XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2019

5-6 grudnia 2019 r.
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

Doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, mających wpływ na realny kształt rynku mieszkaniowego w Polsce. Tegoroczna, XVI edycja Kongresu odbyła się w dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w MCC Mazurkas, Ożarów Mazowiecki pod Warszawą.

Omawiane tematy były związane z rozwojem i przyszłością finansowania potrzeb mieszkaniowych ludności, stąd dyskusja skupiała się wokół 5 bloków tematycznych:

 • Rynek mieszkaniowy – stan faktyczny i przyszłość
 • Mieszkanie jako cel i źródło finansowania
 • Rola i znaczenie listu zastawnego dla gospodarki narodowej
 • Oszczędzanie filarem gospodarki i pomyślności obywateli
 • Demografia determinantem rozwoju akcji kredytowej

Jak co roku, w gronie uczestników Kongresu obecni byli m.in. przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora bankowego reprezentujących zarówno Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich oraz większość banków aktywnych na polskim rynku, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, środowiska naukowego, reprezentacji środowiska deweloperskiego oraz rzeczoznawców majątkowych.

Podczas Kongresu odbyły się:

 1. Gala z okazji 250- lecia listu zastawnego – wyróżnienie zasłużonych dla rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce w tym prezentacja okolicznościowej publikacji
 2. Prezentacja 41 edycji Raportu AMRON-SARFiN
 3. Wręczenie (po raz ósmy) nagrody roku „Szklane Domy” nadawanej przez kapitułę kwartalnika Finansowanie Nieruchomości.
 4. Wieczorna Gala jest tradycyjnie okazją do bilateralnych spotkań, zawierania nowych znajomości, ale również okazją do wspaniałej zabawy.

Dziękujemy za przybycie

Organizatorem Kongresu jest działający w Związku Banków Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości.

Prelegenci

Organizatorzy

Sponsorzy

Patroni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

reklama@wydawnictwocpb.pl

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Program

5 grudnia 2019 r.

9.30

   

Rejestracja uczestników

10.00

   

Otwarcie XVI Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

     
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

10.15

 

Wystąpienie Gościa Honorowego

 

 
 • dr Andrzej Raczko, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

10.45

 

Wręczenie Nagrody SZKLANE DOMY 2019

11.00

 

Panel I. Rynek mieszkaniowy – stan faktyczny i przyszłość

   

Moderator

 • Bartosz Turek, Główny Analityk HRE Investments
   

Wystąpienia wprowadzające – Raport AMRON-SARFiN (edycja 41)

 • Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Centrum AMRON
   

Zagadnienia

 • Jak długo potrwa koniunktura na rynku mieszkaniowym?
 • Jak zmienia się zdolność kredytowa Polaków?
 • Perspektywy podaży z punktu widzenia deweloperów
 • Perspektywy popytu z punktu widzenia inwestorów/nabywców
 • Perspektywy finansowania hipotecznego z punktu widzenia banków
   

Uczestnicy panelu

 • Kazimierz Kirejczyk, Wiceprezes JLL
 • Grzegorz Kiełpsz, Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Marcin Luziński, Ekonomista Santander Bank Polska SA
 • Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Centrum AMRON
 • Prof. Waldemar Rogowski, Główny Ekonomista BIK SA

12.30

 

Lunch

13.30

 

Panel II. Mieszkanie – na własność czy na wynajem?

   

Moderator

 • dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP
   

Wystąpienie wprowadzające – Fakty i mity Programu Mieszkanie Plus

 • Marek Wielgo, Redaktor Naczelny Infonajem.pl 
   

Zagadnienia

 • Mieszkanie na własność czy na wynajem ?
 • Mieszkanie na wynajem – własność prywatna czy komunalna?
 • Ocena perspektyw Programu Mieszkanie Plus
   

Uczestnicy panelu

 • Marek Wielgo, Redaktor Naczelny Infonajem.pl
 • Jacek Bielecki, Doradca Zarządu Polski Holding Nieruchomości
 • Artur Kaźmierczak, Prezes Zarząd Mzuri SA
 • Marek Bolek, Prezydent Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

 15.00

 

Przerwa kawowa

 15.30

 

Panel III. Rola i znaczenie listu zastawnego dla gospodarki narodowej/ stabilności sektora bankowego. 

   

Moderator

 • Piotr Bednarski, Dyrektor PwC Advisory Sp. k.
   

Wystąpienia wprowadzające – prezentacje 

 • dr Agnieszka Tułodziecka – Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego
 • Vessela Krmnicek – Senior Director Fitch Ratings
   

Zagadnienia

 • Banki hipoteczne jako źródło refinansowania kredytów hipotecznych banków uniwersalnych
 • Bariery i warunki rozwoju bankowości hipotecznej
 • List zastawny jako instrument oszczędnościowy dla indywidualnego inwestora
 • Potencjał i społeczna rola listu zastawnego w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych ludności
   

Uczestnicy panelu

 • dr Agnieszka Tułodziecka, Prezes Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego
 • Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu Fitch Polska SA
 • Krzysztof Dubejko, Wiceprezes Zarządu mBanku Hipotecznego SA
 • Agnieszka Zdziennicka – Dyrektor Skarbu w PKO Banku Hipotecznym SA

17.30

 

Przerwa

18.00

 

GALA 250-lecie Listu Zastawnego

Otwarcie Gali – Wystąpienie przedstawiciela banku hipotecznego

250 lat listu zastawnego – Prezentacja: Historia listu zastawnego i historia banków hipotecznych w Polsce.

Wręczenie wyróżnień Związku Banków Polskich

   

Kolacja

 

6 grudnia 2019 r.

9.30

   

Panel IV. Konsumpcja, oszczędzanie i inwestycje na rynku mieszkaniowym

   

Moderator

 • dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP
   

Wystąpienie wprowadzające

Zagadnienia

 • Postawy oszczędnościowe Polaków
 • 500 Plus – oferta banków systematycznego oszczędzania
 • Czy jest w Polsce miejsce dla kas oszczędnościowo-budowlanych?
 • Moralność finansowa Polaków
 • Dlaczego inwestujemy w mieszkania?
 • Mieszkanie filarem zabezpieczenia emerytalnego
   

Uczestnicy panelu

 • Michał Sapota, Prezes HRE Investments
 • Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego Dom SA
 • Jacek Kusiak, Prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik
 • dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • Bolesław Meluch, Wiceprezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

11.00

 

Panel V. Demografia determinantem rozwoju akcji kredytowej

   

Moderator

 • Kazimierz Kirejczyk, Wiceprezes Zarządu JLL
   

Wystąpienie wprowadzające – Ocena i wpływ procesów demograficznych w krótkiej i dłuższej perspektywie na sektor budownictwa

mieszkaniowego

 • Katarzyna Góral-Radziszewska, Starszy Specjalista w Głównym Urzędzie Statystycznym
   

Zagadnienia

 • Realne potrzeby mieszkaniowe w perspektywie 2035
 • Ilu będzie nas, Polaków?
 • Migracje i przyszłość polskich aglomeracji – wpływ na kształtowanie cen mieszkań?
 • Czy potrzebujemy imigrantów?
 • Jaki wpływ będą miały zmiany demograficzne na zmianę popytu na nieruchomości?
 • Jak kształtuje się potencjalna zdolność czynszowa i kredytowa różnych grup klientów?
   

Uczestnicy panelu

 • Maciej Potyra, Naczelnik Główny w Urzędzie Statystycznym
 • Prof. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk
 • Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Bank Pekao SA
 • Prof. Marek Kośny, Przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin TRZY PLUS

12.30

 

Przerwa kawowa

12.50

 

Panel VI. Wyrok TSUE – skutki dla sektora bankowego…

   

Moderator

 • Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich
   

Zagadnienia

 • Skutki wyroku TSUE dla klienta
 • Skutki wyroku TSUE dla banku
 • Skutki wyroku TSUE dla sektora bankowego
   

Uczestnicy panelu

 • dr Agnieszka Serzysko, Kancelaria Kochański i Partnerzy
 • Marek Kempny, Członek Zarządu Idea Banku SA.
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa
 • Izabela Dąbrowska-Antoniak, Dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego

14.20

 

Podsumowanie XVI Kongresu, rekomendacje Związku Banków Polskich w obszarze polityki mieszkaniowej

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich

14.35

 

Obiad

   

 

Wydarzenia towarzyszące

1. Gala z okazji 250-lecia listu zastawnego – wyróżnienie zasłużonych dla rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce, w tym prezentacja okolicznościowej publikacji.
2. Prezentacja Raportu AMRON-SARFiN.
3. Wręczenie (po raz ósmy) nagrody roku „Szklane Domy” nadawanej przez kapitułę rocznika „Finansowanie Nieruchomości”.
4. Wieczorna Gala jest tradycyjnie okazją do bilateralnych spotkań, zawierania nowych znajomości, ale również okazją do wspaniałej zabawy. 

#KFNM

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje