Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2024

Sound Garden Hotel Warsaw
Żwirki i Wigury 18, Warszawa | 3-4 lipca 2024

 

„Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”

Profil wydarzenia

Coroczna konferencja bankowo-biznesowa, sfokusowana na usługi bankowe i zarządzanie finansami małej przedsiębiorczości oraz na rozwój współpracy obu środowisk; poświęcona priorytetom współpracy obu sektorów oraz optymalizacji wykorzystania sektorów je wspierających.

Kiedy:  3-4 lipca 2024 r., Warszawa

Kto: przedstawiciele MMŚP, liderzy bankowi, regulatorzy oraz przedstawiciele instytucji okołobiznesowychokołobankowych.

Organizatorzy: Związek Banków Polskich we współpracy z kluczowymi organizacjami rynku biznesu w Polsce oraz pod patronatami m.in.: Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Finansów, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej.

Tematyka

Forum to swego rodzaju coroczny przegląd międzysektorowy zbliżający do współpracy biznesowej, okrągły stół instytucji finansowych i przedsiębiorców na którym dyskutowane są bieżące i strategiczne zagadnienia współistnienia obu sektorów. Od wspólnej analizy dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, poprzez dyskusję nt. uwarunkowań regulacyjnych, po planowane remedia, w tym nowe instrumenty publicznego wsparcia finansowania.

Podczas tegorocznego Forum przedstawione zostaną najnowsze raporty o stanie i perspektywach rynku kredytowego oraz stanu innowacyjności gospodarki wraz z możliwościami finansowania jej rozwoju, w tym opinie ambitnych klientów banków i innych instytucji finansowych. Zachęcamy też do polemiki z regulatorami i czempionami rynku nt. innowacji finansowych dla biznesu oraz warunków prowadzenia i finansowania nowoczesnej działalności gospodarczej. Bezwzględnie wartościowym obszarem interakcji będzie także możliwość bezpośrednich, indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Tematem przewodnim najbliższego Forum będą „Finanse dla Innowacji-Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”.  Nikogo już nie trzeba przekonywać, że zasadniczym kluczem do konkurencyjności gospodarki jest jej innowacyjność. Polskie firmy wydają rocznie prawie 20 mld zł na innowacje, zaś tylko 1/5 naszych mikro i małych przedsiębiorców unowocześniła w ciągu ostatniego roku cokolwiek w swojej firmie. Według ekspertów to i za mało i nie zawsze efektywnie wydane środki.

Polskich przedsiębiorców ograniczają bowiem: brak strategicznego planowania, błędy w zarządzaniu finansami, brak zaufania do partnerów biznesowych i do instytucji publicznych oraz brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania co hamuje dynamikę rozwoju realnej innowacyjności polskiego biznesu — szczególnie tego najmniejszego.Nadal pozostajemy więc w ogonie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom innowacyjności, i to mimo ogromnych nakładów publicznych. Nie wszyscy jednak dostrzegają, że nie zawsze jednak idą one w synergii z komercyjnym rynkiem finansowym, czasami go po prostu zastępując i rozleniwiając innowatora, zamiast mobilizować i budować długotrwały ekosystem.

Komercyjne instytucje finansowe, w tym banki, coraz chętniej finansują projekty technologiczne. Coraz częściej szukają także realnie innowacyjnych i perspektywicznych projektów i klientów innowacyjnych. Banki chętnie przystępują także do programów publicznych wspierających finansowanie innowacji — wdrażając np. kredyt technologiczny czy innowacyjne gwarancje kredytowe. Podobnie polscy leasingodawcy, którzy z sukcesem sięgają nawet po programy ramowe Unii Europejskiej, jak słynny „Horyzont 2020”.

W ostatnich latach nie tylko wzrosły w tym zakresie kwalifikacje banków, ale i samo otoczenie, oddolne oczekiwania klientów, często z najmłodszej generacji, wyraźnie oczekuje takiej gotowości i oferty. Oni też motywują banki do unowocześniania samych banków, do innowacji finansowych. Mamy dzisiaj w tym zakresie, na polskim rynku finansowym najnowocześniejsze banki na świecie i z dumą można stwierdzić, że wielu, w tym banki amerykańskie czy największych państw Europy Zachodniej mogą się uczyć od polskich.

W związku powyższym tematami dyskusji najbliższej edycji Forum Finansowania MMŚP będą:

  • dostęp do kredytu i obsługi finansowej nowoczesnego biznesu
  • usługi finansowe dla nowoczesnej gospodarki a klimat prawny i regulacyjny
  • wyzwania technologiczne we współpracy instytucji finansowych i przedsiębiorców
  • publiczne wsparcie dla dostępu do proinnowacyjnych usług finansowych

Zainteresowanie rynku

Planujemy udział kilkuset finansistów, przedsiębiorców i naukowców oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie będzie też okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju bezpiecznych form finansowania MŚP. Planujemy po wydarzeniu stacjonarnym, także liczne retransmisje, w tym z udziałem mass mediów, które powinny zapewnić wysokie oglądalności, co umożliwi także szerokie dotarcie do kluczowych odbiorców.

REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

 

Kontakt

Miejsce wydarzenia