Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024

Hotel Holiday Inn, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów | 17 – 18 stycznia 2024 r.

 

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej to spotkanie najważniejszych reprezentantów kadry kierowniczej sektora bankowości spółdzielczej – by w oderwaniu od spraw bieżących – dyskutować o najważniejszych zagadnieniach dla polskiej bankowości spółdzielczej.

W spotkaniu tym corocznie uczestniczą najważniejsze osoby polskiej bankowości spółdzielczej, które ze względu na pełnione funkcje są najbardziej predystynowane do kierowania pracami sektora bankowości spółdzielczej: nad wdrożeniem Rekomendacji przyjętych w trakcie Konwentu, o potrzebnych działaniach wspólnych sektora w najbliższych latach i sposobach ich realizacji oraz kształtowania myśli strategicznych, wokół których rozwijać się będzie polska bankowość lokalna.

W Konwencie uczestniczyli: Członkowie Zarządów Banków Zrzeszających, Członkowie Zarządów Systemów Ochrony Instytucjonalnej, Członkowie Rad Zrzeszeń, Członkowie Rad Nadzorczych Banków Zrzeszających, Członkowie Rad Nadzorczych Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej oraz Zarządów Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich. W obecnych warunkach działania sektora bankowości spółdzielczej chcemy uzupełnić skład uczestników Konwentu o Prezesów Banków Spółdzielczych działających samodzielnie, tak aby przedstawiciele całego sektora bankowości spółdzielczej byli obecni na Konwencie.

Główny nacisk położony został na praktyczne aspekty poprawy sytuacji pozycji konkurencyjnej sektora bankowości spółdzielczej na tle całego sektora bankowego w Polsce. Wynikiem prac Konwentu było przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej.

Warunki uczestnictwa

Dziękujemy za udział.
Rejestracja na wydarzenie zamknięta.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja możliwa wyłącznie dla Osób, które otrzymały pisemne zaproszenie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem konferencji: konferencje@bank.pl
tel. 22 627 59 64

Informacje

W spotkaniu corocznie uczestniczą najważniejsze osoby w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym zarządy banków zrzeszających, zarządy systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad nadzorczych banków zrzeszających, członkowie rad nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izby gospodarcze.

Terminy

Kolejna VII edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, odbyła się w dniach:
17 oraz 18 stycznia 2024 r. w formule stacjonarnej.

Dodaj profil Miesięcznika Finansowego BANK do obserwowanych i śledź relacje online:  

Jurand Drop, wiceminister finansów o znaczeniu banków spółdzielczych

„Banki spółdzielcze odgrywają szczególną rolę w polskim systemie finansowym” – powiedział Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 2024. Dodał, że „Ministerstwo Finansów jest niezmiennie otwarte na dialog ze środowiskiem bankowości spółdzielczej w celu zapewnienia dalszego rozwoju i stabilności sektora”.

 

Przedstawiciel KNF na Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024

Na stronach Komisji Nadzoru Finansowego ukazała się relacja z wystąpienia Bogdana Furtaka – Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024.

 

Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa Stefan Krajewski: nie będzie rozwoju bez współpracy

“Nie będzie rozwoju bez współpracy” powiedział Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 2024.

 

Trwa Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024

W Hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą rozpoczął się dwudniowy Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej organizowany przez Związek Banków Polskich we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. W Konwencie corocznie uczestniczą reprezentanci kadry kierowniczej sektora bankowości spółdzielczej – by w oderwaniu o spraw bieżących – dyskutować o sprawach najważniejszych dla polskiej bankowości spółdzielczej oraz wypracować rekomendacje do wykonania przez sektor w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obrady Konwentu otworzyło wystąpienie dr. Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich.

 

Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej
17 i 18 stycznia ‘24

W Hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą 17–18 stycznia 2024 r., odbędzie się Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Łukasz Bogusz
Lukasz.Bogusz@zbp.pl

tel. 697 223 533

Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Marta Rakowska
m.rakowska@BANK.pl
tel. (22) 627 59 64

Administrator strony www:

Olga Kripiec
olga.kripiec@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Centrum Edukacyjno-Marketingowe
ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa

Miejsce wydarzenia

Konwent na rzecz rozwoju Współpracy i Rozwoju 2024 – dzień 1 – 17 stycznia

Najważniejsze aktualne wyzwania sektora bankowego rekomendowane do rozmowy z nowym rządem

 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich

Szanse rozwoju bankowości lokalnej w 2024 r. i w latach następnych

 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Finansów

 • Jurand Drop, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Panel dyskusyjny

Moderator

 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich

Paneliści (alfabetycznie)

 • Artur Adamczyk, Prezes Zarządu, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Członek Rady Zrzeszenia BPS, Członek Rady Związku Banków Polskich
 • Jan Grzesiek, Przewodniczący Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A., Wiceprezes Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Jarocinie
 • Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

12.45- 13.05 Wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

 • Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Urszula Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

13.05-13.20 Przerwa kawowa

Omówienie sytuacji ekonomicznej sektora bankowości spółdzielczej w Polsce

 • dr Tomasz Pawlonka, Doradca Zarządu w Zespole Badań i Analiz, Związek Banków Polskich

Aktualny portfel kredytowy i jego perspektywy rozwoju w bankowości spółdzielczej

 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Polski sektor bankowości spółdzielczej wobec wyzwań makroekonomicznych

 • prof. nadz. dr hab. Lech Kurkliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kluczowe uwagi dotyczące stabilności sektora bankowości spółdzielczej

 • dr Sławomir Czopur, Prezes Zarządu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu, Spółdzielczy System Ochrony SGB

14:30-15.10 Lunch

Panel dyskusyjny

Moderator

 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Paneliści (alfabetycznie)

 • Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank S.A., Wiceprzewodniczący Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Prezes Zarządu, HEXA Bank Spółdzielczy
 • Aleksander Mikołajczak, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przemysław Pilarski, Przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB, Prezes Zarządu, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

Panel dyskusyjny

Moderator

 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Paneliści (alfabetycznie)

 • Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu, SoftNet Sp. z o.o.
 • Alicja Huczyńska, Członek Rady Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Koronowie
 • Krzysztof Karwowski, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, Członek Rady Zrzeszenia BPS, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 • Adam Matyaszek, Wiceprezes Zarządu, ITCARD S.A.
 • Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia BPS, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Panel dyskusyjny

Moderator

 • Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Paneliści (alfabetycznie)

 • Grzegorz Flanz, Członek Rady Zrzeszenia BPS, Prezes Zarządu, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Zbigniew Forenc, Wiceprezes, Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.
 • Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank S.A.
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu, KIR
 • Joanna Wandtke, Prezes Zarządu, Bank Rumia Spółdzielczy

18.15-18.30 Przerwa kawowa


18.30-18.45 Stan realizacji dotychczasowych Rekomendacji Konwentu

 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Zespół współpracy produktowej

Koordynator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich


Zespół bezpieczeństwa i stabilności sektora

Koordynatorzy: dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich, Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich


Zespół wizerunkowo–reputacyjny

Koordynator: Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Konwent na rzecz rozwoju Współpracy i Rozwoju 2024 – dzień 2 – 18 stycznia

Cyberbezpieczeństwo w dobie współczesnych zagrożeń

 • dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

AML – stan prac wspólnych w sektorze bankowym

 • mec. Paweł Szulik, Zespół Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Rozporządzenie DORA – implementacja w polskim sektorze bankowym

 • Paweł Rudolf, Counsel, Capital Markets and Financial Institutions Practice, Domanski Zakrzewski Palinka Sp. k.

Rola Biura Informacji Kredytowej w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa

 • Maciej Duszczyk, Dyrektor Współpracy z Instytucjami Finansowymi, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Panel dyskusyjny

Moderator

 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich

Paneliści (alfabetycznie)

 • dr Kamil Burski, Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Otmuchowie
 • Tomasz Klimecki, Prezes Zarządu, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • prof. nadzw. dr hab. Józef Myrczek, Prezes Zarządu, Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach
 • Piotr Skoczek, p.o. Prezesa Zarządu, Krakowski Bank Spółdzielczy

12.00-12.20 Przerwa kawowa

Przygotowania do wprowadzenia nowego wskaźnika – informacja o postępach prac

 • dr Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Minda, Prezes, GPW Benchmark S.A.
 • Paweł Preuss, Partner, Lider Rynków Finansowych w Polsce, Ernst & Young Global Limited

Panel dyskusyjny

Moderator

 • Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Paneliści (alfabetycznie)

 • Marian Gola, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Ewa Kamińska, Wiceprezes Zarządu, Spółdzielczy System Ochrony SGB
 • Maja Kraszewska, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • dr Michał Król, Prezes Zarządu, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
 • Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

14.05-14.15 Prezentacja Rekomendacji wypracowanych przez Konwent’24

 • Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Bartosz Kublik, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

#KonwentBS