Kongres Obsługi Gotówki 2023

Novotel Warszawa Centrum | 6 września 2023 r.

 

Kongres Obsługi Gotówki to wydarzenie poświęcone najnowszym trendom, strategiom i innowacjom związanym z rozwojem rynku gotówki.

To spotkanie dla profesjonalistów z branży finansowej, bankowej oraz sektora retail. W trakcie interesujących prezentacji i dyskusji, skupiliśmy się na analizie i omówieniu kluczowych aspektów związanych z dystrybucją gotówki, bankomatami, terminalami płatniczymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze obsługi gotówki.

 

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać ekspertów z wiodących instytucji finansowych oraz renomowanych firm z branży. Naszym celem było nie tylko przybliżenie aktualnych trendów, ale również dostarczenie uczestnikom kongresu praktycznych wskazówek i studiów przypadków, które pomogą im lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą obsługa gotówki.

Tematy tegorocznego KOG

 • Rozwój rynku gotówki.
 • Dystrybucja gotówki poprzez sieć bankomatów i terminali płatniczych.
 • Bezpieczeństwo bankomatów.
 • Innowacje technologiczne w obsłudze gotówki – banki, retail.

Warsztat NBP z przepisów dla praktyków

Kongres Obsługi Gotówki to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów z profesjonalistami z branży. Zapewniamy inspirujące środowisko, sprzyjające dialogowi i budowaniu współpracy między uczestnikami wydarzenia.Podczas tegorocznej konferencji eksperci Narodowego Banku Polskiego poprowadzili warsztat “Zaopatrywanie w walutę polską – warsztat z przepisów dla praktyków (sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami z NBP – zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP).”

Warsztat przeznaczony był dla pracowników na co dzień zajmujących się zawodowo procesowaniem gotówki.

Podczas warsztatu eksperci Narodowego Banku Polskiego omówili zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki, z wykorzystaniem praktycznych przykładów m.in. dotyczących oznaczania opakowań waluty polskiej oraz uznawania różnic kasowych.

W czasie trwania spotkania eksperci z NBP odpowiedzieli na pytania pracowników związane z ich codzienną pracą w obszarze procesowania gotówki.

Dziękujemy za udział w warsztacie.

Prelegenci

 • Cezary Dyrcz
  Cezary Dyrcz
  Operations Director - Poland
  Euronet Polska Sp. z o.o.
 • Mariusz Grzegorski
  Mariusz Grzegorski
  Dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką
  PKO Bank Polski SA
 • Michał Janik
  Michał Janik
  Wiceprezes Zarządu
  ITCARD S.A.
 • Barbara Jaroszek
  Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego
  Narodowy Bank Polski
 • Andrzej Kawiński
  Country Manager
  G+D Currency Technology
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • dr Joanna Kołodziej
  Zastępca Dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego
  Narodowy Bank Polski
 • Krzysztof Kołodziejczyk
  Prezes Zarządu
  Talemax Sp. z o.o
 • Paweł Kopycki
  Paweł Kopycki
  Zastępca Dyrektora Biura Sprzedaży
  PWPW S.A.
 • Tomasz Maliszewski
  Tomasz Maliszewski
  Departament Operacji i zarządzania gotówką i rozliczeń
  Bank Millennium SA
 • Dariusz Marcjasz
  Dariusz Marcjasz
  Country Manager
  Euronet Polska Sp. z o.o.
 • Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A.
  Bartłomiej Nocoń
  Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej
  Związek Banków Polskich
 • Tomasz Rokita
  Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Banking - Polska, Ukraina, Węgry
  Diebold Nixdorf Sp. z o.o.
 • Marcin Sternal
  Dyrektor Biura Obrotu Gotówkowego
  Bank Pekao SA
 • Tomasz Zientek
  Tomasz Zientek
  Dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych
  Santander Bank Polska SA

Rejestracja zamknięta

Konferencja jak co roku, przygotowywana jest dla pracowników banków oraz sieci handlowych odpowiedzialnych za obsługę gotówki (w tym bankomatów): naczelników i pracowników wydziałów kasowo-skarbcowych, skarbników, itp.

Przedstawiciele banków, pracownicy sieci handlowych oraz reprezentanci środowiska naukowego uczestniczą w kongresie bezpłatny.

Pozostałe osoby zainteresowane wykupieniem biletu wstępu proszone są o kontakt z działem reklamy: konferencje@bank.pl

Więcej

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi KOG – polecamy lekturę artykułów na BANK.pl

Obserwuj profil Miesięcznika Finansowego BANK na Linkedin!

Rada programowa

 • Mariusz Grzegorski
  Mariusz Grzegorski
  Dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką
  PKO Bank Polski SA
 • Łukasz Jagodziński
  Łukasz Jagodziński
  Kierownik Zespołu Zarządzania Gotówką, Departament Rozliczeń
  BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Barbara Jaroszek
  Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego
  Narodowy Bank Polski
 • Andrzej Kawiński
  Country Manager
  G+D Currency Technology
 • Włodzimierz Kiciński
  Włodzimierz Kiciński
  Wiceprezes
  Związek Banków Polskich
 • dr Joanna Kołodziej
  Zastępca Dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego
  Narodowy Bank Polski
 • Krzysztof Kołodziejczyk
  Prezes Zarządu
  Talemax Sp. z o.o
 • Tomasz Maliszewski
  Tomasz Maliszewski
  Departament Operacji i zarządzania gotówką i rozliczeń
  Bank Millennium SA
 • Patryk Mazurkiewicz
  Prezes Zarządu
  CHL Holding Sp. z o.o., CHL Cash Management Sp. z o.o., CHL Konwój Sp. z o.o.
 • Ryszard Międzybrodzki
  Dyrektor Biura Zarządu
  Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki (POFOG)
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Ewa Pietras
  Kierownik Działu Gotówki i Transportu
  Poczta Polska S.A.
 • Marta Rakowska
  Dyrektor Wydawnictwa
  Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o.
 • Marcin Sternal
  Dyrektor Biura Obrotu Gotówkowego
  Bank Pekao SA
 • Bartłomiej Szymański
  Wiceprezes zarządu
  Impel Cash Solutions Sp. z o.o.
 • Andrzej Wolski
  Dyrektor programowy
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Tomasz Zientek
  Tomasz Zientek
  Dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych
  Santander Bank Polska SA

PKO BP stawia na rozwój własnej sieci urządzeń do wypłaty gotówki

Podczas Kongresu Obsługi Gotówki rozmawialiśmy z Podczas Kongresu Obsługi Gotówki z Mariuszem Grzegorskim, Dyrektorem Centrum Zarządzania Gotówką, PKO Bank Polski rozmawialiśmy o zmianach jakie zachodzą na rynku obsługi gotówki i pozycji PKO BP na tym rynku.

 

Czy da się zatrzymać spadek liczby bankomatów?

Podczas Kongresu Obsługi Gotówki rozmawialiśmy z Krzysztofem Kołodziejczykiem, Prezesem Zarządu Talemax Sp. z o.o., Wiceprezesem Zarządu Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki o wchodzącym w życie pod koniec września rozporządzeniu MSWiA, które ze względów bezpieczeństwa wprowadza obowiązek stosowania mechanizmów do barwienia banknotów w urządzeniach obsługujących obrót gotówkowy.

 

Czy bankomatów może być mniej?

Jedną z kwestii poruszanych podczas Kongresu Obsługi Gotówki była dostępność obywateli do gotówki. Wiele miejsca w dyskusjach poświęcono rosnącym kosztom ponoszonym przez właścicieli urządzeń do obsługi gotówki. W kuluarach Kongresu rozmawialiśmy przed kamerą z Włodzimierzem Kicińskim, wiceprezesem Związku Banków Polskich.

 

NBP wkrótce przedstawi koncepcję depozytu dwustronnego

Podczas III Sesji Kongresu Obsługi Gotówki 2023 (6.09.) eksperci dyskutowali m.in. na temat zrównoważonego rozwoju w produkcji banknotów, o tym czy proces przeliczania gotówki może być jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i czy bilon zawsze musi być problemem – biznesowe możliwości, które daje automatyzacja deponowania i recyrkulacji monet. Na zakończenie odbył się panel podsumowujący Kongres, podczas którego mówiono między innymi o koncepcji depozytu dwustronnego.

 

KOG 2023 o dystrybucji gotówki poprzez sieć bankomatów i kanały alternatywne

Podczas II Sesji Kongresu Obsługi Gotówki (6.09.2023) przedstawiono m.in. wyniki prowadzonych przez Narodowy Bank Polski badań związanych z dostępnością do gotówki, z dostępem do bankomatów w Polsce i innych krajach europejskich. Uczestnicy KOG dyskutowali również o kosztach obsługi obiegu gotówki.

 

Jaka przyszłość gotówki?

Niezależnie od wskaźników stricte ekonomicznych, możemy mówić o istotnej zmianie postrzegania znaczenia gotówki – w czasach niepewności na pierwsze miejsce wysuwa się jej funkcja przezornościowa, a obywatele potrzebują banknotów i monet nie tylko na zasadzie just in time, ale raczej just in case – na wszelki wypadek” – mówiła w swojej prezentacji podczas Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim.

 

Kongres Obsługi Gotówki o rosnącym znaczeniu obrotu gotówkowego

Tegoroczny Kongres Obsługi Gotówki rozpoczęły wystąpienia Pawła Szałamachy, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa Związku Banków Polskich.

 

Świat bez gotówki może sprzyjać nierównościom społecznym

Przed Kongresem Obsługi Gotówki z Dariuszem Marcjaszem, Country Managerem Euronet Polska Sp. z o.o., rozmawia Karol Mórawski.

 

Przepisy dotyczące neutralizacji banknotów i automatyzacja procesów gotówkowych w programie tegorocznego Kongresu Obsługi Gotówki

Przed Kongresem Obsługi Gotówki rozmawiamy z Krzysztofem Kołodziejczykiem, wiceprezesem zarządu Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki i prezesem Talemax Sp. z o.o.

 

Na pełną migrację operacji kasowych do urządzeń samoobsługowych przyjdzie czas

Przed wrześniowym (6.09.23) Kongresem Obsługi Gotówki rozmawiamy z Mariuszem Grzegorskim, dyrektorem Centrum Zarządzania Gotówką w PKO Banku Polskim.

 

KOG 2023: potrzebujemy nowych kanałów dostępu do gotówki

6 września ’23 przedstawiciele sektora finansowego spotkają się po raz kolejny na Kongresie Obsługi Gotówki. Przed Kongresem, o głównych wyzwaniach, jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do środków płatniczych, o rynku gotówki, o AML – rozmawiamy z Tomaszem Zientkiem, dyrektorem Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych w Santander Banku Polska SA.

 

Przed Kongresem Obsługi Gotówki o recyklerach i ESG

Przed Kongresem Obrotu Gotówki, który odbędzie się 6 września ’23 z Andrzejem Kawińskim, Regional Sales Director Currency Management Solutions w firmie Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH, rozmawiał Konrad Machowski. Cały wywiad jest dostępny w wakacyjnym numerze Miesięcznika Finansowego BANK. My prezentujemy fragment wypowiedzi Andrzeja Kawińskiego dotyczący wpływu upowszechniania recyklerów na stan środowiska naturalnego.

 

Kongres Obsługi Gotówki
– o najnowszych trendach, strategiach i innowacjach rynku gotówki

Rozwój rynku gotówki, dystrybucja gotówki poprzez sieć bankomatów i terminali płatniczych, bezpieczeństwo bankomatów, innowacje technologiczne w obsłudze gotówki – banki, retail, to główne tematy tegorocznego Kongresu Obsługi Gotówki.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Administrator strony www:
Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Sprawy organizacyjne:
Marta Rakowska
m.rakowska@BANK.pl
tel. (22) 627 59 64

Centrum Procesów Bankowych i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#KongresOG