakie czekają na banki i inne instytucje finansowe.

Sztuczna inteligencja, nowe technologie i cyfryzacja nieustannie zmieniają sektor finansowy. Są one coraz częściej wykorzystywane przez banki, co istotnie zwiększa ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują regulacje wprowadzane przez Unię Europejską, takie jak projekt rozporządzenia w sprawie AI, rozporządzenie DORA, czy MICA. W związku z rosnącym również zainteresowaniem samych klientów usługami cyfrowymi, w trakcie tego bloku będziemy rozmawiać również o systemie identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania (eIDAS).

 

 

Rejestracja

Dla banków będących członkami ZBP udział w Kongresie jest bezpłatny.
Opłata rejestracyjna:

  • dla banków nie będących członkami ZBP – 500 zł (plus VAT)
  • dla firm (kancelarii) – do 19 maja 500 zł (plus VAT), po 19 maja – 1000 zł (plus VAT)
  • dla pracowników uczelni – 250 zł (plus VAT)

Przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Kongresie.

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Rejestracja i sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@alebank.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#KPB