Kongres Obsługi Gotówki 2024

Novotel Warszawa Centrum ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa | 5 września 2024 r.

 

Kongres Obsługi Gotówki to wydarzenie poświęcone najnowszym trendom, strategiom i innowacjom związanym z rozwojem rynku gotówki.

To spotkanie dla profesjonalistów z branży finansowej, bankowej oraz sektora retail. W trakcie interesujących prezentacji i dyskusji, skupilimy się na analizie i omówieniu kluczowych aspektów związanych z dystrybucją gotówki, bankomatami, terminalami płatniczymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze obsługi gotówki.

 

Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję wysłuchać ekspertów z wiodących instytucji finansowych oraz renomowanych firm z branży. Naszym celem będzie nie tylko przybliżenie aktualnych trendów, ale również dostarczenie uczestnikom kongresu praktycznych wskazówek i studiów przypadków, które pomogą im lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą obsługa gotówki.

Tematy tegorocznego KOG

 • Bank centralny – współpraca z rynkiem.
 • Standaryzacja, bezpieczeństwo, odporność.
 • Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla logistyki wartości pieniężnych.

Warsztat NBP z przepisów dla praktyków

Kongres Obsługi Gotówki to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów z profesjonalistami z branży. Zapewniamy inspirujące środowisko, sprzyjające dialogowi i budowaniu współpracy między uczestnikami wydarzenia. Podczas tegorocznej konferencji eksperci Narodowego Banku Polskiego poprowadzą warsztat „Zaopatrywanie w walutę polską – warsztat z przepisów dla praktyków (sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami z NBP – zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP).”

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników na co dzień zajmujących się zawodowo procesowaniem gotówki.

Podczas warsztatu eksperci Narodowego Banku Polskiego omówią zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki, z wykorzystaniem praktycznych przykładów m.in. dotyczących oznaczania opakowań waluty polskiej oraz uznawania różnic kasowych.

W czasie trwania spotkania eksperci z NBP odpowiedziedzą na pytania pracowników związane z ich codzienną pracą w obszarze procesowania gotówki.

Udział w konferencji

Dla pracowników banków oraz kadry naukowej – uczestnictwo bezpłatne.
Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt: konferencje@bank.pl

 

Rada programowa

 • Mariusz Grzegorski
  Mariusz Grzegorski
  Dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką
  PKO Bank Polski SA
 • Łukasz Jagodziński
  Łukasz Jagodziński
  Kierownik Zespołu Zarządzania Gotówką, Departament Rozliczeń
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Barbara Jaroszek
  Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego
  Narodowy Bank Polski
 • Andrzej Kawiński
  Country Manager
  G+D Currency Technology
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • dr Joanna Kołodziej
  Zastępca Dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego
  Narodowy Bank Polski
 • Krzysztof Kołodziejczyk
  Prezes Zarządu
  Talemax Sp. z o.o
 • Tomasz Maliszewski
  Tomasz Maliszewski
  Departament Operacji i zarządzania gotówką i rozliczeń
  Bank Millennium SA
 • Patryk Mazurkiewicz
  Prezes Zarządu
  CHL Holding Sp. z o.o., CHL Cash Management Sp. z o.o., CHL Konwój Sp. z o.o.
 • Ryszard Międzybrodzki
  Dyrektor Biura Zarządu
  Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki (POFOG)
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Ewa Pietras
  Kierownik Działu Gotówki i Transportu
  Poczta Polska S.A.
 • Marta Rakowska
  Dyrektor Wydawnictwa
  Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o.
 • Marcin Sternal
  Dyrektor Biura Obrotu Gotówkowego
  Bank Pekao SA
 • Bartłomiej Szymański
  Wiceprezes zarządu
  Impel Cash Solutions Sp. z o.o.
 • Andrzej Wolski
  Dyrektor programowy
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Tomasz Zientek
  Tomasz Zientek
  Dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych
  Santander Bank Polska SA

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@bank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia