Konferencja

Forum Bezpieczeństwa Banków 2023

Novotel Centrum, Warszawa | 11 maja 2023 r.

 

XII Forum Bezpieczeństwa Banków w formule stacjonarnej

Forum Bezpieczeństwa Banków w swoich założeniach jest odpowiedzią Związku Banków Polskich oraz Wydawcy „Miesięcznika Finansowego BANK” na zapotrzebowanie środowiska bankowego na organizację wydarzenia pokazującego interdyscyplinarny charakter zagrożeń występujących w instytucjach finansowych.

Spotkanie adresowane było w szczególności do członków zarządów nadzorujących problematykę bezpieczeństwa banków, dyrektorów i specjalistów komórek bezpieczeństwa informatycznego, ochrony informacji, ryzyka operacyjnego, audytu, compliance, prawnych oraz przedstawicieli pionu kredytowego i detalicznego. Wśród naszych prelegentów znajdą się praktycy, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Rejestracja

Dla pracowników banków uczestnictwo było bezpłatne

Pozostałe instytucje zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt: konferencje@bank.pl

Uwaga

Nieodwołanie bezpłatnego zgłoszenia do 4 maja 2023 r. włącznie i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kwotą w wysokości
350 zł (+23% VAT), stanowiącą opłatę manipulacyjną uwzględniającą rezerwację miejsca, koszty cateringu oraz materiałów konferencyjnych.
Uczestnictwo można odwołać wyłącznie drogą e-mailową: rejestracja@wydawnictwocpb.pl

 

Podczas tegorocznego spotkania poruszaliśmy następujące tematy

Zakres tematyczny:
  • Polski sektor bankowy versus kryzys ukraiński – resume z działań po wybuchu wojny.
  • Nowe wyzwania dla banków w rzeczywistości wojennej.
  • Zarządzanie kryzysowe w różnych obszarach w obliczu konfliktu zbrojnego.
  • Utrzymanie ciągłości działania - nowe rozwiązania dla banków:
   • bezpieczeństwo danych – nowe rozwiązania
   • zapasowe centra przetwarzania danych poza terytorium RP
   • rola kluczowych pracowników banków w czasie wojny hybrydowej i konwencjonalnej
   • banki jako istotny element infrastruktury krytycznej
   • priorytetyzacja ruchu sieciowego
  • Bezpieczeństwo informacji cyfrowej i konwencjonalnej – wyzwania w obecnej rzeczywistości.

Zakres tematyczny:

 • Zastrzeganie PESEL i zwalczanie spoofing-u.
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – nowe rozwiązania.
 • Przestępstwa internetowe a użytkownik końcowy.
 • Rozporządzenie DORA – zapewnienie bezpieczeństwa, zgodności i rola sektora bankowego.
 • Rola bankowego centrum wymiany informacji ZBP a inni agenci
Zakres tematyczny:
 • Nowe regulacje i wpływ na sektor bankowy
 • Zastosowane sankcje – wyzwanie dla banków
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 • Zmiany w katalogu instytucji zobowiązanych
 • Wytyczne dotyczące korzystania z rozwiązań wykorzystywanych do zdalnego onboardingu klientów
 • Współpraca z instytucjami sektora usług płatniczych
 • Unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu „AMLA” oraz jego uprawnienia
 • Sektorowe Centrum Usług AML (SCU – AML)

Rada programowa

 • Piotr Balcerzak
  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków
  Związek Banków Polskich
 • Magdalena Barcikowska
  Sekretarz Rady Programowej
 • dr Tadeusz Białek
  Prezes Zarządu
  Związek Banków Polskich
 • Krzysztof Justyński
  Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa
  PKO Bank Polski
 • Dariusz Kozłowski
  Wiceprezes Zarządu
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Jan Lach
  Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku
  Bank Pekao SA
 • Katarzyna Majewska
  Wiceprezes Zarządu
  Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Magda Matuszewska
  Dyrektor ds. Ochrony Danych
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Paweł Minkina
  Redaktor naczelny Miesięcznik Finansowy BANK
  Wiceprezes CPBiI
 • Marta Rakowska
  Dyrektor Wydawnictwa
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Krzysztof Słotwiński
  Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania
  BNP Paribas Bank Polska SA
 • Andrzej Wolski
  Dyrektor programowy
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
 • Jarosław Żółtowski
  Dyrektor, Biuro Bezpieczeństwa Finansowego, Departament Bezpieczeństwa
  Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Szef Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa podsumowuje XII Forum Bezpieczeństwa Banków

Po zakończeniu tegorocznego Forum Bezpieczeństwa Banków rozmawialiśmy z Piotrem Balcerzakiem dyrektorem Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich.

 

Forum Bezpieczeństwa Banków o dyrektywie AML

Ostatnia część Forum Bezpieczeństwa Banków była okazją do dyskusji m.in. o dyrektywie AML, metodach uwierzytelniania i o cyfrowym bunkrze.

 

Forum Bezpieczeństwa Banków 2023: nowe regulacje – nowe wyzwania dla sektora bankowego

XII Forum Bezpieczeństwa Banków (11.05.2023) to konferencja adresowana w szczególności do członków zarządów nadzorujących problematykę bezpieczeństwa banków, dyrektorów i specjalistów komórek bezpieczeństwa informatycznego, ochrony informacji, ryzyka operacyjnego, audytu, compliance, prawnych oraz przedstawicieli pionu kredytowego i detalicznego. Organizatorami Forum są: Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

 

Forum Bezpieczeństwa Banków 2023: wojna a tendencje w bezpieczeństwie informacji

XII Forum Bezpieczeństwa Banków otworzył dr Tadeusz Białek, prezes zarządu Związku Banków Polskich, który stwierdził, że Forum na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa.

 

XII Forum Bezpieczeństwa Banków: nowe wyzwania dla sektora bankowego

11 maja w hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbędzie się XII Forum Bezpieczeństwa Banków, konferencja zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@Bank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

#ForumBB