Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

 

 

Rejestracja dla osób, które otrzymały imienne zaproszenie.


Bądź na bieżąco z informacjami na temat Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 - www.BANK.pl/KonwentBS
obserwuj profil Miesięcznika Finansowego BANK na Linkedin!


 

Prosimy o wybranie grupy roboczej:


Zespół Współpracy Produktowej
Zespół Systemów Ochrony Instytucjonalnej
Zespół Wizerunkowo - Reputacyjny

Wybierz, jakie informacje chcesz otrzymywać w przyszłości (np. zaproszenie na konferencje, szkolenia):

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (dalej „CPBiI” oraz „ZBP”) na podany numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez CPBiI oraz ZBP telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.):


Zaproszenia na konferencje (wysyłane nieregularnie)
Zaproszenia na szkolenia (wysyłane nieregularnie)
Newsletter 'aleBank.pl - bieżący' (wysyłany 3 x w tygodniu)
Newsletter 'aleBank.pl - cotygodniowy' (wysyłany 1 x w tygodniu)
Newsletter 'Miesięcznik Finansowy BANK' (wysyłany 1 x w miesiącu)
Chcę otrzymać specjalną promocyjną ofertę prenumeraty' Miesięcznika Finansowego BANK' dla uczestników konferencji

UWAGA: Warto zaznaczyć interesujące Panią/Pana tematy, żebyśmy mogli legalnie zaprosić na kolejne edycje tej i innych konferencji (m.in. Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, Forum Bankowo-Samorządowe, Wyzwania Bankowości, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Sektor bankowy, BankTech, Forum Bezpieczeństwa Banków, Forum Bankowe, IT@BANK, AI w finansach, Kongres Obsługi Gotówki, Forum Technologii Bankowych, Forum Usług Płatniczych, Horyzonty Bankowości, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej).

Zgody są szczególnie istotne, abyśmy komunikowali się z Państwem z poszanowaniem zaostrzających się przepisów dot. przetwarzania danych osobowych. Szanujemy Państwa czas – w każdej chwili udzielone zgody można wycofać.

Zobacz: Szczegóły przetwarzania danych osobowych.

Zobacz: Klauzula informacyjna


TakNie

Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres instytucji, adres e-mail, telefon) konferencji Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 oraz na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych drogą telefoniczną oraz e-mailową zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania, a także o prawie odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przekazywanie w każdym czasie. Odbiorcami danych mogą być również również spółki zależne od partnerów Wyzwań Bankowości 2022 z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.