Webinaria Programu Analityczno-Badawczego przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

ONLINE | 2024 r.

Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

PAB-WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego.

Warto podkreślić, że Program powstał przy wsparciu Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej.

PAB-WIB zaprasza do udziału w webinariach poświęconych prezentacji i pogłębionej dyskusji dotyczącej przygotowywanych raportów i analiz.

Webinaria skierowane są przede wszystkim do pracowników sektora bankowego, pracowników naukowych i praktyków z branży finansowej.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny – zachęcamy do rejestracji.

Webinaria 2024:

Webinarium 4/2024
Kierunki ewolucji depozytów bankowych i ich przyszła rola w rozwoju polskiego sektora bankowego – scenariusze i rekomendacje
dr Błażej Lepczyński, Monika Liszewska, dr Marta Penczar
14 marca 2024 r.,
10:00 – 13:00
Zarejestruj się

 

Archiwum Webinaria 2024

 

Webinarium 1/2024
Aspekty ESG w działalności banków w Polsce
prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
12 stycznia 2024 r.

Webinarium 2/2024
Sytuacja sektora bankowego w III kwartale 2023 roku
prof. Czesław Lipiński, dr Wojciech Zatoń, dr Andrzej Banasiak
25 stycznia 2024 r.

Webinarium 3/2024
Rynek energii elektrycznej i ciepła
– ograniczenia cenowe i technologiczne

dr hab. Maciej Malaczewski, prof. UŁ, Grzegorz Wiśniewski
20 lutego 2024 r.

 

Archiwum Webinaria 2023

 

Webinarium 1/2023:
Nieautoryzowane transakcje – rozkład odpowiedzialności dostawcy usług i płatnika
dr Marcin Olechowski
12 stycznia 2023 r.

Webinarium 2/2023:
Sytuacja sektora bankowego w III kwartale 2022 roku
prof. Jan Czekaj, dr Wojciech Zatoń, prof. Czesław Lipiński, dr Andrzej Banasiak
26 stycznia 2023 r.

Webinarium 3/2023:
Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce
prof. Jan Czekaj, dr Maciej Bolisęga, dr Paweł Oleksy
9 lutego 2023 r.

Webinarium 4/2023:
Modele biznesowe dla prosumentów i łańcucha dostaw po zmianie zasad rozliczeń z reguły net metering na net billing
Grzegorz Wiśniewski, IEO
23 lutego 2023 r.

Webinarium 5/2023:
Strategie i modele biznesowe banków wobec konkurencji ze strony FinTech-ów i BigTech-ów
prof. Lech Kurkliński, prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
21 marca 2023 r.

Webinarium 6/2023:
Sektor bankowy w warunkach spowolnienia gospodarczego i jego rola w odbudowie gospodarki
28 marca 2023 r.
Transmisja online

Webinarium 7/2023
Płatności na rynku e-commerce: rynek polski na tle Europy i świata. Współpraca czy rywalizacja banków i fintechów?
dr Miłosz Brakoniecki
30 marca 2023 r.

Webinarium 8/2023
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kw. 2022 r.
prof. Jan Czekaj, prof. Czesław Lipiński, dr Wojciech Zatoń, dr Andrzej Banasiak
13 kwietnia 2023 r.

Webinarium 9/2023
Kryptowaluty – wybrane kluczowe aspekty
prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, PWr
21 kwietnia 2023 r.
Webinarium 10/2023
Cyfrowy złoty. Bank Cyfrowej Gotówki
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
9 maja 2023 r.

Webinarium 11/2023
ESG w sektorze bankowym
dr Monika Sady, dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
24 maja 2023 r.

Webinarium 12/2023
Dostępność kredytów mieszkaniowych w zmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych
dr Konrad Żelazowski, dr hab. Magdalena Załęczna prof. UŁ, dr Katarzyna Olbińska
22 czerwca 2023 r.

Webinarium 13/2023
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kw. 2023 roku
prof. Czesław Lipiński, dr Wojciech Zatoń, dr Andrzej Banasiak
6 lipca 2023 r.

Webinarium 14/2023
Wymóg MREL w realiach systemu bankowego w Polsce
dr hab. Dorota Czechowska, prof. UŁ
28 września 2023 r.

Webinarium 15/2023
Ocena wybranego zakresu implementacji PSD2 w Polsce i kierunki zmiany
dr Dominik Sadłakowski
12 października 2023 r.

Webinarium 16/2023
Sytuacja sektora bankowego w II kwartale 2023 roku
prof. Czesław Lipiński, dr Wojciech Zatoń, dr Andrzej Banasiak
26 października 2023 r.

Webinarium 17/2023
Kredyty bankowe i inne źródła finansowania MSP w Polsce po 2015 roku
dr. hab. Katarzyna Kochaniak
9 listopada 2023 r.

Webinarium 18/2023
Analiza i prognozowanie kosztu odpisów na straty kredytowe w polskim sektorze bankowym
dr hab. Dorota Czechowska, prof. UŁ
23 listopada 2023 r.

Webinarium 19/2023
Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu a sytuacja gospodarstw domowych
dr. hab. Katarzyna Kochaniak
7 grudnia 2023 r.

 

Archiwum Webinaria 2022

 

Webinarium 1/2022:
Dostępność kredytowa – monitoring zjawisk bieżących i perspektywy
prof. Dorota Czechowska, Uniwersytet Łódzki
18 stycznia 2022 r.

Webinarium 2/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2021 roku
prof. Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, dr Wojciech Zatoń
26 stycznia 2022 r.

Webinarium 3/2022:
Wpływ nowych technologii na zmianę modeli biznesowych banków
prof. Paweł Marszałek, UEP
18 lutego 2022 r.

Webinarium 4/2022:
Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście finansowania OZE w Polsce – perspektywy i bariery
dr Anna Spoz, KUL
3 marca 2022 r.

Webinarium 5/2022:
Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości
prof. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska
25 marca 2022 r.

Webinarium 6/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kwartale 2021 roku
Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, dr Wojciech Zatoń
7 kwietnia 2022 r.

Webinarium 7/2022:
Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej
Eugeniusz Gostomski, prof. Lech Kurkliński, dr Błażej Lepczyński
21 kwietnia 2022 r.

Webinarium 8/2022:
PSD2 ad. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków
dr Miłosz Brakoniecki
13 maja 2022 r.

Webinarium 9/2022:
Możliwości implementacji koncepcji Inclusionary Housing w polskich warunkach
Magdalena Załęczna
19 maja 2022 r.

Webinarium 10/2022:
Dezinformacja i propaganda w sektorze bankowym
dr hab. inż. Piotr Dela
10 czerwca 2022 r.

Webinarium 11/2022:
Biometria w bankowości elektronicznej – RYNEK, TECHNOLOGIA, KLIENT
dr Miłosz Brakoniecki
21 czerwca 2022 r.

Webinarium 12/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2022 roku
prof. Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, dr Wojciech Zatoń
7 lipca 2022 r.

Webinarium 13/2022:
Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia. Analiza prawno-regulacyjna wpływu technologii uczenia maszynowego i pokrewnych na obowiązki sektora bankowego z zakresu zapewnienia zgodności (compliance) oraz zarządzania ryzykiem
dr hab. Dariusz Szostek, Uniwersytet Śląski
14 września 2022 r.

Webinarium 14/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2022 roku
Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, dr Wojciech Zatoń
6 października 2022 r.

Webinarium 15/2022:
Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabel kursowych
prof. Krzysztof Kalicki, dr Michał Jabłoński
19 października 2022 r.

Webinarium 16/2022:
Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze, modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich
dr Jarosław Bełdowski, Dentons, dr Krzysztof Kil, UEK
3 listopada 2022 r.

Webinarium 17/2022:
Ciepłownictwo przyszłości. Jak zwiększyć udziały ciepła z OZE do 50 proc. i wesprzeć transformację całej energetyki
Grzegorz Wiśniewski, IEO
24 listopada 2022 r.

Webinarium 18/2022:
Możliwości nabywcze gospodarstw domowych na rynku mieszkaniowym w perspektywie wieloletniej. Ujęcie międzynarodowe
dr hab. Magdalena Załęczna, Uniwersytet Łódzki
8 grudnia 2022 r.

 

Archiwum Webinaria 2021

 

Webinarium 1/2021:
Modelowe relacje banku spółdzielczego z udziałowcami i środowiskiem działania
prof. Jan Szambelańczyk
19 stycznia 2021 r.

Webinarium 2/2021:
Finansowanie projektów OZE z zakresu elektroenergetyki
Grzegorz Wiśniewski
29 stycznia 2021 r.

Webinarium 3/2021:
Potrzeby dostosowań w zakresie kredytowania MŚP
dr Anna Dąbkowska, dr Anna Spoz
11 lutego 2021 r.

Webinarium 4/2021:
Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności
prof. Magdalena Załęczna
5 marca 2021 r.

Webinarium 5/2021:
Wdrożenie przepisów Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej […] w kontekście realizacji interesu wierzycieli finansowych, w tym banków
dr Patryk Filipak
19 marca 2021 r.

Webinarium 6/2021:
Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza
prof. Krzysztof Jajuga
9 kwietnia 2021 r.

Webinarium 7/2021:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w 2020 roku. Problematyka ujemnego oprocentowania kredytów oraz depozytów – aspekty ekonomiczne i prawne
prof. Jan Czekaj, dr Wojciech Zatoń, dr Marcin Olechowski
27 kwietnia 2021 r.

Webinarium 8/2021:
Kredytowanie inwestycji związanych z energetyką odnawialną realizowanych przez JST oraz podmioty ze sfery mieszkalnictwa
prof. Ryszard Kata
13 maja 2021 r.

Webinarium 9/2021:
Odwalutowanie mieszkaniowych kredytów w walutach obcych: koszty kapitału oraz wpływ na banki i gospodarkę
26 maja 2021 r.

Webinarium 10/2021:
Dostępność mieszkań na własność i wynajem w Polsce – I półrocze 2020 r.
prof. Marek Bryx
26 maja 2021 r.

Webinarium 11/2021:
Ocena zmian na rynku płatności w Polsce
prof. Paweł Marszałek
15 czerwca 2021 r.

Webinarium 12/2021:
Warunki funkcjonowania sektora bankowego w I kw. 2021 r.
prof. Jan Czekaj, dr Wojciech Zatoń, Piotr Gałązka, dr Andrzej Banasiak
6 lipca 2021 r.

Webinarium 13/2021:
Wpływ pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce: zagrożenia i średniookresowe działania dostosowawcze
dr Krzysztof Kil
16 września 2021 r.

Webinarium 14/2021:
Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE
prof. Jan Czekaj
12 października 2021 r.

Webinarium 15/2021:
Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19
dr hab. Katarzyna Kochaniak, dr hab. Paweł Ulman
26 października 2021 r.

Webinarium 16/2021:
Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej
dr hab. inż. Jerzy Kosiński
8 listopada 2021 r.

Webinarium 17/2021:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2021 roku
prof. Jan Czekaj, dr Andrzej Banasiak, dr Wojciech Zatoń
18 listopada 2021 r.

Webinarium 18/2021:
Kształtowanie się nowej generacji przemysłu określanej mianem „Przemysł 4.0” i związanych z tą zmianą konsekwencji dla otoczenia sektora przemysłowego. Wdrażanie i rozwój przemysłu 4.0 w Polsce oraz konsekwencji powstawania nowej generacji przemysłu dla sektora bankowego
dr. Andrzej Soldaty
2 grudnia 2021 r.

 

Archiwum Webinaria 2020

 

Webinarium 1/2020:
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki
prof. dr. hab. Jan Czekaj
6 sierpnia 2020 r.

Webinarium 2/2020:
Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem
Grzegorz Wiśniewski
20 sierpnia 2020 r.

Webinarium 3/2020:
Zdolność kredytowa społeczeństwa polskiego w zakresie kredytów mieszkaniowych
prof. Marek Bryx
17 września 2020 r.

Webinarium 4/2020:
Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych
prof. Bartłomiej Marona
6 października 2020 r.

Webinarium 5/2020:
Optymalne ścieżki zbudowania efektywności banków spółdzielczych
dr. Krzysztof Kil
15 października 2020 r.

Webinarium 6/2020:
Stosowanie data science i AI w usługach finansowych i cyberbezpieczeństwie
prof. Witold Abramowicz
28 października 2020 r.

Webinarium 7/2020:
Wpływ obciążeń podatkowo-składkowych na sektor bankowy. Zagrożenie credit crunch w Polsce
prof. Katarzyna Kochaniak, prof. dr. hab. Jan Czekaj
10 listopada 2020 r.

Webinarium 8/2020:
Pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach
prof. Wojciech Cellary
20 listopada 2020 r.

Webinarium 9/2020:
Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu
dr. Konrad Żelazowski
4 grudnia 2020 r.

Kontakt

Dział Konferencji i Szkoleń:

Katarzyna Jastrzębska (Cechowska)
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 62 38 453, tel. kom. 885 885 923

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#WebinariaPABWIB