Webinaria Programu Analityczno-Badawczego przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

ONLINE | 2023 r.

Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

PAB-WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie wysokiej jakości analiz i badań z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego.

Warto podkreślić, że Program powstał przy wsparciu Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej.

PAB-WIB zaprasza do udziału w webinariach poświęconych prezentacji i pogłębionej dyskusji dotyczącej przygotowywanych raportów i analiz.

Webinaria skierowane są przede wszystkim do pracowników sektora bankowego, pracowników naukowych i praktyków z branży finansowej.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny – zachęcamy do rejestracji.

Webinaria 2023:

Webinarium 7/2023
Płatności na rynku e-commerce: rynek polski na tle Europy i świata. Współpraca czy rywalizacja banków i fintechów?
dr M. Brakoniecki
30 marca 2023 r.,
godz. 10:00–13:00

Webinarium 8/2023
Sytuacja sektora bankowego w IV kwartale 2022 r.
prof. J. Czekaj, prof. Cz. Lipiński, dr W. Zatoń, dr A. Banasiak
13 kwietnia 2023 r.,
godz. 10:00–13:00

 

Archiwum Webinaria 2023

 

Webinarium 1/2023:
Nieautoryzowane transakcje – rozkład odpowiedzialności dostawcy usług i płatnika
dr M. Olechowski
12 stycznia 2023 r.

Webinarium 2/2023:
Sytuacja sektora bankowego w III kwartale 2022 roku
prof. J. Czekaj, dr W. Zatoń, prof. Cz. Lipiński, dr A. Banasiak
26 stycznia 2023 r.

Webinarium 3/2023:
Wyzwania polityki antyinflacyjnej w Polsce
prof. J. Czekaj, dr M. Bolisęga, dr P. Oleksy
9 lutego 2023 r.

 

Archiwum Webinaria 2022

 

Webinarium 1/2022:
Dostępność kredytowa – monitoring zjawisk bieżących i perspektywy
prof. D. Czechowska, Uniwersytet Łódzki
18 stycznia 2022 r.

Webinarium 2/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w III kwartale 2021 roku
prof. J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń
26 stycznia 2022 r.

Webinarium 3/2022:
Wpływ nowych technologii na zmianę modeli biznesowych banków
prof. P. Marszałek, UEP
18 lutego 2022 r.

Webinarium 4/2022:
Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście finansowania OZE w Polsce – perspektywy i bariery
dr A. Spoz, KUL
3 marca 2022 r.

Webinarium 5/2022:
Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości
prof. M. Kutyłowski, Politechnika Wrocławska
25 marca 2022 r.

Webinarium 6/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w IV kwartale 2021 roku
J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń
7 kwietnia 2022 r.

Webinarium 7/2022:
Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej
E. Gostomski, prof. L. Kurkliński, dr B. Lepczyński
21 kwietnia 2022 r.

Webinarium 8/2022:
PSD2 ad. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków
dr M. Brakoniecki
13 maja 2022 r.

Webinarium 9/2022:
Możliwości implementacji koncepcji Inclusionary Housing w polskich warunkach
M. Załęczna
19 maja 2022 r.

Webinarium 10/2022:
Dezinformacja i propaganda w sektorze bankowym
prof. J. Kosiński
10 czerwca 2022 r.

Webinarium 11/2022:
Biometria w bankowości elektronicznej – RYNEK, TECHNOLOGIA, KLIENT
dr M. Brakoniecki
21 czerwca 2022 r.

Webinarium 12/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w I kwartale 2022 roku
prof. J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń
7 lipca 2022 r.

Webinarium 13/2022:
Zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości – szanse oraz zagrożenia. Analiza prawno-regulacyjna wpływu technologii uczenia maszynowego i pokrewnych na obowiązki sektora bankowego z zakresu zapewnienia zgodności (compliance) oraz zarządzania ryzykiem
dr hab. Dariusz Szostek, Uniwersytet Śląski
14 września 2022 r.

Webinarium 14/2022:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2022 roku
J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń
6 października 2022 r.

Webinarium 15/2022:
Analiza prawno-ekonomiczna odesłań do tabel kursowych
prof. K. Kalicki, dr M. Jabłoński
19 października 2022 r.

Webinarium 16/2022:
Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze, modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich
dr Bełdowski/Dentons, dr Kil/UEK
3 listopada 2022 r.

Webinarium 17/2022:
Ciepłownictwo przyszłości. Jak zwiększyć udziały ciepła z OZE do 50 proc. i wesprzeć transformację całej energetyki
Grzegorz Wiśniewski, IEO
24 listopada 2022 r.

Webinarium 18/2022:
Możliwości nabywcze gospodarstw domowych na rynku mieszkaniowym w perspektywie wieloletniej. Ujęcie międzynarodowe
dr hab. Magdalena Załęczna, Uniwersytet Łódzki
8 grudnia 2022 r.

 

Archiwum Webinaria 2021

 

Webinarium 1/2021:
Modelowe relacje banku spółdzielczego z udziałowcami i środowiskiem działania
prof. Jan Szambelańczyk
19 stycznia 2021 r.

Webinarium 2/2021:
Finansowanie projektów OZE z zakresu elektroenergetyki
Grzegorz Wiśniewski
29 stycznia 2021 r.

Webinarium 3/2021:
Potrzeby dostosowań w zakresie kredytowania MŚP
dr Anna Dąbkowska, dr Anna Spoz
11 lutego 2021 r.

Webinarium 4/2021:
Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności
prof. Magdalena Załęczna
5 marca 2021 r.

Webinarium 5/2021:
Wdrożenie przepisów Dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej […] w kontekście realizacji interesu wierzycieli finansowych, w tym banków
dr Patryk Filipak
19 marca 2021 r.

Webinarium 6/2021:
Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza
prof. K. Jajuga
9 kwietnia 2021 r.

Webinarium 7/2021:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w 2020 roku. Problematyka ujemnego oprocentowania kredytów oraz depozytów – aspekty ekonomiczne i prawne
prof. J. Czekaj, dr W. Zatoń, dr M. Olechowski
27 kwietnia 2021 r.

Webinarium 8/2021:
Kredytowanie inwestycji związanych z energetyką odnawialną realizowanych przez JST oraz podmioty ze sfery mieszkalnictwa
prof. R. Kata
13 maja 2021 r.

Webinarium 9/2021:
Odwalutowanie mieszkaniowych kredytów w walutach obcych: koszty kapitału oraz wpływ na banki i gospodarkę
26 maja 2021 r.

Webinarium 10/2021:
Dostępność mieszkań na własność i wynajem w Polsce – I półrocze 2020 r.
prof. M. Bryx
26 maja 2021 r.

Webinarium 11/2021:
Ocena zmian na rynku płatności w Polsce
prof. P. Marszałek
15 czerwca 2021 r.

Webinarium 12/2021:
Warunki funkcjonowania sektora bankowego w I kw. 2021 r.
prof. J. Czekaj, dr W. Zatoń, P. Gałązka, dr A. Banasiak
6 lipca 2021 r.

Webinarium 13/2021:
Wpływ pandemii COVID-19 na banki spółdzielcze w Polsce: zagrożenia i średniookresowe działania dostosowawcze
dr K. Kil
16 września 2021 r.

Webinarium 14/2021:
Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE
prof. J. Czekaj
12 października 2021 r.

Webinarium 15/2021:
Pomoc publiczna dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19
dr hab. K. Kochaniak, dr hab. P. Ulman
26 października 2021 r.

Webinarium 16/2021:
Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej
dr hab. inż. J. Kosiński
8 listopada 2021 r.

Webinarium 17/2021:
Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kwartale 2021 roku
prof. J. Czekaj, dr A. Banasiak, dr W. Zatoń
18 listopada 2021 r.

Webinarium 18/2021:
Kształtowanie się nowej generacji przemysłu określanej mianem „Przemysł 4.0” i związanych z tą zmianą konsekwencji dla otoczenia sektora przemysłowego. Wdrażanie i rozwój przemysłu 4.0 w Polsce oraz konsekwencji powstawania nowej generacji przemysłu dla sektora bankowego
dr. A. Soldaty
2 grudnia 2021 r.

 

Archiwum Webinaria 2020

 

Webinarium 1/2020:
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki
prof. dr. hab. Jana Czekaj
6 sierpnia 2020 r.

Webinarium 2/2020:
Systemowe i rynkowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ramach zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem
Grzegorz Wiśniewski
20 sierpnia 2020 r.

Webinarium 3/2020:
Zdolność kredytowa społeczeństwa polskiego w zakresie kredytów mieszkaniowych
prof. Marek Bryx
17 września 2020 r.

Webinarium 4/2020:
Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych
prof. Bartłomiej Marona
6 października 2020 r.

Webinarium 5/2020:
Optymalne ścieżki zbudowania efektywności banków spółdzielczych
dr. Krzysztof Kil
15 października 2020 r.

Webinarium 6/2020:
Stosowanie data science i AI w usługach finansowych i cyberbezpieczeństwie
prof. Witold Abramowicz
28 października 2020 r.

Webinarium 7/2020:
Wpływ obciążeń podatkowo-składkowych na sektor bankowy. Zagrożenie credit crunch w Polsce
prof. Katarzyna Kochaniak, prof. dr. hab. Jan Czekaj
10 listopada 2020 r.

Webinarium 8/2020:
Pikopłatności strumieniowe w inteligentnych miastach
prof. Wojciech Cellary
20 listopada 2020 r.

Webinarium 9/2020:
Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu
dr. Konrad Żelazowski
4 grudnia 2020 r.

Kontakt

Dział Konferencji i Szkoleń:

Katarzyna Jastrzębska (Cechowska)
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 62 38 453, tel. kom. 885 885 923

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. 605 255 291

Administrator strony www: 

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl
tel. 22 48 68 400, tel. kom. 723 723 756

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

#WebinariaPABWIB