Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa | 27-28 maja 2024 r.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

FTBS to konferencja, która co roku gromadzi ponad pięciuset uczestników: prezesów, członków rad nadzorczych oraz wyższą kadrę kierowniczą z zakresu IT i strategii zarządczych banków spółdzielczych w Polsce oraz zarządy firm doradczych i technologicznych współpracujących z bankami spółdzielczymi.

To cykliczne wydarzenie umożliwiające uczestnikom nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami, lepsze zrozumienie aktualnie zachodzących zmian i trendów oraz merytoryczną dyskusję nad najważniejszymi problemami, perspektywami rozwoju i wyzwaniami w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora bankowości spółdzielczej. To także miejsce spotkań i dialogu sektora bankowości spółdzielczej z administracją.

Ideą FTBS jest integracja środowiska bankowości spółdzielczej z kluczowymi dostawcami rozwiązań technologicznych, aby wspólnie w gronie praktyków dyskutować o najnowszych rozwiązaniach, produktach i usługach oraz najważniejszych aspektach funkcjonowania i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej.

Podczas tegorocznej konferencji szczególny nacisk chcemy położyć na tematykę związaną z cyberbezpieczeństwem. Chcielibyśmy porozmawiać m.in. o cyberbezpieczeństwie sektora bankowości spółdzielczej w kontekście możliwości kadrowych i budżetowych.

Szczególny nacisk pragniemy położyć na aktualne wyzwania i nowe perspektywy, jakie z punktu widzenie bezpieczeństwa stwarza ekspansja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dla sektora bankowego zapewnienie należytego poziomu odporności cyfrowej, jak i ochrony klienta stanowi szczególnie kosztowne zadanie. W ramach wydarzenia będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w tym procesie mogą odegrać struktury zrzeszeniowe oraz systemy ochrony instytucjonalnej, a także jak zapewnić finansowanie tych projektów.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego zakres tematyczny FTBS współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, w tym przede wszystkim Prezesi, Członkowie Zarządów i Menedżerowie Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających odpowiedzialni za rozwój technologii i rozwiązań IT, jak również reprezentanci firm technologicznych.

Tematyka FTBS

Sesja 1: Kierunki i możliwości dynamicznego rozwoju bankowości
– dokąd zmierzamy, nowoczesny klient, jego potrzeby a dostępne zasoby.
Sesja 2: Nowoczesne rozwiązania technologiczne na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej.
Sesja 3: Cyberbezpieczeństwo sektora bankowości spółdzielczej w kontekście dostępności zasobowej i budżetowej. Zagrożenia i nowe perspektywy. Czy wszystkie Banki Spółdzielcze stać na cyberbezpieczeństwo w niezbędnym zakresie?
Sesja 4: Generatywna sztuczna inteligencja AI, a praktyczne zastosowanie i wdrożenia. Zapewnienie ciągłości działania systemów z wykorzystaniem AI. Historie sukcesu wdrożeń rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję AI w Bankach.
Sesja 5: Przyszłość płatności w bankowości spółdzielczej – nowe potrzeby. Płatności natychmiastowe. Dyrektywa PSD3.
Sesja 6: ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność, G – Ład korporacyjny) – z naciskiem na „S” i „G”.
Sesja 7: Systemy Wymiany Informacji dla Banków Spółdzielczych i Zrzeszających

Udział w konferencji

Dla pracowników banków oraz kadry naukowej – uczestnictwo jest bezpłatne.
Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt: konferencje@bank.pl

 

 

Rada programowa

 • Tomasz Blicharz
  Tomasz Blicharz
  BooX Development and Promotion Team Leader
  Asseco Poland SA
 • Łukasz Bogusz
  Łukasz Bogusz
  Doradca Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Adam Borkowski
  Dyrektor Pionu Współpracy z Bankami
  ZUI Novum Sp. z o.o.
 • Piotr Chrzanowski
  Wiceprezes Zarządu
  SoftNet
 • Grzegorz Flanz
  Prezes Zarządu
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Grzegorz Głowacki
  Członek Zarządu ds. Informatyki i Innowacji
  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Beata Hamkało
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Jaworze
 • Artur Helon
  Artur Helon
  Departament DI
  Bank BPS S.A.
 • Piotr Kaczyński
  Piotr Kaczyński
  Prezes Zarządu
  Hexa Bank Spółdzielczy
 • Urszula Karpińska
  Urszula Karpińska
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Kielcach
 • Krzysztof Karwowski
  Krzysztof Karwowski
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 • Krzysztof Kokot
  Wiceprezes
  Bank BPS
 • Marek Kuklewski
  Prezes Zarządu
  Bank Spółdzielczy w Gogolinie
 • Tomasz Łazarski
  Tomasz Łazarski
  Prezes Zarządu
  Małopolski Bank Spółdzielczy
 • Piotr Mazur
  Dyrektor Departamentu Informatyki
  SGB-Bank S.A.
 • Adam Matyaszek
  Adam Matyaszek
  Wiceprezes Zarządu
  ITCARD S.A.
 • Tomasz Mieszczak
  Tomasz Mieszczak
  Wiceprezes Zarządu
  Nicolaus Bank
 • Błażej Mika, WIceprezes Zarządu, SGB-Bank
  Błażej Mika
  Wiceprezes Zarządu
  SGB-Bank
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Michał Ołdakowski
  Michał Ołdakowski
  Prezes Zarządu
  Spółdzielczy System Ochrony SGB
 • Marta Rakowska
  Dyrektor Wydawnictwa
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Roland Węgrzynowski
  Dyrektor Zespół Technologii
  GBS Bank Barlinek
 • dr Mariusz Zygierewicz
  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych
  Związek Banków Polskich

IV edycja Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku”

Związek Banków Polskich ogłasza IV edycję Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku” dla Banków Spółdzielczych, Banków Zrzeszających oraz firm informatycznych dostarczających rozwiązań technologicznych dla potrzeb sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

 

Zaproszenie na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (FTBS), 27-28 maja 2024

Zapraszamy na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 27-28 maja. Forum co roku gromadzi ponad pięciuset uczestników: prezesów, członków rad nadzorczych oraz wyższą kadrę kierowniczą z zakresu IT i strategii zarządczych banków spółdzielczych w Polsce, oraz zarządy firm doradczych i technologicznych współpracujących z bankami spółdzielczymi.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#ForumTechnologiiBS