Konferencja zakończona

Forum Bankowe 2023

Hotel Hilton Warsaw City
ul. Grzybowska 63
Warszawa
| 15 marca 2023 r.

Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w okresie gorszej koniunktury

Najbliższe miesiące będą wyjątkowo trudnymi dla polskiej gospodarki i w konsekwencji dla sektora bankowego.

Nasz kraj, w przeciwieństwie do lat wcześniejszych, jest gorzej przygotowany na wyzwania wynikające z dekoniunktury na świecie oraz wysokiej inflacji. Wynika to z samych zmian w polskiej gospodarce, w tym spadającej skali inwestycji, innowacji, rosnącego znaczenia dużych podmiotów gospodarczych, siłą rzeczy mniej elastycznych w działaniu, ale także z poważnej groźby braku możliwości wykorzystania środków pomocowych UE na łagodzenie skutków dekoniunktury i unowocześnienia gospodarki, w tym transformacji energetycznej.

Pogorszenie kondycji wielu kredytobiorców i utrzymujące się wysokie rynkowe stopy procentowe spowodują poważne skutki dla biznesu bankowego. One już pojawiły w II połowie 2022 r., ale kolejne miesiące nie będą łatwiejsze.

Rok 2023 to też okres wyborów parlamentarnych

Takie wydarzenie zawsze rodzi pytanie, czy patrząc na logikę walki politycznej polska gospodarka i obywatele powinni obawiać się kolejnych działań mających zmniejszać negatywne skutki dekoniunktury, które będą musiały być finansowane ze środków publicznych, a także prywatnych, przez podmioty uznane za wystarczające bogate, aby mogły one podzielić się swoimi zasobami ze społeczeństwem w trudnym okresie?

W którym kierunku zmierzać będą prace regulacyjne w najbliższym czasie? Czy będzie dominować podejście racjonalne czy jesteśmy narażeni na zachowania populistyczne?

W trakcie Forum Bankowego 2023 dyskutowaliśmy nad oczekiwaną rolą sektora finansowego w warunkach dekoniunktury, możliwościami funkcjonowania banków w takim okresie i szansach ich rozwoju, utrzymania nowoczesnej oferty usług dla milionów Polaków oraz przedsiębiorstw.

Program

9.00    Otwarcie obrad Forum Bankowego 2023

Wystąpienia Gości Specjalnych

 • Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów
 • Anna Trzecińska, Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski
 • dr hab. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prof. UW
 • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

10.15    Debata Przedstawicieli wiodących Klubów Parlamentarnych

 

11.30    Przerwa kawowa

 

11.50    Sesja I
Wpływ aktualnej koniunktury gospodarczej na wyniki banków – analiza sytuacji oraz pożądane działania regulacyjne na rzecz łagodzenia dekoniunktury. Zagrożenia dla sektora bankowego i możliwości udziału banków w łagodzeniu przebiegu cyklu koniunkturalnego

 

13.20    Sesja II

Aktualne wyzwania regulacyjne dla banków, w szczególności w kontekście wdrażania reformy wskaźników referencyjnych. Potrzeba stabilności warunków prowadzenia działalności bankowej i pewności kontraktowania

 

14.50    Lunch

 

15.50   Wręczenie medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich

 

16.00   Wręczenie Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

 

16.10    Sesja III
Czy polski sektor finansowy będzie nadal w stanie oferować coraz bardziej nowoczesne usługi, skutecznie konkurencyjne wobec oferty podmiotów niebankowych?

 

17.25    Podsumowanie obrad Forum Bankowego 2023

Prelegenci

 • Artur Adamczyk
  Prezes Zarządu
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Piotr Alicki
  Piotr Alicki
  Prezes Zarządu
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Brunon Bartkiewicz
  Prezes Zarządu
  ING Bank Śląski S.A.
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Elzbieta-Czetwertynska
  Elżbieta Czetwertyńska
  Prezes Zarządu
  Citi Handlowy
 • Joanna Erdman
  Joanna Erdman
  Prezes Zarządu
  Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Marcin Gadomski
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Pekao S.A.
 • Przemysław Gdański
  Prezes Zarządu
  BNP Paribas Bank Polska SA
 • Adam Glapiński
  prof. dr hab. Adam Glapiński
  Prezes
  Narodowy Bank Polski
 • Bożena Graczyk
  Bożena Graczyk
  Wiceprezeska Zarządu
  ING Bank Śląski S.A
 • Wojciech Kembłowski,
  Wojciech Kembłowski
  Wiceprezes Zarządu
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • Kazimierz Kleina
  Senator RP
  Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
 • Bartosz Kublik
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Piotr Kwiatkowski
  Prezes Zarządu
  Crédit Agricole Bank Polska S.A.
 • Jastrzebski-Jacek
  dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW
  Przewodniczący
  Komisja Nadzoru Finansowego
 • Joao Bras Jorge
  Prezes Zarządu
  Bank Millennium S.A.
 • Piotr Maciaszek
  Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej
  KUKE SA
 • Marcin Mikołajczyk
  dr Marcin Mikołajczyk
  Zastępca Przewodniczącego
  Komisja Nadzoru Finansowego
 • Janusz Miszczak
  Janusz Miszczak
  Partner EY w dziale Doradztwa Biznesowego
  Risk Consulting
 • Grzegorz Olszewski
  Grzegorz Olszewski
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Pekao SA
 • Mec. Andrzej Pałys
  Adwokat, Partner
  Kochański & Partners
 • Piotr Patkowski
  Piotr Patkowski
  Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
  Ministerstwo Finansów
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes
  Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Pomianek
  Wiceprezes Zarządu
  Asseco Poland S.A.
 • dr Czesław Siekierski
  dr Czesław Siekierski

  Poseł na Sejm RP
  Klub Parlamentarny Koalicja Polska
 • Mirosław Skiba
  Prezes Zarządu
  SGB-Bank SA
 • dr Cezary Stypułkowski
  Prezes Zarządu
  mBank S.A.
 • Piotr-Tomaszewski
  Piotr Tomaszewski
  Prezes Zarządu
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Dariusz Wieczorek
  Dariusz Wieczorek
  Sekretarz
  Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy

Rejestracja 

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział w konferencji był bezpłatny.

Pozostałe instytucje oraz sponsorów prosimy o kontakt: konferencje@bank.pl

 

Więcej

Bądź na bieżąco z informacjami na temat Forum Bankowego – polecamy lekturę artykułów na www.BANK.pl

Obserwuj profil Miesięcznika Finansowego BANK na Linkedin! 

Prezes ZBP o pierwszej w historii Forum Bankowego debacie polityków o sektorze bankowym

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas Forum Bankowego komentuje debatę polityków i wystąpienia szefów organów nadzorujących sektor finansowy.

 

Forum Bankowe: uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika ZBP

Podczas Forum Bankowego 2023 odbyła się uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich – ustanowionego w 2019 roku zaszczytnego, honorowego wyróżnienia.

 

Forum Bankowe: kwestionowanie WIBOR, obciążenia fiskalne i franki głównym wyzwaniem dla bankowości

Na ile sytuacja sektora bankowego determinowana jest przez czynniki natury makroekonomicznej, a w jakim stopniu mamy do czynienia z wyzwaniami natury prawno-regulacyjnej, i jakie działania powinny podjąć zarówno same banki, jak i administracja publiczna, żeby ograniczać pojawiające się zagrożenia? Kwestie te były tematem drugiej sesji tegorocznego Forum Bankowego.

 

Forum Bankowe: co jest kluczowe w reformie wskaźników WIBOR-WIRON?

Zapewnienie ekwiwalentności tranzycji stawki WIBOR na WIRON jest jedną z kluczowych kwestii w reformie wskaźników referencyjnych w Polsce – poinformowała wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk w trakcie Forum Bankowego w Warszawie.

 

Forum Bankowe ’23: laureaci Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Podczas Forum Bankowego 2023 o tym, jak sobie radzić w kryzysowych uwarunkowaniach i jak rozwiązywać najbardziej istotne problemy rynku finansowego – dyskutują bankowcy, eksperci oraz członkowie władz organów odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w Polsce. Podczas Forum wręczono również, jak co roku, nagrody i wyróżnienia im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego.

 

Forum Bankowe: debata polityków o sektorze bankowym

Debatę moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Uczestniczyli w niej: Dariusz Wieczorek, poseł na Sejm RP, sekretarz Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy; Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość; Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący, Polska 2050; Kazimierz Kleina, senator RP, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska oraz dr Czesław Siekierski, poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, członek Komisji Finansów Publicznych.

 

Forum Bankowe 2023: szef KNF o ryzyku zaangażowania banków w obligacje Skarbu Państwa

Upadek Silicon Valley Bank nie ma bezpośredniego wpływu na polski sektor finansowy, ale jest sygnałem ostrzegawczym w obszarze zaangażowania banków w obligacje skarbowe i niedopasowania czasowego struktury ich aktywów i pasywów – poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, podczas Forum Bankowego.

 

Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

Spotykamy się w sytuacji wyjątkowej, a problemy, które nam przyszło obecnie rozwiązywać, mają charakter szczególnie istotny – podkreślał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas inauguracji tegorocznego Forum Bankowego.

 

Forum Bankowe 2023: wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w okresie gorszej koniunktury – jaką rolę powinny odgrywać banki we współczesnym świecie

Najbliższe miesiące będą wyjątkowo trudne dla polskiej gospodarki i w konsekwencji dla sektora bankowego. Nasz kraj, w przeciwieństwie do lat wcześniejszych, jest gorzej przygotowany na wyzwania wynikające z dekoniunktury na świecie oraz wysokiej inflacji.

 

Forum Bankowe 2023: jak działać w niepewnych czasach

Podczas tegorocznego Forum Bankowego o tym, jak sobie radzić w kryzysowych uwarunkowaniach, i jak rozwiązywać najbardziej palące problemy rynku finansowego, na czele z kwestią walutowych kredytów hipotecznych, dyskutować będą bankowcy i eksperci w towarzystwie członków władz organów odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w Polsce.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#ForumBankowe