Forum Bankowe 2023

15 marca 2023 r.
Hotel Hilton Warsaw City, Grzybowska 63, Warszawa

 

Wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w okresie gorszej koniunktury – jaką rolę powinny odgrywać banki we współczesnym świecie

Najbliższe miesiące będą wyjątkowo trudnymi dla polskiej gospodarki i w konsekwencji dla sektora bankowego.

Nasz kraj, w przeciwieństwie do lat wcześniejszych, jest gorzej przygotowany na wyzwania wynikające z dekoniunktury na świecie oraz wysokiej inflacji. Wynika to z samych zmian w polskiej gospodarce, w tym spadającej skali inwestycji, innowacji, rosnącego znaczenia dużych podmiotów gospodarczych, siłą rzeczy mniej elastycznych w działaniu, ale także z poważnej groźby braku możliwości wykorzystania środków pomocowych UE na łagodzenie skutków dekoniunktury i unowocześnienia gospodarki, w tym transformacji energetycznej.

Pogorszenie kondycji wielu kredytobiorców i utrzymujące się wysokie rynkowe stopy procentowe spowodują poważne skutki dla biznesu bankowego. One już pojawiły w II połowie 2022 r., ale kolejne miesiące nie będą łatwiejsze.

Rok 2023 to też okres wyborów parlamentarnych.

Takie wydarzenie zawsze rodzi pytanie, czy patrząc na logikę walki politycznej polska gospodarka i obywatele powinni obawiać się kolejnych działań mających zmniejszać negatywne skutki dekoniunktury, które będą musiały być finansowane ze środków publicznych, a także prywatnych, przez podmioty uznane za wystarczające bogate, aby mogły one podzielić się swoimi zasobami ze społeczeństwem w trudnym okresie?

W którym kierunku zmierzać będą prace regulacyjne w najbliższym czasie? Czy będzie dominować podejście racjonalne czy jesteśmy narażeni na zachowania populistyczne?.

Podczas Forum Bankowego 2023 warto zastanowić się nad oczekiwaną rolą sektora finansowego w warunkach dekoniunktury, możliwościami funkcjonowania banków w takim okresie i szansach ich rozwoju, utrzymania nowoczesnej oferty usług dla milionów Polaków oraz przedsiębiorstw.

Program

9.00 – 11.30  Otwarcie obrad Forum Bankowego 2023    

9.00 – 10.15  Wystąpienia Gości Specjalnych

  • prof. dr hab. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego
  • dr hab. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prof. UW
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

10.15 – 11.30  Debata Przedstawicieli wiodących Klubów Parlamentarnych

11.30 – 11.50  Przerwa kawowa

11.50 – 13.20  Sesja I – Wpływ aktualnej koniunktury gospodarczej na wyniki banków – analiza sytuacji oraz pożądane działania regulacyjne na rzecz łagodzenia dekoniunktury. Zagrożenia dla sektora bankowego i możliwości udziału banków w łagodzeniu przebiegu cyklu koniunkturalnego

13.20 – 13.30  Wystąpienie Partnera Forum

13.30 – 14.45  Sesja II – Aktualne wyzwania regulacyjne dla banków, w szczególności w kontekście wdrażania reformy wskaźników referencyjnych. Potrzeba stabilności warunków prowadzenia działalności bankowej i pewności kontraktowania

14.45 – 15.45  Lunch

15.45 – 15.55  Wystąpienie Partnera Forum

15.55 – 16.05  Wręczenie nagrody im. Remigiusza Kaszubskiego

16.05 – 17.20  Sesja III – Czy polski sektor finansowy będzie nadal w stanie oferować coraz bardziej nowoczesne usługi, skutecznie konkurencyjne wobec oferty podmiotów niebankowych?

17.20 – 17.30  Podsumowanie obrad Forum Bankowego 2023

Prelegenci

Rejestracja 

Dla przedstawicieli banków oraz środowiska naukowego udział
w konferencji jest bezpłatny.

Pozostałe instytucje oraz sponsorów prosimy o kontakt: konferencje@bank.pl

 

Bądź na bieżąco z informacjami na temat Forum Bankowego

Polecamy lekturę artykułów na www.BANK.pl
Obserwuj profil Miesięcznika Finansowego BANK na Linkedin! 

Organizatorzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#ForumBankowe

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje