Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

Hotel Holiday Inn - Telimeny 1, Józefów | 17 oraz 18 stycznia 2023 r.

 

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej to spotkanie najważniejszych reprezentantów kadry kierowniczej sektora bankowości spółdzielczej – by w oderwaniu o spraw bieżących – dyskutować o sprawach najważniejszych dla polskiej bankowości spółdzielczej.

W spotkaniu tym corocznie uczestniczą najważniejsze osoby polskiej bankowości spółdzielczej, które ze względu na pełnione funkcje są najbardziej predystynowane do kierowania pracami sektora bankowości spółdzielczej: nad wdrożeniem Rekomendacji przyjętych w trakcie Konwentu, o potrzebnych działaniach wspólnych sektora w najbliższych latach i sposobach ich realizacji oraz kształtowania myśli strategicznych, wokół których rozwijać się będzie polska bankowość lokalna.

W Konwencie uczestniczyli: Członkowie Zarządów Banków Zrzeszających, Członkowie Zarządów Systemów Ochrony Instytucjonalnej, Członkowie Rad Zrzeszeń, Członkowie Rad Nadzorczych Banków Zrzeszających, Członkowie Rad Nadzorczych Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej oraz Zarządów Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich.

Główny nacisk położony został na praktyczne aspekty poprawy sytuacji pozycji konkurencyjnej sektora bankowości spółdzielczej na tle całego sektora bankowego w Polsce. Wynikiem prac Konwentu będzie przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

Wynikiem prac Konwentu było przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

 

Warunki uczestnictwa – Rejestracja zakończona

Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja możliwa wyłącznie dla Osób, które otrzymały pisemne zaproszenie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem konferencji: rejestracja@wydawnictwocpb.pl
tel. 22 627 59 64

Informacje

W spotkaniu co rocznie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izby gospodarcze.

Terminy

Kolejna VI edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, odbyła się w dniach:
17 oraz 18 stycznia 2023 r. w formule stacjonarnej.

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 – podsumowanie

W dniach 17-18 stycznia 2023 r. w Józefowie koło Warszawy odbyło się spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej w formule „Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023”. Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

 

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: jak zagospodarować wysokie zyski banków lokalnych?

Wszystko wskazuje na to, że wynik finansowy banków spółdzielczych w 2022 roku był czterokrotnie wyższy niż rok wcześniej, mówili przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego w swoich wystąpieniach podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

 

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej o wskaźniku WIRON

m szybciej banki spółdzielcze zaczną wprowadzać do swojej oferty produkty oparte na WIRON, co jest już możliwe od początku roku, tym łatwiej będzie się im dostosować do procesu tranzycji wskaźników referencyjnych – to jeden z wniosków z debaty poświęconej mapie drogowej dla wprowadzenia WIRON-u, która odbyła się drugiego dnia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

 

Prezes ZBP otwiera Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

„Musimy znaleźć mądre miejsce dla polskiej bankowości w społecznej gospodarce rynkowej. Jeżeli tego miejsca nie znajdziemy, to Polska z powodu osłabionej bankowości będzie się rozwijać o wiele wolniej” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz otwierając Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

 

Kontakt

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@aleBank.pl
tel. (22) 627 59 64

Kontakt dla Mediów:

Emilia Ożarowska
emilia.ozarowska@cpb.pl
tel. 22 48 68 428, tel. kom. 723 723 769

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Konwent na rzecz rozwoju Współpracy i Rozwoju 2023 – dzień 1 – 17 stycznia

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:

 • Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF
 • Urszula Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF

Portfel i perspektywy dla bankowości spółdzielczej

 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA

Polski sektor bankowości spółdzielczej wobec wyzwań makroekonomicznych o zrównoważonego rozwoju

 • prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliński, Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego

Wystąpienie Przedstawiciela Związku Banków Polskich

 • dr Tomasz Pawlonka, Doradca zarządu Związku Banków Polskich

Kluczowe uwagi dotyczące stabilności sektora bankowości spółdzielczej

 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

Stan prac w zakresie rozwoju wspólnych działań biznesowych

 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB Bank SA

Prezentacja raportu o uwarunkowaniach prawnych oferowania wspólnych produktów bankowych

 • dr Jarosław Bełdowski, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa

Dyskusja

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • dr Jarosław Bełdowski, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa

Debata

Moderator:

 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Uczestnicy debaty:

 • Bartosz Kublik, Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Sławomir Flissikowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu
 • Robert Banach, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Adam Matyaszek, Wiceprezes Zarządu, ITCARD SA
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Zespół Współpracy Produktowej,
 • Zespół Systemów Ochrony Instytucjonalnej,
 • Zespół Wizerunkowo – Reputacyjny

 

Konwent na rzecz rozwoju Współpracy i Rozwoju 2023 – dzień 2 – 18 stycznia

 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR
 • Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich (FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP)
 • Paweł Szulik, Zespół Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich
 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Paweł Preuss, Partner EY, Lider Grupy Rynków Finansowych, EY Polska

Debata

Moderator:

 • dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Uczestnicy debaty:

 • Aleksandra Bluj, Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark
 • Ewa Kamińska, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
 • Marian Gola, Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

#KonwentBS