Kongres Obsługi Gotówki 2024


   

    


  TakNie

  Rejestracja na Warsztat NBP:

  „Zaopatrywanie w walutę polską – warsztat z przepisów dla praktyków (sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami z NBP – zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP).”

    

   

  Wybierz, jakie informacje chcesz otrzymywać w przyszłości (np. zaproszenie na konferencje, szkolenia):

  Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00 - 380 Warszawa oraz Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (dalej „CPBiI” oraz „ZBP”) na podany numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez CPBiI oraz ZBP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.):


  Zaproszenia na konferencje (wysyłane nieregularnie)
  Zaproszenia na szkolenia (wysyłane nieregularnie)
  Newsletter 'BANK.pl - bieżący' (wysyłany 3 x w tygodniu)
  Newsletter 'BANK.pl - cotygodniowy' (wysyłany 1 x w tygodniu)
  Newsletter 'Miesięcznik Finansowy BANK' (wysyłany 1 x w miesiącu)
  Chcę otrzymać specjalną promocyjną ofertę prenumeraty' Miesięcznika Finansowego BANK' dla uczestników konferencji
  Alerty w ramach' Kampanii DOKUMENTY ZASTRZEŻONE'- Ostrzeżenia dotyczące oszustw i zagrożeń związanych z danymi osobowymi

   

  UWAGA: Warto zaznaczyć interesujące Panią/Pana tematy, żebyśmy mogli legalnie zaprosić na kolejne edycje tej i innych konferencji (m.in. Forum Bezpieczeństwa Banków, Forum Bankowe, IT@BANK, Wyzwania Bankowości, AI w finansach, Kongres Obsługi Gotówki, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Forum Technologii Bankowych, Forum Usług Płatniczych, Horyzonty Bankowości, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, BankTech). Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych.Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać.

  Zobacz: Szczegóły przetwarzania danych osobowych.

  Zobacz: Klauzula informacyjna


  TakNie

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres instytucji, numer telefonu, adres e-mail) partnerom konferencji Kongres Obsługi Gotówki oraz na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania, a także o prawie odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przekazywanie w każdym czasie. Odbiorcami danych mogą być również spółki zależne od partnerów Kongres Obsługi Gotówki z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.