Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

17 oraz 18 stycznia 2023 r.
Hotel Holiday Inn - Telimeny 1, Józefów

 

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

Spotkanie Konwentu było powrotem do spotkań najważniejszych osób sektora bankowości spółdzielczej odbywającego się w sposób stacjonarny. Po przerwie spowodowanej pandemią powróciliśmy do udziału osobistego w spotkaniu, tak aby w oderwaniu o spraw bieżących dyskutować o sprawach najważniejszych dla polskiej bankowości spółdzielczej.

Powróciliśmy także do starej formuły tych spotkań. Dotyczyły one również składu uczestników: członkowie zarządów banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających oraz rad zrzeszenia.

Powrót oznacza także przywrócenie poprzedniej formy spotkania. Rozpoczeliśmy od prezentacji najnowszych raportów o polskiej bankowości spółdzielczej i stanie sektora, omówiliśmy aktualną sytuację, stan realizacji rekomendacji wypracowanych na poprzednich spotkaniach Konwentu, a następnie dyskutowaliśmy o potrzebnych działaniach wspólnych sektora w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

Główny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty poprawy sytuacji pozycji konkurencyjnej sektora bankowości spółdzielczej na tle całego sektora bankowego w Polsce.

Wynikiem prac Konwentu było przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

 

Warunki uczestnictwa – Rejestracja zakończona

Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja możliwa wyłącznie dla Osób, które otrzymały pisemne zaproszenie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem konferencji: rejestracja@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 627 59 64

Informacje

W spotkaniu co rocznie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izby gospodarcze.

Terminy

Kolejna VI edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, odbyła się w dniach:
17 oraz 18 stycznia 2023 r. w formule stacjonarnej.

Organizatorzy

Partnerzy generalni

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Konwent na rzecz rozwoju Współpracy i Rozwoju 2023 – dzień 1 – 17 stycznia

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:

 • Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF
 • Urszula Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF

Portfel i perspektywy dla bankowości spółdzielczej

 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA

Polski sektor bankowości spółdzielczej wobec wyzwań makroekonomicznych o zrównoważonego rozwoju

 • prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliński, Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego

Wystąpienie Przedstawiciela Związku Banków Polskich

 • dr Tomasz Pawlonka, Doradca zarządu Związku Banków Polskich

Kluczowe uwagi dotyczące stabilności sektora bankowości spółdzielczej

 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

Stan prac w zakresie rozwoju wspólnych działań biznesowych

 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB Bank SA

Prezentacja raportu o uwarunkowaniach prawnych oferowania wspólnych produktów bankowych

 • dr Jarosław Bełdowski, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa

Dyskusja

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • dr Jarosław Bełdowski, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa

Debata

Moderator:

 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Uczestnicy debaty:

 • Bartosz Kublik, Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Sławomir Flissikowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu
 • Robert Banach, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Adam Matyaszek, Wiceprezes Zarządu, ITCARD SA
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Zespół Współpracy Produktowej,
 • Zespół Systemów Ochrony Instytucjonalnej,
 • Zespół Wizerunkowo – Reputacyjny

 

Konwent na rzecz rozwoju Współpracy i Rozwoju 2023 – dzień 2 – 18 stycznia

 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR
 • Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich (FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP)
 • Paweł Szulik, Zespół Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich
 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Paweł Preuss, Partner EY, Lider Grupy Rynków Finansowych, EY Polska

Debata

Moderator:

 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Uczestnicy debaty:

 • Aleksandra Bluj, Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark
 • Ewa Kamińska, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • Marian Gola, Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

#KonwentBS

Bieżące konferencje

Zakończone konferencje